Szkolenie: Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją

Opis i cel szkolenia

Specjaliści i menadżerowie zajmujący się harmonogramowaniem, stoją codziennie przed wielkim wyzwaniem – jak pogodzić cele biznesowe firmy oraz oczekiwania klientów ze zmiennością i dynamiką obszaru produkcji. Dobry harmonogram to efekt pracy algorytmów oraz wielu interakcji na styku różnych działów i procesów.

Szkolenie „Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcji”, stworzone zostało w celu omówienia filarów wiedzy o tych procesach oraz poznania standardów i dobrych praktyk. Szkolenie oparte jest o standard wiedzy ASCM® (APICS®).

Moduł ten pogłębia zagadnienia z obszarów S&OP oraz zarządzania łańcuchem dostaw, dopełniając tym samym kurs obejmujący swoją rozpiętością ramy hierarchii planowania i kontroli produkcji. Jest to jednocześnie niezależne szkolenie, przeznaczone dla specjalistów i menadżerów z obszaru planowania i operacji chcących doskonalić się w obszarze harmonogramowania.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do działania we współczesnym świecie dynamicznie zmieniających się łańcuchów popytu i podaży.

Korzyści dla uczestników

Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie całościowego spojrzenia na procesy planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją, poznanie standardów wiedzy z tego obszaru oraz dobrych praktyk. Wszystkie elementy szkolenia mają praktyczne zastosowanie oraz są poparte przykładami.

Metody szkolenia

 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Filmy
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia grupowe

Czas trwania

2 x 8 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Wprowadzenie do harmonogramowania:

 • Plan produkcji, a harmonogram produkcji,
 • Mix produktowy,

2 Hierarchia planowania i kontroli produkcji:

 • Omówienie hierarchii planowania i kontroli produkcji,
 • Priorytety rozwiązywania problemów,

3. Funkcja głównego planisty:

 • Obszary interakcji,
 • Obszary decyzyjności,
 • 6 pytań przed działaniem,

4. Siatka głównego harmonogramu:

 • Przedziały czasowe MPS,
 • Wpływ na obsługę klienta i MRP, ,
 • Funkcjonalność ATP/CTP

5. Strefy decyzyjne:

 • Strefa zamrożona
 • Strefa grząska
 • Strefa płynna

6. Środowiska produkcyjne i ich omówienie:

 • Produkcja na zapas,
 • Złożenie na zamówienie,
 • Produkcja na zamówienie,

7. Dane niezbędne do harmonogramowania:

 • Master data,
 • BOM’y
 • Routingi
 • Dane z gniazd roboczych

8. Lead time – jak go rozpisać w systemie:

 • Struktura lead time,
 • Gdzie w systemie są dane do obliczenia LT,
 • Gdzie szukać możliwości redukcji LT,

9. Capacity – jak mierzyć:

 • Godzinna standardowa,
 • Utylizacja,
 • Produktywność,

10. Kalkulacja wielkości partii:

 • Lot-for-lot,
 • Stała wielkość partii,
 • Ekonomiczna wielkość partii,
 • Dynamiczna wielkość partii,

11. Odtworzenie zapasu:

 • Typy i funkcje zapasu,
 • Punkt zamawiania,
 • Techniki okresowego przeglądu

12. Kontrola aktywności produkcji:

 • Metody uwalniania zleceń,
 • Capacity – kontrola wejścia/wyjścia,
 • Macierze przezbrojeń,

13. Metody optymalizacji przepływu:

 • Six Sigma
 • TOC
 • MRP
 • Lean

14. Wprowadzenie do DDMRP,

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00