Szkolenie: MS Excel w dziale zakupów

Opis i cel szkolenia

Kurs skierowany jest do osób pracujących w działach zakupów i zaopatrzenia, które chcą usprawnić codzienną pracę. Podczas szkolenia Uczestnicy utrwalą dobre przyzwyczajenia związane z pracą w programie i nauczą się wykorzystywać najprzydatniejsze funkcje w pracy kupca.

 

Zobacz terminy szkolenia otwartego  

Korzyści dla uczestników

 • przygotować niezbędne kalkulacje
 • tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi
 • tworzyć spójne i przejrzyste raporty, analizy i zestawienia

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • case study – praca na przykładach z działów zakupów,
 • ćwiczenia,
 • inne.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Formuły i funkcje w programie Excel

 • adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • tworzenie funkcji złożonych
 • przypisywanie i wykorzystywanie nazw zakresów komórek
 • praca z datami
 • kalkulacje przy użyciu funkcji

2. Zarządzanie danymi

 • łączenie i konsolidacja arkuszy
 • tworzenie i stosowanie konspektów
 • zaawansowane sortowanie danych
 • zaawansowane filtrowanie danych
 • sumy pośrednie (częściowe)

3. Metody prognozowania przy użyciu średniej arytmetycznej

 • średnia arytmetyczna
 • średnia arytmetyczna ruchoma
 • średnia arytmetyczna ruchoma ważona

4. Ocena dostawców

 • tworzenie formularza oceny dostawców
 • ocena ofert,
 • budżet

5. Formularze

 • zastosowanie pola kombi oraz pola wyboru podczas tworzenia formularzy
 • poprawność danych (tworzenie list i formuł ograniczających)

6. Tworzenie i edycja wykresów

 • szereg czasowy
 • wykres przebiegu w czasie

7. Analiza istotności (ABC) i zmienności (XYZ)

 • analiza istotności (ABC)
 • analiza zmienności (XYZ)
 • macierz decyzyjna

8. Tabele przestawne

 • tworzenie tabeli przestawnej
 • zmiana układu tabeli przestawnej
 • filtrowanie pola
 • zmiana typu obliczeń pola danych
 • grupowanie elementów danych tabeli przestawnej
 • dodawanie pola obliczeniowego
 • dodawanie elementu obliczeniowego

9. Ochrona arkusza i skoroszytu

 • ochrona arkusza i skoroszytu
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00