Szkolenie: MS Excel w dziale logistyki

Opis i cel szkolenia

Kurs skierowany jest do osób zarządzających oraz pracujących w dziale logistyki, które chciałyby usprawnić proces przygotowywania raportów kosztów i analiz procesów logistycznych.

 

Zobacz terminy szkolenia otwartego

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • korzystać z najczęściej wykorzystywanych formuł Excela
 • tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi
 • tworzyć spójne i przejrzyste systemy raportowania podwładnych oraz raporty dla przełożonych

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • case study – praca na przykładach z działów logistyki
 • ćwiczenia
 • inne

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wykorzystanie funkcji Excela do oceny ekonomicznej procesów logistycznych

 • funkcje logiczne (jeżeli, lub, oraz)
 • funkcje wyszukiwania i odwołań (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo)
 • funkcje statystyczne i matematyczne (licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki)
 • funkcje tekstowe (lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, litery.wielkie, litery.małe, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery)
 • funkcje daty i czasu (dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, dni.robocze, dzień.roboczy, data.różnica)
 • zagnieżdżanie funkcji

2. Budowanie mierników logistycznych

 • ocena kosztów logistycznych
 • ocena struktury i wielkości zapasów
 • ocena struktury, dynamiki i wielkości zakupu
 • mierniki produktywności zapasów
 • ocena przydatności i kompletności zapasów
 • oddziaływanie procesów logistycznych na rentowność
 • ocena sprzedaży utraconej
 • zależność między cenami zakupu a kosztami działalności

Dzień 2

3. Wykorzystanie tabeli przestawnej do dynamicznej analizy danych rozłożonych w czasie

 • tworzenie tabeli przestawnej z bazy danych
 • praktyczne wykorzystanie wskaźników – formułowanie wniosków
 • wskaźniki w czasie oraz wskaźniki branżowe
 • najczęstsze pułapki przy formułowaniu wniosków

4. Tworzenie systemu raportowania dla podwładnych:

 • budowanie przykładowych raportów logistycznych – listy danych do wyboru,
 • udostępnianie plików do pracy w sieci, wykorzystanie chmury
 • łącza do danych zewnętrznych, makra
 • hasła dostępu i ochrona danych w arkuszu kalkulacyjnym

5. Tworzenie raportów logistycznych, przykłady raportów

 • raporty bieżące,
 • raporty o wyjątkach,
 • raporty skumulowane,
 • wykorzystanie wykresów w raportach

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00