Obrót wyrobami akcyzowymi – aktualne zmiany w przepisach

Opis i cel szkolenia

Poznanie obowiązków, możliwości i ryzyka związanego z obrotem wyrobami akcyzowymi. Na szkoleniu obliczana będzie stawka akcyzy, trener zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy oraz omówi najistotniejsze zmiany w podatku akcyzowym. Ze względu na charakterystykę podatku akcyzowego, uczestnicy przed przystąpieniem do szkolenia, poproszeni będą o wskazanie jakiego rodzaju wyrobami obracają.

Trener omówi nadchodzące zmiany w obrocie wyrobami akcyzowymi, a w tym:

 • Zaostrzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń olejów smarowych,
 • Elektroniczny monitoring wyrobów akcyzowych: e-DD w EMCS PL2,
 • Interpretacje w zakresie dokumentów dostawy czy dalej chronią ich posiadaczy po wejściu w życie przepisów o e-DD,
 • Zmiany w akcyzie technicznie zaczynają się na PUESC – jak sobie z tym poradzić.

Korzyści dla uczestników

Jeśli chcesz:

 • poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego, a także zamierzającego rozpocząć handel wyrobami akcyzowymi;
 • umieć zidentyfikować wyrób akcyzowy;
 • wiedzieć jakie dokumenty wymagane są do właściwego udokumentowania transakcji obrotu wyrobami akcyzowymi;
 • dowiedzieć się jak rozliczać transakcje w księgowości;
 • dowiedzieć się jak unikać błędów?;
 • dowiedzieć się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
 • dowiedzieć się co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości;
 • dowiedzieć się jakie są możliwości zwolnień z podatku akcyzowego;
 • umieć obliczyć stawkę podatku akcyzowego.

Metody szkolenia

 • Prezentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia grupowe

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych – 1 dzień szkoleniowy

Program szkolenia

Dzień 1

1. Podstawowe informacje o podatku akcyzowym:

 • najważniejsze pojęcia i definicje,
 • źródła prawa,
 • terminy wejścia w życie nowych przepisów, przepisy przejściowe.

2. Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym:

 • Podmiot opodatkowania,
 • Przedmioty opodatkowania,
 • Czynności podlegające opodatkowaniu,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Właściwość organów podatkowych,
 • Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy,

3. Skład podatkowy:

 • otwarcie i prowadzenie składu podatkowego,
 • obowiązki składu podatkowego magazynującego wyroby akcyzowe osób trzecich,
 • warunki prowadzenia składu podatkowego,
 • ewidencje prowadzone w składzie podatkowym.

4. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:

 • procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych.
 • dokumenty stosowane w obrocie wyrobami akcyzowymi,

5. Stawki podatku akcyzowego dla napojów alkoholowych [piwo].

6. Zasady prowadzenia ewidencji akcyzowych:

 • omówienie szczegółowych wymogów prowadzenia ewidencji,
 • ujednolicenie reguł prowadzenia ewidencji,

7. Zabezpieczenia akcyzowe:

 • zasady rozliczania zabezpieczeń akcyzowych,
 • zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego,
 • formy i rodzaje zabezpieczeń,

8. Reguły stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów akcyzowych.

9. Zwolnienia od akcyzy.

10. Ubytki i zniszczenie wyrobów akcyzowych.

11. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00

Wartość inwestycji

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem