Szkolenie: Narzędzia doskonalenia produkcji

Opis i cel szkolenia

Wstęp:

W ostatnich dekadach bardzo popularne stało się pojęcie tzw. „szczupłego wytwarzania”, czyli Lean Manufacturing. Jego podstawą jest system produkcyjny Toyoty – TPS, lecz obecna forma Lean Manufacturing opiera się raczej na szeregu rozwiązań zaadoptowanych przez firmy z różnych sektorów gospodarki (przede wszystkim produkcyjnego, ale również z sektora usługowego lub sprzedaży), których celem jest nie tylko optymalizacja procesu wytwarzania, ale przede wszystkim ciągła redukcja kosztów, poprawa jakości oraz wprowadzanie ulepszeń (zgodnie z filozofią Continuous Improvement – ciągłego ulepszania).

Cel szkolenia:

przedstawienie, poparte licznymi przykładami praktycznymi, podstawowych elementów, które wpływają na sukces Lean Manufacturing jako systemu zarządzania produkcją. Szkolenie pozwoli równocześnie na analizę sytuacji bieżącej w przedsiębiorstwie oraz na przygotowanie do wprowadzenia elementów Lean Manufacturing w firmie.
Szkolenie jest poparte również symulacją obrazującą przewagę rozwiązań zastosowanych w systemie zarządzania produkcja opartym o Lean Manufacturing nad rozwiązaniami „tradycyjnymi”.

Korzyści dla uczestników

Co uczestnicy będą wiedzieli :

 • jakie są kluczowe elementy, które składają się LM jako system zarządzania produkcji
 • na jakie kluczowe punkty należy zwrócić uwagę podczas wprowadzania tego typu systemu w firmie (poszczególne etapy, zmiany w organizacji stanowisk pracy, zaangażowanie pracowników oraz koszt)
 • jakiego typu wskaźniki efektywności można wykorzystać w celu dokonania oceny

Co uczestnicy będą umieli :

 • zdiagnozować samodzielnie obszary, w których dochodzi do marnotrawstwa oraz za pomocą prostych działań, zlikwidować je
 • zaprojektować system produkcji ciągnionej opartej o karty Kanban
 • zastosować w praktyce wyliczenia, które wspomagają zarządzanie przepływami produkcyjnymi (takt time, lead time, itd.)

Korzyści :

 • prezentacja kompleksowego i ustrukturyzowanego podejścia do Lean Manufactruing jako systemu zarządzania produkcją w celu ułatwienia wprowadzenia go w firmie
 • zwrócenie uwagi na aspekty kosztowe, organizacyjne oraz ludzkie wdrożenia Lean Manufactruing
 • prezentacja metodologii wdrożenia „krok po kroku”

Metody szkolenia

 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Przentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia grupowe

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Ogólne zasady systemów „push” i „pull” – powstanie TPS : Toyota Production System

 • etapy powstawania TPS
 • najważniejsze założenia TPS (QCD –Jakość, Koszt, Terminowość)
 • nastawienie na Klienta – praktyczne wyjaśnienie
 • ograniczenia wprowadzania elementów TPS w przedsiębiorstwach produkcyjnych

2. Just in time / Jidoka / Andon / Poka Yoke – elementy systemu zarządzania produkcją

 • produkcja i dostawy JIT – synchronizacja wytwarzania i logistyki
 • zapewnienie 100% jakości
 • eliminacja błędów jakościowych i prewencja powstawania
 • zarządzanie potokiem materiałowym i informacyjnym – Kanban

3. Muda, Muri, Mura – przejawy marnotrawstwa

 • definicja marnotrawstwa
 • rodzaje marnotrawstwa
 • eliminacja marnotrawstwa
 • wprowadzanie standaryzacji – wykorzystanie SDCA

4. Kaizen jako podstawa działania systemu Ciągłego Doskonalenia

 • doskonalenie procesów – działanie zgodnie z PDCA
 • wprowadzanie udoskonaleń – angażowanie pracowników
 • kategoryzacja różnego typu usprawnień

Dzień 2

5. Mapowanie procesów – uwidocznienie miejsc do optymalizacji

 • Mapowanie Strumienia Wartości
 • Opracowanie Planu działania

6. TPM – zapewnienie sprawności parku maszynowego

 • 6 typów strat
 • 7 filarów TPM
 • wskaźniki TPM : OEE, MTTR, MTBF
 • wprowadzanie standardów TPM

7. System 5 S – organizacja stanowiska pracy

 • elementy systemu 5S
 • wprowadzenie 5S w wybranych obszarach
 • prowadzenie audytów 5S i doskonalenie systemu

8. Zaangażowanie pracowników w działanie i doskonalenie systemu Lean

 • wprowadzenie wskaźników efektywności – KPI
 • prowadzenie Spotkań Tablicowych
 • tworzenie zespołów rozwiązujących problemy
 • audytowanie wprowadzonych narzędzi

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00