Prawo transportowe dla logistyków – najnowsze zmiany

Opis i cel szkolenia

Ciągle zmieniające się prawo regulujące działalność firm transportowych, spedycyjnych oraz wysyłających i przyjmujących ładunki od przewoźników transportu drogowego, wymusza aktualizację wiedzy. Rok 2020 w tym zakresie wyjątkowy nie będzie. Stoimy w obliczu ostatecznego przyjęcia „pakietu mobilności” czyli daleko idących zmian w prawie wspólnotowym, regulującym wykonywanie przewozów drogowych. Ustawodawca krajowy natomiast proceduje właśnie kolejne nowelizacje przepisów, dotyczące przejazdu pojazdami nienormatywnymi i wnoszenia opłat elektronicznych. Zmiany prawne są zatem elementem stałym w transporcie.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy poszerzą i zaktualizują swoją wiedzę  prawną, obejmującą procedowane aktualnie zmiany przepisów, regulujących działalność firm transportu drogowego. Nabyta wiedza ma z kolei pozwolić na sprawne przystosowanie firm do nowych regulacji.

Metody szkolenia

 • Dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty
 • Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych – 1 dzień szkoleniowy

Program szkolenia

Dzień 1

1. Pakiet mobilności, stan obecny i zapisane w nim zmiany:

 • stan prac nad nowymi przepisami,
 • zmienione zasady wykonywania przewozów kabotażowych,
 • odpoczynki tygodniowe kierowców inaczej niż dotychczas,
 • powrót do kraju rejestracji pojazdu obowiązkiem,
 • nowa sytuacja przewoźników międzynarodowych wykonujących przejazdy tzw.„busami” (licencje, tachografy, normy regulujące czas pracy kierowców),
 • delegowanie kierowców na gruncie procedowanych zmian,
 • wymiana wszystkich użytkowanych obecnie tachografów – w jakich przypadkach,
 • nowe naruszenia przepisów mające wpływ na posiadanie wymogu dobrej reputacji.

2. Procedowana zmiana przepisów regulujących przejazd pojazdami nienormatywnymi:

 • sześć kategorii zezwoleń, zamiast obecnych siedmiu,
 • drakońskie kary za niezastosowanie do znaku drogowego,
 • straże gminne i miejskie wracają na rynek – jednak nie z pomiarem prędkości,
 • potrójne karanie przewoźników – zamiast obecnie stosowanych dwóch kar.

3. Wygaszanie systemu Viatoll i utworzenie „Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS”

 • rejestr uiszczających opłatę i dane do niego wprowadzane,
 • sposób wnoszenia opłaty,
 • obowiązki posiadacza pojazdu i sankcje za ich niewykonanie,
 • rola kierowcy w procesie wnoszenia opłaty i sankcje..

4. Trochę optymizmu w orzecznictwie sądowym:

 • orzeczenia dotyczące nieuprawnionego sumowania kar przez Inspekcję Transportu Drogowego w zakresie norm regulujących czas pracy kierowców,
 • podwójne karanie przewoźników za przejazd pojazdami nienormatywnymi – co sąd – to pogląd,

5. Pytania, odpowiedzi i odniesienie się do przykładów uczestników.

6. Zakończenie

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00

Wartość inwestycji

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem