Szkolenie: Problem Solving – identyfikacja i skuteczne rozwiązywanie problemów

Opis i cel szkolenia

Umiejętność efektywnego i trwałego rozwiązywania problemów jest jedną z kluczowych kompetencji w nowoczesnym zarządzaniu. Rozwiązywanie problemów jest możliwe bez wykorzystania jakichkolwiek narzędzi lub usystematyzowanej metodologii, lecz czy jest wtedy naprawdę efektywne ? jakie jest ryzyko, że podobny problem pojawi się znowu w przyszłości ?

Metodologia 8 kroków systematycznego rozwiązywania problemów jest podejściem zarazem przystępnym i uniwersalnym w obliczu różnego rodzaju problemów, jak również pozwalającym na osiągniecie trwałych rezultatów. Dodatkowo, w jej ramach możliwe jest wykorzystanie najważniejszych i najefektywniejszych wybranych narzędzi rozwiązywania problemów (Rybia Ość, diagram Pareto, 5 x Dlaczego?, burza mózgów i inne)

Cel szkolenia: Zapoznanie się z metodą Rozwiązywania Problemów w 8 krokach oraz najważniejszymi narzędziami rozwiązywania problemów, a następnie wykorzystanie jej przez uczestników tak aby przygotować niezbędną dokumentację oraz znaleźć rozwiązanie konkretnego problemu. Dodatkowo, podczas szkolenia przedstawione zostaną inne, zaawansowane, metody rozwiązywania problemów.

Zobacz terminy szkolenia otwartego

Korzyści dla uczestników

 • prezentacja kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów organizacyjnych
 • prezentacja metodologii rozwiązywania problemów, która nie wymaga znacznych nakładów finansowych czy też znacznych zasobów ludzkich
 • prezentacja wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie rozwiązywania problemów na podstawie MS Excel

Metody szkolenia

Warsztatowa z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych : dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, prezentacja interaktywna, demonstracja, symulacja rozmów, odgrywanie scenek, Informacja zwrotna.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1 i 2

1. Definicja problemu i klasyfikacja różnego typu problemów napotykanych w codziennej pracy

2. Cykl PDCA a rozwiązywanie problemów

 • wyjaśnienie czym jest PDCA
 • omówienie poszczególnych etapów PDCA
 • przy jakich działaniach możemy stosować PDCA
 • przykłady zastosowania PDCA w codziennych działaniach

3. Metoda Problem Solving w 8 krokach:

 • określenie problemu
 • określenie sytuacji bieżącej
 • ustalenie celu
 • analiza przyczyny
 • ustalenie środków zaradczych
 • sprawdzenie skuteczności środków zaradczych
 • monitorowanie wyników i procesu (działania korygujące)
 • standaryzacja

4. Najważniejsze narzędzia rozwiązywania problemów

A) Podstawowe narzędzia:

 • brainstorming – burza mózgów
 • Rybia Ość – diagram Ishikawy
 • diagram Pareto
 • diagram rozrzutu
 • arkusz kontroli
 • histogram

B) Narzędzia zaawansowane:

 • diagram drzewa
 • diagram tablicowy (matrycowy)
 • diagram zależności
 • diagram pokrewieństwa
 • diagram sieciowy (strzałkowy)
 • diagram planowania procesu decyzyjnego
 • tablicowa analiza danych

5. Techniki efektywnej komunikacji przy rozwiązywaniu problemów

 • komunikacja jedno- i dwukierunkowa
 • cechy dobrej informacji
 • unikanie zakłóceń komunikacyjnych i konfliktów podczas rozwiązywania problemów

6. Ćwiczenia (przykłady):

 • rozwiązywanie problemów z użyciem metody Problem Solving w 8 krokach
 • wykorzystanie formularza Problem Solving w 8 krokach
 • dobór odpowiedniego narzędzia do typu problemu

7. Case study i pytania uczestników.

8. Zakończenie szkolenia

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00