ONLINE: POCHODZENIE TOWARÓW – reguły w praktyce

cena netto: 550 zł /os
 • 24 czerwca 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 30 września 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 3 grudnia 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Opis i cel szkolenia

Taryfikacja celna oraz pochodzenie towarów mają bezpośredni wpływ na prawidłowe ustalenie wysokości stawki celnej w imporcie, zatem powinny być brane pod uwagę w kalkulacji ceny gotowego produktu. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie klasyfikacji taryfowej i obsługi systemu ISZTAR 4, określania odpowiednich reguł pochodzenia oraz dokumentacji wymaganej do potwierdzania preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towarów.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie programu szkolenia. Uczestnicy dowiedzą się jakie elementy mają wpływ na wysokość stawki celnej w imporcie oraz jakie korzyści wynikają z systemu preferencji Unii Europejskiej, a także jakie znaczenie ma zarządzanie pochodzeniem towarów w działalności eksportowej (export) firmy produkcyjnej.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia zdobędą:

 • wiedzę na temat aktualnych przepisów prawa dotyczących prawidłowego ustalania źródeł pochodzenia towaru
 • wiedzę jak prawidłowo weryfikować pochodzenie towaru
 • wiedzę jak uzupełniać stosowną dokumentację do zgłoszenia celnego
 • wiedzę dotyczącą konsekwencji błędnego określania pochodzenia towarów
 • wiedzę dotyczącą najczęściej popełnianych błędów przy określaniu pochodzenia.

Metody szkolenia

 • Prezentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja

Czas trwania

do 6 godzin dydaktycznych – 1 dzień szkoleniowy

Program szkolenia

Dzień 1

1. Międzynarodowy obrót towarowy

 • Dług celny w przywozie
 • Zgłoszenie celne importowe i jego elementy kalkulacyjne
  • Wspólna taryfa celna
  • Pochodzenie towarów
  • Wartość celna towarów

2. Taryfa celna Unii Europejskiej

 • Budowa kodu Taryfy celnej
  • Systemy HS, CN, TARIC, ISZTAR 4
 • Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej
 • Klasyfikacja taryfowa towarów
  • Postępowanie w klasyfikacji towaru wg kodu taryfy celnej
  • Klasyfikacja w praktyce – zadania praktyczne przygotowane przez prowadzącą i zgłoszone przez uczestników
 • WIT – wiążąca informacja taryfowa

3. System preferencji Unii Europejskiej

 • Omówienie zapisów umów UE z krajami trzecimi

4. Pochodzenie towarów

 • Środki polityki handlowej
 • Reguły ustalania pochodzenia towarów
 • Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia towarów
  • Ustalanie właściwego systemu preferencji
  • Zasada bezpośredniego transportu
  • Rodzaje dokumentów potwierdzających preferencje (sposób i tryb ich wystawiania)
  • Korzyści uproszczeń celnych w zakresie preferencyjnego pochodzenia towarów
  • Zadania praktyczne
 • Niepreferencyjne świadectwa pochodzenia
  • Sposób i tryb postępowania przy wystawianiu świadectw pochodzenia
  • Jednorazowa deklaracja dostawcy
  • Długoterminowa deklaracja dostawcy
 • WIP – Wiążąca informacja o pochodzeniu

5. Budowanie konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa przez zarządzanie pochodzeniem towarów

 • Pochodzenie towarów jako element kalkulacji ceny produktu
 • Procedury określania pochodzenia towarów w przedsiębiorstwie
 • Upoważniony eksporter jako uproszczenie unijnego kodeksu celnego w potwierdzaniu preferencyjnego pochodzenia towarów

6. Konsultacje z prowadzącym

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 8:40
Zajęcia09:00 - 10:30
Przerwa10:30 - 10:45
Zajęcia10:45 - 13:15
Przerwa13:15 - 13:30
Zajęcia13:00 - 15:00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie pdf., możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia

 

 • 24 czerwca 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 30 września 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 3 grudnia 2021 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem