Prawo gospodarcze w obrocie towarowym

cena netto: 1.400 zł /os
 • 7 - 8 października 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ekspert prowadzący

dr hab. Ewa Gwardzińska

Prawo celne

Ekspert w dziedzinie szeroko pojętych regulacji prawa celnego. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw a obecnie także współpracownik Akademii Sztuki Wojennej i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, gdzie prowadzi wykłady na studiach podyplomowych. Szkolenia z zakresu prawa celnego prowadzi od 2010r.. Wieloletni konsultant i […]

Opis i cel szkolenia

Oferta szkolenia przeznaczona jest dla początkujących przedsiębiorców oraz tych wszystkich, którzy podejmują działania zmierzające do założenia prywatnej działalności gospodarczej. Szkolenie łączy wiedzę teoretyczną z praktyką gospodarczą.

Korzyści dla uczestników

 • Kompendium wiedzy z zakresu działalności gospodarczej osadzonej na trzech filarach – założenie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności oraz zakończenie działalności gospodarczej;
 • Uzyskanie wiedzy z zakresu praw, obowiązków i odpowiedzialności przedsiębiorców;
 • Świadomy wybór formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka osobowa, spółka kapitałowa.

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w małych grupach,
 • dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia,
 • studia przypadków,
 • scenki rodzajowe,
 • pracę indywidualną,
 • symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną.
 • trening poprzez doświadczenie, uczestnicy ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Źródła prawa gospodarczego:

 • źródła prawa gospodarczego na poziomie unijnym i polskim oraz relacja prawa polskiego do unijnego (w przypadku kolizji norm między prawem unijnym a polskim który system prawa będzie miał pierwszeństwo),
 • zasady prawa unijnego i polskiego (w tym konstytucyjne zasady prowadzenia działalności gospodarczej).

2. Zasady ewidencji działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 • konstytutywny charakter wpisu (wpis na wniosek, postępowanie sądowe, kto powinien zaewidencjonować działalność, dane wpisywane do rejestru przedsiębiorców),
 • czy przedsiębiorca umieszczając swoje dane osobowe w firmie będzie podlegał ochronie RODO,
 • rejestr przedsiębiorców i rejestr stowarzyszeń, fundacji i publicznych zakładów zdrowotnej.

3. Zasady ewidencji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 • notyfikacyjny charakter wpisu (wpis na wniosek, kto powinien zaewidencjonować działalność, dane wpisywane do rejestru przedsiębiorców),
 • instytucja zarządcy sukcesyjnego (czy przedsiębiorca powinien powołać zarządcę sukcesyjnego).

4. Konstytucja biznesu:

 • pojęcie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej (w tym prawo do zawieszenia działalności, prawo do podlegania lub zrezygnowania z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności za pomocą rachunku firmowego),
 • interpretacja indywidualna (skutki prawne wydanej lub nie wydanej decyzji),
 • Europejska Legitymacja Zawodowa (zasady wydawania i korzyści, korzyści ELZ),
 • reglamentacja działalności gospodarczej (koncesje, licencje, zezwolenia, działalność regulowana),
 • kontrola działalności gospodarczej (powiadomienie, obligatoryjne terminy, przedłużenie terminów, instytucja sprzeciwu, protokół pokontrolny),
 • działalność gospodarcza osób zagranicznych (klauzula narodowa, zasady działania oddziałów i przedstawicielstw),
 • Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (cel i zadania),
 • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (powołanie i zadania).

Dzień 2

5. Prowadzenie działalności w formie spółek osobowych:

 • cechy i zasady prowadzenia działalności w formie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
 • odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

6. Prowadzenie działalności w formie spółek kapitałowych:

 • cechy i zasady prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej oraz odpowiedzialność wspólników,
 • zasady obniżenia kapitału (postępowanie konwokacyjne) oraz podwyższenia kapitału a zasada nienaruszalności kapitału zakładowego.

7. Rejestr publiczny i prywatny dłużników niewypłacalnych:

 • zasady funkcjonowania rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS (zasady wpisu, kto może być wpisany),
 • zasady funkcjonowania prywatnych rejestrów dłużników niewypłacalnych w oparciu o Biuro Informacji Gospodarczej.

8. Zakończenie działalności gospodarczej – postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

 • cel i podstawy ogłoszenia upadłości (niewypłacalność , nadmierne zadłużenie, wniosek o ogłoszenie upadłości),
 • skutki ogłoszenia upadłości,
 • formy postępowania upadłościowego (postępowanie likwidacyjne, układowe),
 • formy postępowania restrukturyzacyjnego (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne).

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestników10:00 - 11:00
Zajęcia11:00 - 12:00
Przerwa12:00 - 13:00
Zajęcia13:00 - 14:00
Obiad14:00 - 15:00
Zajęcia15:00 - 16:00
Przerwa16:00 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1400 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 7 - 8 października 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem