Podstawy MS Power BI – analiza i wizualizacja danych

Opis i cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających średnio-zaawansowaną wiedzę z tabel przestawnych, tabel w MS Excel oraz SQL. Wymagana znajomość i płynne poruszanie się w Power Query i Power Pivot.

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy:

 • będą potrafili zastosować narzędzia Power BI do celów analitycznych
 • będą potrafili tworzyć miary za pomocą funkcji DAX
 • będą wiedzieli jak połączyć się z poszczególnymi źródłami danych niezbędnymi do budowy modelu danych

 

 

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • case study – praca na przykładach z działów zakupów
 • ćwiczenia
 • inne

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I

Zapoznanie użytkowników z modelowaniem tabelarycznym danych:

1. Czym jest model danych w MS Excel oraz Power BI
2. Jak zbudować model danych na potrzeby przygotowywanego raportu w Power BI
3. Cechy wspólne modelu danych w Power BI, MS Excel oraz SQL Server
4. Czym są hierarchię w modelowaniu danych i jak z nich korzystać
5. Zastosowanie hierarchii w tabelach przestawnych, wykresach przestawnych oraz sposób ich filtrowania

Moduł II

Wprowadzenie do formuł w języku DAX, na przykładzie pól obliczeniowych tabel przestawnych oraz formuł tablicowych w odniesieniu do języka SQL.

1. Podstawowe formuły w języku DAX:

 • SUM
 • DIVIDE
 • COUNT / DISTCOUNT / COUNTROWS
 • SUMX, AVERAGEX
 • CALCULATE / FILTER
 • VALUES
 • SEARCH / FIND
 • IF

Dzień 2

Moduł III

Projektowanie dashboard (tu można zastanowić się nad personalizacją raportu oraz szkoleniach na danych klientów).

1. Określenie miar dla Dashboardu w Power BI
2. Przygotowanie modelu danych oraz hierarchii z wykorzystaniem Power Query
3. Weryfikacja danych geograficznych i wskazanie czyhających pułapek na użytkownika
4. Przypomnienie zasad relacji w bazach danych
5. Przygotowanie kalendarza na potrzeby danych z kalendarzem świąt w MS Excel
6. Szybkie miary w DAX dla definicji Miesiąca, Kwartału, Półrocza, Roku

Moduł IV

Zapoznanie z modułem Power View w Power BI.

1. Wybór właściwego wykresu na potrzeby wizualizacji zdefiniowanych miar
2. Zapoznanie się z dostępnymi wykresami oraz możliwościami programu Power BI
3. Dostępne ustawienia dla wykresów
4. Wprowadzenie do projektowania na potrzeby urządzeń mobilnych oraz ekrany desktopów

Moduł V

Wykonanie i publikacja raportu oraz zasady odświeżania i dostępu dla wybranych użytkowników.

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem