Szkolenie: SMED – skracanie czasów przezbrojeń maszyn

Opis i cel szkolenia

 • Metoda SMED została opracowana w Japonii przez japońskiego inżyniera Shigeo Shingo (1909-1990), który był jednym z kluczowych architektów słynnego systemu produkcyjnego Toyoty (TPS).
 • SMED jest akronimem od „Single Minute Exchange of Die” co oznacza jedno-minutową wymianę formy lub narzędzia. System SMED jest zestawem technik umożliwiających wymianę narzędzi i nastawienie wyposażenia w jednostkowej liczbie minut (ang. single-minute).
 • Głównym celem jej stosowania jest radykalne skrócenie czasu trwania przezbrojeń maszyn i urządzeń.

Zobacz terminy szkolenia otwartego

Korzyści dla uczestników

 • redukcja długich serii produkcyjnych,
 • redukcja stanów magazynowych,
 • zwiększenie elastyczności produkcji,
 • skrócenie czasu wykonania wyrobów (poprzez redukcję czasu oczekiwania na obróbkę),
 • zmniejszenie kosztów robocizny przy przezbrajaniu,
 • podniesienie produktywności wąskich gardeł linii produkcyjnych.

Metody szkolenia

 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Przentacja multimedialna
 • Filmy
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia grupowe

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Wprowadzenie do SMED.

2. Ogólne zasady metodyki SMED.

3 Etapy przygotowania operacji:

 • przestawienie zewnętrzne,
 • przestawienie wewnętrzne.

4. Fazy wdrożenia metodyki SMED:

 • Faza 1 – brak zróżnicowania między przezbrojeniem zewnętrznym a wewnętrznym,
 • Faza 2 – oddzielenie operacji wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Faza 3 – konwersja przezbrojeń wewnętrznych na zewnętrzne,
 • Faza 4 – poprawa wszystkich elementarnych operacji.

5. Metodyka SMED – usprawnienie metod pracy.

6. Fundamentalne zasady SMED.

7. Druki i formularze w procesie SMED.

8. Analiza czynności w procesie SMED.

9. Symulacja procesu przestawienia – warsztat:

 • opracowanie kolejności operacji,
 • poszukiwanie prostszych narzędzi,
 • sposoby eliminacji regulacji.

10. Wprowadzenie do warsztatów.

11. Analiza operacji przezbrajania.

12. Identyfikacja operacji „zewnętrznych” i „wewnętrznych”.

13. Plan wdrażania usprawnień.

14. Gra symulacyjna SMED na przykładzie warsztatu samochodowego.

15. Praktyczne przeprowadzenie analizy SMED na przykładzie filmu trenera lub firmy klienta.

16. Standaryzacja przezbrojeń.

17. Akcentowanie sukcesów zespołu oraz motywowanie do dalszego doskonalenia.

18. Podsumowanie warsztatów.

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00