Szkolenie: MS Excel w dziale obsługi klienta i sprzedaży

Opis i cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób sprawnie posługujących się programem, które zamierzają poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wykorzystania funkcji na potrzeby pracy w dziale obsługi klienta, sprzedaży lub marketingu. 

Korzyści dla uczestników

Na szkoleniu dowiedzą się m.in.  jak:

 • tworzyć spójne i przejrzyste raporty, 
 • stworzyć rejestr reklamacji, 
 • przygotować korespondencję seryjną,
 • tworzyć wykresy i raporty.

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • case study – praca na przykładach z działów obsługi klienta, sprzedaży i marketingu,
 • ćwiczenia,
 • inne.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Porządkowanie danych w arkuszu

 • tworzenie i modyfikowanie zakresów nazw
 • tworzenie listy danych
 • tworzenie niestandardowych porządków sortowania
 • konsolidowanie danych
 • tworzenie konspektów

2. Tworzenie formuł

 • adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • edytowanie formuł
 • zastosowanie formuł logicznych
 • zastosowanie formuł wyszukujących

3. Przetwarzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym

 • stosowanie formatowania warunkowego
 • podsumowywanie danych przy użyciu sum częściowych
 • filtrowanie listy danych oraz tworzenie niestandardowego filtru
 • tworzenie scenariuszy
 • sprawdzanie poprawności danych

4. Rejestr reklamacji klienta

 • przygotowanie arkusza rejestru reklamacji klienta

5. Korespondencja seryjna

 • przygotowywanie danych w MS Excel do tworzenia korespondencji seryjnej
 • połączenie arkusza kalkulacyjnego z dokumentem korespondencji seryjnej w programie
  MS Word.
 • tworzenie pism przy użyciu korespondencji seryjnej
 • tworzenie etykiet przy użyciu korespondencji seryjnej

6. Przetwarzanie informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł danych

 • łączenie danych
 • importowanie pliku tekstowego
 • dzielenie kolumny danych na wiele kolumn

7. Korzystanie z raportów tabel przestawnych

 • tworzenie raportu tabeli przestawnej
 • przegląd pól raportu tabeli przestawnej
 • filtrowanie pola
 • zmiana typu obliczeń pola danych
 • grupowanie elementów danych tabeli przestawnej
 • dodawanie pola obliczeniowego
 • dodawanie elementu obliczeniowego

8. Tworzenie wykresów przestawnych

 • sporządzanie wykresu przestawnego
 • zmiana układu wykresu przestawnego
 • zmiana typu wykresu przestawnego
 • filtrowanie pola wykresu przestawnego

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00