Szkolenie: MTM – Methods Time Measurement w normowaniu czasów czynności

Opis i cel szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania metodologii MTM-1,2,3. Pierwsza metoda normatywów elementarnych, polegająca na wyznaczeniu dla każdego ruchu czasu jego trwania, została stworzona przez Segura (USA) już w latach 1920-1930. Od tego czasu metoda przeszła szereg zmian, była badana i sprawdzana przez różne osoby oraz instytucje. Metody normatywów elementarnych polegają na odpowiednim zestawieniu w tablicach wyodrębnionych i dokładnie określonych elementów pracy człowieka, którym przyporządkowane są wartości czasu ich trwania w zależności od różnych parametrów wykonywania pracy. Za pomocą elementów pracy można odtworzyć lub zaprojektować przebieg dowolnego cyklu pracy ręcznej i maszynowo-ręcznej (produkcja, serwis, mechanika, logistyka, usługi, czynności bazowe powtarzalne) oraz ustalić czas trwania tej pracy przez zsumowanie normatywnych wartości czasu odpowiadających tym elementom. Wartości czasu odczytuje się z tablic i wpisuje obok symboli elementów podstawowych pracy.

Korzyści płynące ze stosowania metody MTM – Methods Time Measurement:
 • możliwość przeprowadzenia bardzo szczegółowej analizy pracy tak samo prawdziwej dla procesów istniejących jak i przewidywanych w przyszłości, prac projektowych,
 • proste zasady oznaczania ruchów,
 • prawdziwość danych (wieloletnie testowanie i sprawdzanie metody),
 • poprawa technologii, organizacji pracy, jakości i ułatwiony instruktaż pracowników.

Korzyści dla uczestników

 • poznanie koncepcji MTM-1,2,3 na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla stosowania koncepcji w zakładzie – zakresu implementacji metody,
 • poznanie metod analizy danych i problemów,
 • umiejętność powiązania programu MTM ze strategią przedsiębiorstwa/wydziału/działu,
 • skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych),
 • przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie normowania MTM.

Metody szkolenia

 • dyskusja na przykładach
 • prezentacja multimedialna
 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • studium przypadku

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne – 3 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-3

1. Wstęp do MTM – Methods Time Measurement:
 • problemy mierzenia pracy ludzkiej,
 • powstawanie i rozwój metody MTM,
 • ogólna charakterystyka metody MTM, przykłady stosowania, jednostki.
2. Elementy pracy kończyn górnych:
 • Sięgnąć – R, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Przemieścić – M, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Obrócić – T, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Ruch korby – C, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Chwycić – G, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Puścić – RL, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Umiejscowić – P, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Nacisnąć – AP, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania,
 • Rozdzielić – D, omówienie, gotowe przykłady, ćwiczenia do rozwiązania.
3. Elementy pracy oczu:
 • Przesunąć spojrzenie – ET, przyjrzeć się – EF.
4. Elementy pracy ciała i kończyn dolnych:
 • kończyny dolne: ruch stopy – FM i FMP, ruch nogi – LM,
 • ciało w płaszczyźnie poziomej: chodzić – W, kroki boczne – SS, obrócić tułów – TBC,
 • ciało w płaszczyźnie pionowej: pochylić się – B, schylić się – S, uklęknąć na jedno kolano – KOK, uklęknąć na oba kolana – KBK, usiąść – SIT, wstać – STD,
5. Praca jednoczesna obu rąk, ruch pokryty i pokrywający.
6. MTM-2, MTM-3 (logistyczny) – omówienie, podane tablice, dyskusja, porównanie z MTM-1.
7. Praktyczne stosowanie metody MTM:
 • zaprojektowanie, wykonanie, analiza i ocena analizy MTM na przykładzie, ćwiczeniach i studium przypadku przygotowanym przez prowadzącego.

 

 

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00