Szkolenie: Planowanie logistyczne

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia Planowanie logistyczne jest przygotowanie pracowników obszaru logistyki do planowania i nadzorowania procesów logistycznych. Główny trzon szkolenia stanowią obszary dystrybucji, zaopatrzenia oraz produkcji. W czasie zajęć uwzględniane są wzajemne zależności pomiędzy procesami logistycznymi oraz pomiędzy innymi procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie.
Forma szkolenia to zajęcia warsztatowe z dużą ilością interakcji z uczestnikami, ćwiczenia obliczeniowe dotyczące omawianych zagadnień oraz omówienie praktycznych przykładów z różnych gałęzi gospodarki w obszarze planowania logistycznego.

Realizowane oraz omawiane w trakcie zajęć zagadnienia zostały opracowane i podzielone na moduły, co pozwala na skuteczne i systematyczne przyswajanie wiedzy. natomiast warsztat narzędziowy w trakcie którego uczestnicy rozwiązują case study pozwala łatwiej przenieść poznane narzędzia do swoich organizacji. 

Korzyści dla uczestników

 • rozszerzenie wiedzy o współpracy logistyki z innymi obszarami firmy w zakresie planowania i realizacji planów,
 • poznanie:
  • narzędzi planistycznych w zakresie tworzenia planów SOP i budżetowania logistyki (dla całości wybranych obszarów logistyki),
  • metod i narzędzi planowania w wybranych obszarach logistyki,
  • mechanizmów analizy kosztów działań logistycznych (analiza ABC dla wybranego obszaru),
  • metod i narzędzi do monitorowania i oceny realizacji planów,
 • nabycie umiejętności planowania działań logistycznych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

 

Metody szkolenia

 • Wykład wprowadzający
 • Sesja analizy potrzeb uczestników
 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia grupowe na realnych przykładach

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Logistyka w nowoczesnych łańcuchach dostaw:
 • wymagania klientów a zadania dla logistyki
 • logistyka jako całość działań
 • podejście procesowe w logistyce,
 • modelowanie procesów logistycznych,
 • rola logistyki w ogniwach łańcucha dostaw
 • DRP, MRP i LRP – mechanizmy i powiązania
 • Lean w logistyce
 • wpływ szybkości i efektywności logistyki na strategie przedsiębiorstw
2. Planowanie działalności przedsiębiorstwa – logistyka:
 • strategia przedsiębiorstwa i cele dla logistyki,
 • horyzonty planistyczne,
 • cykl i okres planowania,
 • punkt rozdziału i jego wpływ na procesy logistyczne
 • planowanie działań logistycznych na poziomie operacyjnym,
3. Planowanie logistyczne w obszarze dystrybucji:
 • zadania logistyki w sferze dystrybucji,
 • tworzenie i modyfikacja sieci dostaw oraz planów dystrybucji
 • planowanie
  • zasobów dystrybucji – sterowanie przepływem i zapasem wyrobów gotowych,
  • operacji i zasobów w procesach transportowych,
  •  zapotrzebowania na powierzchnię magazynową w magazynach dystrybucyjnych.
4. Planowanie logistyczne w sferze produkcji:
 • nowoczesne systemy produkcji,
 • szczegółowe zadania i cele logistyki okołoprodukcyjnej,
 • Lean w produkcji i logistyce, wpływ na organizacje procesów logistycznych
 • SOP jako źródło danych w planowaniu działań produkcyjnych,
 • główny harmonogram produkcji (MPS), plan i źródła danych,
 • mechanizm MRP i planowanie potrzeb materiałowych, automatyzacja procesów decyzyjnych w zaopatrzeniu produkcji,
 • planowanie i balansowanie obciążeń, wykorzystanie zasobów logistycznych,
 • zwiększanie elastyczności zasobów logistycznych – reakcja na modyfikacje planu,
 • planowanie przepływów materiałowych w ramach logistyki wewnętrznej,
5. Planowanie logistyczne w obszarze zaopatrzenia:
 • zadania logistyki zaopatrzenia,
 • proces zaopatrzenia i jego planowanie,
 • strategie zaopatrzeniowych,
 • integracja i wspólne planowanie w obszarze dostaw
 • tworzenie planu zaopatrzenia,
 • metody planowania dostaw zaopatrzeniowych
 • analiza TCO dostawcy
 • optymalizacja kosztów logistycznych w sferze zaopatrzenia.
6. Logistyka w planach finansowych – budżetowanie logistyki
 • tworzenie budżetów
 • źródła danych
 • właściciel budżetu i odpowiedzialności
 • metodyka tworzenia budżetu
 • realizacja budżetu, reakcja na odchylenia
7. Realizacja planów – nadzór i weryfikacja:
 • pomiar efektywności i skuteczności procesów logistycznych,
 • rodzaje wskaźników,
 • realizacja planów – kontrola bieżąca i korygowanie

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00