Onboarding – jak zaprojektować i wdrożyć proces skutecznej adaptacji nowego Pracownika

cena netto: 1.450 zł /os
 • 15 - 16 lutego 2024 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • 16 - 17 maja 2024 Gdańsk
Scandic Gdańsk**** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,92
Ekspert prowadzący

Lidia Borkowska

HR/ Zarządzanie zmianą / Kierowanie zespołem

Praktyk biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej, IT  i finansowej, które zdobywała jako Kierownik Działu Szkoleń, HR Business Partner i Kierownik Personalny w takich firmach jak: PTK Centertel (Operator sieci Orange), Polska Telefonia Cyfrowa (Operator sieci T-Mobile) i Lotte Wedel. Jako Head of HR w ProService Finteco odpowiadała także za wspierała […]

Opis i cel szkolenia

„Nie musisz dbać o swoich klientów.
Zadbaj o pracowników, a oni zadbają o klientów”.

– Richard Branson

Onboarding to proces wdrożenia nowego pracownika do firmy. Czy na pewno robisz to dobrze? Trzeba mieć świadomość, że rekrutacja, nie kończy się na podpisaniu umowy z nowym pracownikiem w związku z tym warto zaplanować proces powitania i adaptacji pracownika do nowego środowiska. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie sposobów skutecznego wdrożenia nowego Pracownika do Firmy, aby stał się on efektywnym członkiem zespołu.

Szkolenie jest dedykowane Pracownikom HR oraz Menedżerom odpowiedzialnym za opracowanie, realizację i koordynowanie procesu wdrożenia nowych Pracowników do Firmy oraz osobom, które poszukują nowych pomysłów i inspiracji w zakresie usprawnień, optymalizacji i automatyzacji procesu adaptacji, a także wszystkim, którzy chcieliby zdobyć wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania procesu onboardingu.

Korzyści dla uczestników

W rezultacie uczestnicy uzyskają:

 • przegląd najlepszych praktyk wdrażania nowych Pracowników w Polsce i za granicą,
 • zaprojektowanie optymalnego programu adaptacji nowych Pracowników,
 • określenie kluczowych wskaźników pomiaru efektywności procesu onbordingu (ilościowych i jakościowych),
 • otrzymanie wzorów dokumentów i praktycznych narzędzi wykorzystywanych w procesie wdrożenia,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z Trenerem po zakończeniu szkolenia

Metody szkolenia

 • ćwiczenia indywidualne
 • praca w parach i małych grupach,
 • dyskusja
 • case studies
 • mini-wykłady interaktywne
 • wymiana doświadczeń i pomysłów

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Rola i znaczenie onboardingu dla efektywności Organizacji:
 • Korzyści dla Firmy i Pracowników
 • Employee Experience
 • Employee Advcacy
 • Ryzyko utraty Pracownika w pierwszych miesiącach pracy
 • Zasada 4C w onboardingu (Compliance, Clarification, Culture, Connection)
2. Kluczowe etapy wdrożenia nowego Pracownika:
 • Pre-onboarding: dokumentacja, przygotowanie stanowiska pracy, informacje organizacyjne, list/mail „oczekujący”
 • Magia Pierwszego Dnia Pracy:
  • Gotowe miejsce pracy
  • Pierwsze spotkanie z Zespołem i Przełożonym
  • Zapoznanie z Buddy’m
  • Welcome Pack – standardowe i nowatorskie pakiety powitane
  • Pierwszy dzień przy pracy zdalnej
 • pierwszego tygodnia: uzupełnienie dokumentacji, oczekiwania i plany, regularne wsparcie
 • pierwszego miesiąca: wdrożenie stanowiskowe, pierwsze zadania, regularny feedback, cele Pracownika, monitoring efektów, spotkania podsumowujące
 • Onboarding pierwszych 3-6 miesięcy: regularny feedback, cele Pracownika, monitoring efektów, decyzja o zatrudnieniu, kierunki rozwoju
 • Ewaluacja procesu onboardingu
3. Osoby zaangażowane w proces onboardingu i ich rola:
 • HR
 • Przełożony
 • Zespół
 • Opiekun (Buddy)
 • Instruktor
 • Jednostki wspierające (recepcja, administracja, IT, inne)
4. Narzędzia wspierające proces onboardingu:
 • Road mapa procesu onboardingu
 • Narzędzia pre-boardingowe
 • Procedury
 • Manuale papierowe i online
 • Lista kluczowych kontaktów
 • List/mail powitalny
 • Listy kontrolne (check list)
 • Filmy
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Elementy gier, zabaw i doceniania
5. Przygotowanie planu onboardingu:
 • Ogólno firmowe moduły: kultura organizacyjna, informacje o Firmie, produkty Firmy, Klienci Firmy, struktura organizacyjna, regulaminy, polityki, procedury
 • Moduł jednostek organizacyjnych: zadania jednostki i odpowiedzialności, współpraca z innymi jednostkami w Firmie, skład zespołu, zasady zespołowe
 • Moduły stanowiskowe: cel stanowiska, zadania i wymagania stanowiskowe, odpowiedzialności i uprawnienia stanowiska, priorytetyzacja zadań, narzędzia pracy (systemy, urządzenia), dostępne wsparcie, ścieżka rozwoju
 • Niezbędna dokumentacja
 • Szkolenia obowiązkowe
 • Treści stałe i aktualizowane
 • Onboarding grupowy i sezonowy
6. Monitorowanie i ewaluacja procesu onboardingu:
 • KPI procesu onboardingu
 • Lista i analiza czynników krytycznych procesu onboardingu
 • Ilościowe i jakościowe narzędzia monitorowania procesu onboardingu: checlisty, ankiety cząstkowe, ankieta kończąca, testy wiedzy i umiejętności, karta rozmowy monitorującej, badanie NPS
7. Rozwiązania online w procesie onboardingu:
 • Przykładowe platformy i moduły onboardingowe
 • Zadania i checklisty realizowane online i offline
 • Projektowanie ścieżek wdrożeniowych
 • Udostępnianie plików
 • Wirtualna wycieczka po Firmie
 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania online:
  • Integracja danych z wewnętrznymi systemami HR i IT
  • Automatyczne powiadomienia
  • Synchronizacja z kalendarzem
  • Raportowanie procesu oraz wyników
  • Potwierdzanie zadań realizowanych offline
  • Wsparcie administratorów wewnątrzfirmowych
  • Bezpieczeństwo danych
  • Hosting i serwis
  • Weryfikacja referencji
8. Wykorzystanie procesu onboardingowego do rozwoju talentów i ścieżek karier
9. Najczęstsze błędy w procesie onboardingu i jak ich uniknąć
10. Dobre praktyki onboardingowe z rynku polskiego i zagranicznego

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1.450 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat  ukończenia kursu, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiady.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 15 - 16 lutego 2024 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • 16 - 17 maja 2024 Gdańsk
Scandic Gdańsk**** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem