Szkolenie: Skuteczne negocjacje zakupowe

Opis i cel szkolenia

Szkolenie ma na celu rozwój kompetencji negocjacyjnych, ze szczególnym naciskiem na negocjacje zakupowe w kierunku dostawców. Przede wszystkim umiejętności twarde, analityczne (czyli co możemy negocjować z dostawcą poza ceną, co składa się na cenę (modele kosztowe) i całkowity koszt posiadania(modele TCO). Poza tym aspekty miękkie umiejętność budowania relacji oraz wywierania wpływu na partnerów handlowych w celu maksymalizacji zysków własnej firmy. Negocjacje to dynamiczny proces, interakcja z partnerem biznesowym oraz próba uzyskania lepszych warunków nie jest łatwym zadaniem. Szkolenie zwiera zarówno rozwój kompetencji twardych (przygotowanie, analiza) jak i miękkich (wywierani wpływu, techniki komunikacji, budowa wiarygodności). Szkolenie dwudniowe.

Korzyści dla uczestników

  • zdobycie wiedzy od ciągle praktykującego eksperta
  • zastosowanie zdobytej wiedzy w ćwiczeniach warsztatowych
  • Wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów zakupowych
  • wypracowanie najlepszych praktyk negocjacyjnych
  • wypracowanie oszczędności dla firmy

Metody szkolenia

  • Warsztat
  • Interaktywny wykład
  • Przentacja multimedialna
  • Case study
  • Dyskusja

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I – Przygotowanie do negocjacji kupieckich.

Wprowadzenie:
O negocjacyjnych taktykach słyszał każdy, natomiast najważniejsze są zasady negocjacji. Zasady działają zawsze, niezależnie od tego czy jesteśmy ich świadomi czy też nie, podczas gdy taktyk używamy jak narzędzi w zależności od potrzeby. Najważniejsza część każdych negocjacji to solidne przygotowanie – omówimy najistotniejsze elementy przygotowania negocjacji zakupowych, począwszy od dokładnego zbadania rynku dostawców, przeanalizowania naszych alternatyw oraz zaangażowania dostawców jak i naszej atrakcyjności oczami dostawców. W dalszej części przygotowania opracujemy plan działania, kolejność komunikatów w myśl zasady, że wielu negocjatorów kontroluje cel negocjacji, ale tylko najlepsi wiedzą, że kontrolować możesz tylko proces. Przygotujemy twarde założenia naszego biznesu – elementy kosztowe i koszto-twórcze.

Realizowane zagadnienia:
1. Zasady negocjacji. W odróżnieniu od taktyk negocjacyjnych stosowanych w zależności od dostawcy i sytuacji, zasady negocjacji działają zawsze, niezależnie czy jesteśmy ich świadomi czy też nie.
2. Przygotowanie negocjacji kupieckich – lista najważniejszych elementów o których nie możesz zapomnieć.
3. Taktyki negocjacyjne – w relację z dostawcą wchodzisz już od pierwszego kontaktu. Dlatego taktyki stosujesz też pierwszego kontaktu.
4. Źródła siły w negocjacjach – pozycjonowanie na osi siła słabość z wykorzystaniem profesjonalnego narzędzia kupieckiego.
5. Liczność dostawców jako siła napędowa negocjacji kupieckich – w jaki sposób przygotować dobrą bazę dostawców?
6. W jaki sposób przygotować zapytanie ofertowe, żeby uzyskać największą ilość informacji niezbędnych do wykorzystania w dalszej części procesu negocjacyjnego.
7. BATNA – jako najważniejszy element przygotowania do negocjacji. To ona determinuje nasze wszystkie dalsze działania.
8. Plan negocjacji – słodko romantyczny win-win, czy bezlitosne wyciskanie cytryn ?
9. Kolejność działań ma znaczenie – przygotuj dokładny plan działania, przygotuj scenariusze.
10. Co chcesz negocjować? Gdzie szukać oszczędności? Elementy kosztowe i elementy koszto-twórcze. Przygotowanie do negocjacji na podstawie Silnika Optymalizacji Kosztowej (SOK)

Moduł II – Kupieckie negocjacje z pozycji słabej.

Wprowadzenie:
Bardzo często zmuszeni jesteśmy negocjować pod presją czasu, brak możliwości skorzystania z alternatywnych dostawców oraz dodatkowa presja kosztowa. Brzmi znajomo? Negocjacje z pozycji słabej bez poddawania się, umiejętność subtelnego wywierania presji samemu będąc pod presją to najważniejsza umiejętność odróżniająca prawdziwych negocjatorów od tych, którzy wciąż o tym marzą. W trakcie szkolenia poświęcimy dużo czasu na technikach negocjacji z pozycji słabej – wszystko na podstawie autentycznych case study z „życia wziętych”. Uczestnicy będą negocjować miedzy sobą oraz na bieżąco otrzymywać informacje zwrotne od trenera. Skoncentruj się na swoim rozmówcy i kontroluj proces.

Realizowane zagadnienia:
1. Taktyki negocjacyjne wykorzystywane podczas negocjacji z pozycji słabej
2. Techniki obrony ceny przez kupców – jak się bronić gdy dostawca chce podnieść cenę?
3. Negocjacyjne kung fu czyli zmiana słabości w siłę
4. Wywieranie presji na sprzedawcę z pozycji słabej
5. Zasady negocjacji z dostawcą monopolistycznym – porzućcie wszelką nadzieję, ale…
6. Wykorzystanie informacji o strukturze kosztowej oraz TCO w negocjacjach z pozycji słabej
7. Techniki budowy własnego autorytetu i wykorzystanie go w negocjacjach
8. Koszty procesu negocjacyjnego jako element gry negocjacyjnej

Dzień 2

Moduł III – Negocjacje z pozycji silnej i budowanie zdrowych relacji

Wprowadzenie:
Negocjacje z pozycji silnej, wbrew pozorom wcale nie są łatwe. Zależy nam na znalezieniu balansu między dociskaniem śruby, wykorzystaniem dominującej pozycji przy jednoczesnym budowaniu partnerskich relacji. Zmiana dostawcy zawsze jest kosztowna (czas, pieniądze) dlatego korzystniej jest nam wywrzeć skutecznie presję na dostawcy i uzyskać to co chcemy w procesie negocjacji. Omówimy najskuteczniejsze zastosowania (konkretne skrypty perswazyjne) najskuteczniejszej taktyki negocjacyjne – nie negocjuj! W dalszej części omówimy zasady budowania własnego autorytetu jako podstawowego elementu zdrowych relacji biznesowych (i nie tylko) oraz negocjacje kar umownych. Kary umowne negocjuje się o wiele łatwiej niż ci się wydaje i o wiele łatwiej niż się je egzekwuje. W dalszym ciągu pracujemy na autentycznych case study z „życia wziętych”.

Realizowane zagadnienia:
1. Taktyki negocjacyjne z pozycji silnej
2. Nie negocjuj! – paradoks negocjacji czyli o najskuteczniejszej taktyce negocjacyjnej
3. Budowa zdrowych relacji z dostawcą nie oznacza zawiązywania przyjaźni, ale budowy własnego autorytetu. Wykorzystanie autorytetu w negocjacjach kupieckich.
4. Techniki obrony ceny przez sprzedawców.
5. Wywieranie presji na dostawcach przy jednoczesnym zachowaniu właściwych i partnerskich relacjach.
6. Najważniejsze zapisy w umowie, chroniące interesy kupującego.
7. Kary umowne – techniki przekonywania oraz negocjacji kar umownych.

Moduł IV – Warsztat profesjonalnego negocjatora

Wprowadzenie:
Każdy negocjator ma swój własny, unikatowy styl negocjacji. Natomiast wspólną cechą wszystkich skutecznych negocjatorów jest ich wiarygodność. Charyzma i autorytet to cechy wrodzone? Nauczymy się komunikacyjnych wzorców perswazyjnych oraz technik budowy autorytetu i charyzmy. Przeanalizujemy własny styl i naturalna postawę negocjacyjna każdego z uczestników, oraz omówimy jak dobrać własną postawę w zależności od naszego rozmówcy. W dalszej części nauczymy się również czytać mowę ciała naszego… adwersarza – czyli jak rozpoznać blef? Intensywne dwudniowe szkolenie zakończymy jednostronicową instrukcją działania – do wykorzystania w praktyce.

Realizowane zagadnienia:
1. Wzorce perswazyjne wykorzystywane w negocjacjach
2. Kupieckie „złe słowa” – jaki zwrotów unikać i jak formułować zdania?
3. Słabość moja wyrasta z mojej siły – czyli jakie cechy predysponują mnie do bycia dobrym negocjatorem?
4. Jak zbudować autorytet? Techniki budowy autorytetu oraz techniki rozwoju charyzmy.
5. Styl i postawa negocjatora. Jaką postawę negocjacyjną przyjąć w zależności od postawy naszego rozmówcy? Test stylu negocjatora – ćwiczenie na określenie naturalnego stylu każdego z uczestników.
6. Wiarygodność negocjatora. Jak budować swoją wiarygodność na rynku dostawców? Jak wykorzystać wiarygodność do osiągania celów negocjacyjnych?
7. Gra symulacyjna – negocjacje.
8. Mowa ciała – omówienie najpopularniejszych zachowań przy stole negocjacyjnym i ich znaczenia
9. Przygotowanie miejsca negocjacji – praktyczne wskazówki
10. One pager negocjacyjny – zbiór najważniejszych zasad i instrukcja działania w negocjacjach.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00