Szkolenie ONLINE: MS Excel w dziale zakupów

cena netto: 750 zł /os
 • 26 - 27 czerwca 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 16 - 17 września 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Piobierz ofertę: file

Opis i cel szkolenia

Kurs MS Excel w dziale zakupów skierowany jest do osób pracujących w działach zakupów i zaopatrzenia, które chcą usprawnić codzienną pracę. Podczas szkolenia Uczestnicy utrwalą dobre przyzwyczajenia związane z pracą w programie i nauczą się wykorzystywać najprzydatniejsze funkcje w pracy kupca.

Korzyści dla uczestników

W ramach szkolenia MS Excel w dziale zakupów uczestnicy dowiedzą się jak:
 • przygotować niezbędne kalkulacje
 • tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi
 • przygotowywać spójne i przejrzyste raporty, analizy i zestawienia

Metody szkolenia

MS Excel w dziale zakupów to szkolenie oparte głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • case study – praca na przykładach z działów zakupów,
 • ćwiczenia,
 • inne.

Czas trwania

11 godzin  – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1 i 2

1. Formuły i funkcje w programie Excel
 • adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • tworzenie funkcji złożonych
 • przypisywanie i wykorzystywanie nazw zakresów komórek
 • praca z datami
 • kalkulacje przy użyciu funkcji
2. Zarządzanie danymi (zaawansowane)
 • łączenie i konsolidacja arkuszy
 • tworzenie i stosowanie konspektów
 • sortowanie danych
 • filtrowanie danych
 • sumy pośrednie (częściowe)
3. Metody prognozowania przy użyciu średniej
 • arytmetycznej
  • ruchomej
  • arytmetyczna ruchomej ważona
4. Ocena dostawców
 • tworzenie formularza oceny dostawców
 • ocena ofert,
 • budżet
5. Formularze
 • zastosowanie pola kombi oraz pola wyboru podczas tworzenia formularzy
 • poprawność danych (tworzenie list i formuł ograniczających)
6. Tworzenie i edycja wykresów
 • szereg czasowy
 • wykres przebiegu w czasie
7. Analiza istotności (ABC) i zmienności (XYZ)
 • analiza istotności (ABC)
 • macierz decyzyjna
 • analiza zmienności (XYZ)
8. Tabele przestawne
 • tworzenie tabeli przestawnej
 • zmiana układu tabeli przestawnej
 • filtrowanie pola
 • zmiana typu obliczeń pola danych
 • dodawanie pola obliczeniowego
 • grupowanie elementów danych tabeli przestawnej
 • dodawanie elementu obliczeniowego
9. Ochrona arkusza i skoroszytu
 • ochrona arkusza i skoroszytu
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Przerwa13:00 - 13:30
Zajęcia13:30 - 15:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:30
Zajęcia13:30 - 15.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu MS Excel w dziale zakupów wynosi 750 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia (PDF), możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 26 - 27 czerwca 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 16 - 17 września 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Piobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00