ONLINE: Prawo Pracy dla menedżerów

cena netto: 700 zł /os
 • 12 - 13 listopada 2020 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,92
Ekspert prowadzący

Joanna Cur

RODO, Prawo Pracy

Ekspert One Step Up – praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Prawnik z wykształcenia. Specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych. Ma doświadczenie w tworzeniu, aktualizacji i implementacji dokumentacji pracowniczej do wymogów przepisów kodeksu pracy oraz RODO. Doświadczony rekruter i trener w branży telekom, pharma […]

Opis i cel szkolenia

Kompleksowe przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania operacyjnego zgodnego z przepisami prawa pracy.
Przedstawione zostaną zagadnienia stosowania prawa pracy w praktyce, od momentu poszukiwania pracownika aż do rozwiązania stosunku pracy.

Korzyści dla uczestników

W sposób praktyczny omówimy kwestie operacyjne dotyczące:

 • prawnych aspektów rekrutacji;
 • nawiązania z pracownikiem stosunku pracy;
 • rozwiązywania stosunku pracy;
 • czasu pracy – a więc planowania i rozliczania grafików;
 • pracy zdalnej;
 • urlopów;
 • zatrudniania niepełnosprawnych;
 • praw i obowiązków pracowniczych, w tym możliwości nałożenia kar;
 • dopuszczalności monitorowania pracowników;
 • przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy.

Metody szkolenia

 • praca w małych grupach,
 • dyskusje na forum,
 • studia przypadków,
 • scenki rodzajowe,
 • przypadki indywidualne Uczestników, możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1 i 2

1. Manager rekrutuje:

 • Ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?
 • Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod;
 • Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny – jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika
 • Sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne);
 • Okres przetwarzania danych kandydatów;
 • CV bez projektu rekrutacyjnego – jak się zachować?;

2. Manager zatrudnia:

 • Umowa przedwstępna a list intencyjny;
 • Rodzaje umów o pracę – umowa na okres próbny, umowa na czas określony, zasada 33 m-cy, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas zastępstwa;
 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, o dzieło, kontrakt B2B);
 • Jakich danych osobowych można żądać od pracownika;
 • Dokumenty niezbędne do podpisania wraz z umową o pracę;

3. Manager rozstaje się z pracownikiem:

 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron;
 • Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę;
 • Czy wypowiedzenie o pracę można wysłać pocztą?
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę muszę uzasadnić?
 • Jak liczyć okresy wypowiedzeń umowy o pracę?
 • Na jakich zasadach mogę zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Wypowiedzenie umowy a zwolnienie lekarskie;
 • Kiedy mogę zwolnić pracownika dyscyplinarnie?
 • Czy wypowiedzenie umowy o pracę mojemu podwładnemu muszę konsultować ze Związkami Zawodowymi?
 • Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem przebywającym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

4. Czas pracy:

 • Podstawowe definicje czasu pracy: doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki;
 • Zasady tworzenia grafików w poszczególnych systemach czasu pracy;
 • Ewidencja czasu pracy;
 • Praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie;
 • Prawa w soboty oraz w niedziele i święta;
 • Podróż służbowa a czas pracy;
 • Szkolenia a czas pracy;
 • Dyżur – jak rozliczać;
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych;
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy:

5. Urlopy pracownicze:

 • Ustalanie wymiaru urlopu;
 • Rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy);

6. Praca zdalna – jak zarządzać Zespołem:

 • Korzyści i zagrożenia dla organizacji, managerów i pracowników;
 • Jak zarządzać by zyskać?
 • Wypadki przy pracy podczas pracy zdalnej;
 • Ewidencja czasu pracy w pracy zdalnej;

7. Stosowanie kontroli Pracowników:

 • Monitorowanie w miejscu pracy – monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności;
 • Wizerunek Pracownika i jego ochrona;
 • Kontrola trzeźwości Pracownika;
 • Pomiar temperatury u Pracownika w związku z zagrożeniem epidemicznym;

8. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy:

 • Czym różni się mobbing od dyskryminacji?
 • Jakie prawa przysługują pracownikowi;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym w wynagradzaniu pracownika.
 • Czy pracownik może nagrywać pracodawcę bez jego wiedzy?

9. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy:

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników – kary porządkowe, zasady i tryb stosowania, zasady zawiadomienia o ukaraniu, zatarcie kary;
 • Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie.

10. Zakończenie szkolenia

Harmonogram szkolenia

Logowanie uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 10:45
Przerwa10:45 - 11:00
Zajęcia11:00 - 11:45
Przerwa11:45 - 12:00
Zajęcia12:00 - 12:45
Przerwa12:45 - 13:00
Zajęcia13:00 - 14:00
Zajęcia10:00 - 10:45
Przerwa10:45 - 11:00
Zajęcia11:00 - 11:45
Przerwa11:45 - 12:00
Zajęcia12:00 - 12:45
Przerwa12:45 - 13:00
Zajęcia13:00 - 14:00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 700 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 12 - 13 listopada 2020 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem