PRINCE2® Practitioner – skuteczne zarządzanie projektami

Opis i cel szkolenia

Dostosowanie standardu zarządzania PRINCE2 do potrzeb firmy jest dla niej bardzo korzystne. Nie trzeba „wyważać otwartych drzwi” i można skorzystać ze sprawdzonych sposobów podejścia do zarządzania projektami.

Certyfikowanie zdobytej wiedzy na poziomie Practitioner pozwoli przedsiębiorcom/ menedżerom najlepiej dostosować przedstawiany standard do potrzeb własnej organizacji. Certyfikowani Practitionerzy będą przygotowani do samodzielnego zarządzanie projektami jako Kierownicy projektów. Sposób zarządzania projektami wymagał będzie od Kierowników projektów analizowania na ile projekt spełnia aktualne potrzeby biznesowe i przyczynia się do realizacji oczekiwanych korzyści.

PRINCE2®, MSP®, MoR®, MoP®, P3O® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenie zostanie zrealizowane przez ATO Synergit Sp. z o.o. Sp. K.

Korzyści dla uczestników

Korzyści dla organizacji
Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych, między innymi:

 • utrzymanie zasadności biznesowej wszystkich realizowanych zgodnie z dostosowaną metodyką projektów,
 • regulację relacji zarządczych w środowisku zamawiający/dostawca,
 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści,
 • efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej,
 • wspólny zarówno w organizacji jak i jej otoczeniu język komunikacji w projektach,
 • wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację jak i w otoczeniu organizacji.

Korzyści dla uczestnika
Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje na poziomie zaawansowanym w zakresie:

 • przygotowania projektu,
 • organizacji prac w pełnym cyklu życia projektu – od zgody na zainicjowanie do zgody na zamknięcie,
 • aspektów budowy struktury i ról zespołu zarządzającego projektem,
 • praktyki realizacji prac w projekcie z punktów widzenia różnych ról zespołu zarządzania projektem,
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
 • budowy i utrzymania ciągłości uzasadnienia biznesowego,
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
 • zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru,
 • planowania i śledzenia postępów.

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia zgodnie z oficjalnym podręcznikiem PRINCE2®

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Rozpoczęcie szkolenia
2. Prince2 przedstawienie zasad dotyczących egzaminu Practitioner
3. Analiza Scenariusza I i 80 przykładowych pytań

Dzień 2

4. Analiza „pracy domowej” nad Scenariuszem II i przykładowymi pytaniam
5. Egzamin PRINCE2® Practitioner
6. Zakończenie szkolenia

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem