Pola konfliktów między przewoźnikiem drogowym, a zleceniodawcą

cena netto: 1.340 zł /os
 • 28 - 29 września 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Opis i cel szkolenia

Każdy właściciel firmy transportowej słyszał od swoich kierowców kultowe wręcz zdanie rozpoczynające się od słów: nie pojadę bo….. Podobnie podmioty zlecające przewóz, zarządzające pojazdami jak i załadowcy wielokrotnie stwierdzenie to słyszeli od przewoźników, jak i pracujących na ich rzecz kierowców. Stąd firma nasza przygotowała szkolenie w trakcie którego będzie można porównać potoczne i obiegowe opinie wygłaszane przez kierowców z faktami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

Cel
Celem szkolenie jest wyposażenie osób uczestniczących w wiedzę prawną podbudowaną przykładami praktycznymi na temat najczęściej występujących konfliktów pomiędzy uczestnikami przewozu drogowego. Po szkoleniu słuchacze będą w stanie rozstrzygnąć, czy odmowa wyjazdu jest wynikiem mitów zasłyszanych przez kierowców na tzw. „uniwersytecie parkingowym” czy też w istocie ma swoje źródło w obowiązujących przepisach.
Adresaci szkolenia

 • właściciele, kadra zarządzająca i pracownicy firm i podmiotów wykonujących przewozy drogowe,
 • właściciele, kadra zarządzająca i pracownicy firm dostarczających rozwiązania logistyczne,
 • właściciele, kadra zarządzająca i pracownicy firm spedycyjnych,
 • kierownicy działów transportu,
 • zarządzający transportem,
 • zarządzający kierowcami,
 • planiści,
 • dyspozytorzy,
 • pracownicy działów kadr i szefowie tych komórek,
 • prawnicy obsługujący firmy transportowe i wykonujące przewozy na potrzeby własne,
 • osoby rozliczające czas pracy kierowców,
 • spedytorzy,
 • wykładowcy studiów logistycznych,
 • studenci studiów logistycznych,
 • inne zainteresowane osoby.

Korzyści dla uczestników

Metody szkolenia

Wykłady poparte praktycznymi ćwiczeniami, dyskusja, wizualizacja – slajdy

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Nie pojadę bo jestem przeładowany czyli: pojazdy nienormatywne

 • pola konfliktu pomiędzy przewoźnikiem a zamawiającym przewóz
 • definicja
 • rodzaje dróg w kontekście dopuszczalnego nacisku osi
 • dopuszczalna masa całkowita – definicja,
 • system zezwoleń jego pułapki,
 • odmienności przy przewozie drewna i ładunków sypkich,
 • metodologia kontroli i rola kierowcy w czasie jej trwania,
 • podmioty podlegające ukaraniu,
 • praktyka nakładania kar,
 • krótkie omówienie orzecznictwa sądowego
 • załadowca – przewoźnik, kto płaci kary za kogo?

2. Nie pojadę bo czas mi się skończył, czyli czas pracy kierowców

 • pola konfliktu pomiędzy przewoźnikiem a zamawiającym przewóz,
 • powtórzenie głównych norm regulujących czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki,
 • „magiczne wymogi dotyczące czasu pracy kierowcy w godzinach nocnych,
 • czas pracy kierowców prowadzących pojazdu o masie nieprzekraczającej 3,5 tony – obecnie i w Przyszłości,
 • zmiany w ramach tzw. „pakietu mobilności”

Dzień 2

3. Nie pojadę bo to jest kabotaż, czyli kabotaż i zasady jego wykonywania na terenie Unii Europejskiej

 • pola konfliktu pomiędzy przewoźnikiem a zamawiającym przewóz,
 • definicja przewozu kabotażowego i odróżnienie od przewozu wykonywanego pomiędzy „krajami trzecimi,”
 • stan obecny,
 • prawdopodobne zmiany w ramach tzw. „pakietu mobilności” ,
 • możliwość wykonywania kabotażu przez przewoźników spoza wspólnoty,

4. Nie pojadę bo nie mam lokalizatora czyli: monitorowanie przewozu drogowego towarów (SENT)

 • formy realizacji (zbieranie informacji, śledzenie przesyłek)
 • towary podlegające monitorowaniu,
 • obowiązki wysyłającego, odbierającego, przewoźnika i kierowcy,
 • system kar,
 • PUESC

5. Nie pojadę bo są zakazy, czyli zakazy ruchu

 • rodzaje pojazdów objętych zakazami,
 • kto może jechać – pojazdy i przewozy nieobjęte zakazem ruchu,
 • praktyka kontrolna ze szczególnym uwzględnieniem dowodzenia pracy w zaopatrzeniu odbiorcy prowadzącego
 • zakład w ruchu ciągłym.

6. Pakiet mobilności omawiany w Parlamencie Europejskim – najważniejsze zmiany dla polskich przewoźników.

7. Podsumowanie i pytania

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1340 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 28 - 29 września 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem