Szkolenie: Pierwsze kroki menadżera – fundamenty przywództwa i zarządzania zespołem

Opis i cel szkolenia

Pełnienie roli menedżera, to wymagające ciągłego rozwoju, a przy tym dużej odpowiedzialności i odwagi zadanie. Żeby zostać dobrym menedżerem, trzeba nie tylko chcieć pełnić tę role, ale też należy być gotowym na czasem zaskakujące, a czasem trudne wyzwania jakie ona stawia w codziennej pracy. Menadżer ma wpływ na kulturę pracy w zespole, na poziom zaangażowania pracowników i na ich rozwój, na wartości panujące w zespole, wreszcie na organizacje pracy i jej planowanie. Obszarów wpływu menadżera jest dużo więcej, dlatego tak ważne jest, aby się jak najlepiej przygotować do tej roli i by wypełniać ją potwierdzając słuszność decyzji o awansie.

Cele szkolenia:

 • przygotowanie do pracy na stanowisku menadżera, uświadomienie sobie własnego potencjału do pełnienia tej roli oraz możliwych słabości
 • zidentyfikowanie kompetencji kierowniczych potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołami pracowniczymi – funkcje, role i zadania kierownika;
 • pogłębianie wiedzy na temat doboru modelu kierowania w odniesieniu etapu rozwoju pracownika oraz jego zaangażowania, czyli zarządzanie sytuacyjne;
 • poznanie i zrozumienie wagi czynników determinujących proces motywacyjny, motywacja do rozwoju, do realizacji celów – jak nie demotywować pracowników i jak ich motywować;
 • motywowanie pozafinansowe – doskonalenie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi motywowania w zależności od etapu rozwoju pracownika, sytuacji wewnątrz zespołu pracowników;
 • poznanie podstawowych zasad delegowania zadań i organizacji pracy zespołu oraz zasad egzekwowania zadań zleconych pracownikom;
 • poznanie zasad, metod i technik planowania pracy własnej i zespołu,
 • rozwijanie umiejętności jasnego, jednoznacznego, opartego na faktach i wiarygodnego wyrażania oczekiwań i opinii – feedback – czyli udzielanie skutecznych informacji zwrotnych
 • poznanie i zrozumienie dysfunkcji pracy zespołu – jak menadżer może je eliminować poprzez sprawne zarządzanie.

Leadership

Zobacz szkolenie dla doświadczonych menadżerów Zobacz terminy szkolenia otwartego

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po tym szkoleniu:

 • Zrozumieją na czym polega rola menedżera, poznają swój potencjał do jej pełnienia i dowiedzą się jak mogą pracować nad ewentualnymi słabościami
 • Wyjdą z wiedzą na temat tego jak pracować nad motywowaniem i zaangażowaniem pracowników z wyłączeniem premii czy nagród pieniężnych
 • Będą znali zasady budowania autorytetu
 • Poznają praktyczne i do natychmiastowego zastosowania zasady i metody pracy menedżera
 • Zbudują mapę swojego zespołu i nauczą się jak na co dzień stosować to praktyczne narzędzie
 • Poznają style zarządzania i zdiagnozują swój własny, naturalny styl pracy z zespołem podwładnych pracowników
 • Zrozumieją na czym polegają blaski i cienie pracy na stanowisku menedżera, a jednocześnie przygotują się do tego, by móc obie strony medalu wykorzystywać w codziennej pracy konstruktywnie
 • Wzmocnią się i zmotywują do realizacji zadań na nowej ścieżce zawodowej.

Metody szkolenia

To aktywny i dynamiczny warsztat w całości oparty na zadaniach praktycznych, symulacjach, studiach przypadków, dyskusjach i kwestionariuszach wymagających i wymuszających interakcje i współdziałanie wśród uczestników szkolenia. To tworzenie sytuacji indywidualnych i grupowych praktycznie wprowadzających w poszczególne obszary i wiedzy na temat pełnienia roli menadżera, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszego etapu pracy po awansie na stanowisko menedżerskie.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie:

 • powitanie, przedstawienie uczestników, zasady i cele szkolenia, oczekiwania Uczestników

2. Awans i co dalej – co warto wiedzieć na początek

 • rola i zadania lidera
 • kluczowe funkcje kierownika
 • nastawienie na cel i na ludzi?
 • wartości firmy jako busola dla nowego menadżera.
 • zasady, oczekiwania, możliwości – „expose szefa”
 • zarządzać czy przewodzić – w czym tkwi różnica.

3. Budowanie autorytetu – menadżer jako wzór moralny i merytoryczny w zespole:

 • „wczoraj kolega dziś przełożony” – jak rozmawiać z podwładnymi którzy nas lekceważą
 • inteligencja społeczna czyli… zdolność komunikacji i wpływania na innych ludzi,
 • jak lider buduje i niszczy swój autorytet w zespole
 • jak przekazać niepopularne polecenia

4. Motywowanie pozafinansowe początkującego menadżera

 • co zrobić, by nie demotywować pracowników – wszystko o czym nie wiedzą nawet doświadczeni menadżerowie
 • co wzbudza zaangażowanie pracowników w zadania – dysfunkcje pracy zespołowej
 • wartości organizacji, a wartości poszczególnych pracowników- wartości jako cele działań motywacyjnych,
 • mity i fakty na temat motywowania – obserwacje, których możesz dokonywać sam/a,
 • „Kij i marchewka” – kiedy i gdzie sprawdza się kara i nagroda – zasady nagradzania i karania,
 • co konkretnie motywuje każdego z pracowników – opracowanie listy motywatorów dla poszczególnych członków zespołu,

Dzień 2

5. Styl zarządzania menadżera – czego należy uczyć się od początku kariery menadżera

 • styl zarządzania dostosowany do dojrzałości zawodowej pracownika
 • styl zarządzania a poziom rozwoju (dojrzałości) zespołu,
 • autoanaliza stylu zarządzania,
 • mapa zespołu –praca na realnych sytuacjach z zespołów podległych kierownikom .

6. Delegowanie zadań i kontrola ich wykonania:

 • co to jest delegowanie zadań?
 • Sześć poziomów delegowania – kiedy, komu i jak delegować zadania
 • „stawianie granic” technika wdrażania konsekwencji- jak się umawiać na zadania a potem je egzekwować?
 • krótkie polecenie czy dłuższa rozmowa?
 • błędy w delegowaniu zadań.

7. Komunikacja menadżera

 • jak przekazywać konstruktywną i korygującą informację zwrotną
 • modele i zasady w przekazywaniu informacji zwrotnej,
 • dzielenie się wiedzą i informacjami w zespole – komunikacja w zespole podległych pracowników
 • jak reagować podczas trudnych rozmów z pracownikami
 • style funkcjonowania społecznego, jak w zależności od tego, komunikować się z pracownikami.

8. Podsumowanie i wnioski:

 • Indywidualne PDW – Plan Działań Wdrożeniowych,
 • Zakończenie szkolenia.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00