Szkolenie: Narzędzia oceny i doskonalenia procesów logistycznych: MMOG/LE, LEAN

Opis i cel szkolenia

MMOG/LE (ang. Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation) określa najlepsze praktyki zarządzania materiałami i procesami logistycznymi w branży motoryzacyjnej.

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności oceny efektywności procesów łańcucha dostaw wykorzystując narzędzia Lean oraz MMOG/LE.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy warsztatów pozyskają:

 • Praktyczne umiejętności oceny stanu procesów łańcucha dostaw w oparciu o wymagania rynku
 • Świadomość znaczenia narzędzi oceny procesów łańcucha dostaw dla efektywności biznesowej oraz zwiększania zaufania partnerów łańcucha dostaw
 • Praktyczne umiejętności rozwoju procesów łańcucha dostaw w oparciu o wyniki ocen.

Uczestnicy warsztatów zapewnią Firmie:

 • Zwiększenie efektywności i poprawę wyniku biznesowego,
 • Zwiększenie satysfakcji i poprawę współpracy pomiędzy partnerami łańcucha dostaw,
 • Optymalizację kosztów procesów łańcucha dostaw,
 • Realną wartość dodaną transformowanych procesów,
 • Zaangażowanie pracowników w rozwój firmy,
 • Poprawę komunikacji uczestników procesów.

Metody szkolenia

 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • prezentacja multimedialna,
 • inspirująca dyskusja na przykładach,
 • studium przypadku.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

Moduł I

 • Dla czego firma powinna oceniać procesy łańcucha dostaw,
 •  Modele doskonałości procesów łańcucha dostaw – przegląd,
 • Specyficzne wymagania klientów w stosunku do procesów łańcucha dostaw
 • Dobre praktyki i wymagania MMOG/LE
 • Prowadzenie samooceny MMOG/LE
 • Proces zarządzania MMOG/LE  Samoocena
 • Zasady samooceny zgodne z wymaganiami MMOG (zakres, kryteria oceny, punktowanie)
 • Wypełnianie formularzy: Samooceny i
 • Interpretacja wyników samooceny
 • Planowanie działań po samoocenie

Moduł II

 • Ocena zarządzania strategicznego łańcuchem dostaw;
  • Wizja i strategia,
  • Cele,
 • Pomiary, analiza i doskonalenie,
  • Ciągłe doskonalenie
  • Rozwój łańcucha dostaw – warsztat

Moduł III

 • Planowanie mocy produkcyjnych i produkcji
  • Prowadzenie produkcji
  • Planowanie mocy produkcyjnych
  • Planowanie produkcji
  • Integracja systemów – warsztat
 • Interfejs Klienta
  • Komunikacja
  • Pakowanie i oznaczanie
  • Dostarczanie
  • Transport
  • Satysfakcja Klienta i informacje zwrotne – warsztat

Moduł IV

 • Produkcja i kontrola wyrobu
  • Identyfikacja surowców, materiałów i komponentów
  • Zapasy i przechowywanie
  • Zarządzanie zmianą inżynieryjną – Warsztat
 • Interfejs dostawcy
  • Wybór i ocena dostawców
  • Umowy łańcucha dostaw
  • Komunikacja
  • Pakowanie i oznaczanie
  • Transport
  • Przyjęcie dostaw
  • Ocena dostawców – Warsztat

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00