Szkolenie ONLINE: MS Excel w dziale logistyki

cena netto: 750 zł /os
 • 25 - 26 września 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Opis i cel szkolenia

Kurs MS Excel w dziale logistyki skierowany jest do osób zarządzających oraz pracujących w logistyce, które chciałyby usprawnić proces przygotowywania raportów kosztów i analiz procesów logistycznych.

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • korzystać z najczęściej wykorzystywanych formuł Excela
 • tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi
 • tworzyć spójne i przejrzyste systemy raportowania podwładnych oraz raporty dla przełożonych

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • case study – praca na przykładach z działów logistyki
 • ćwiczenia
 • inne

Czas trwania

11 godzin  – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1 i 2

1. Formuły i funkcje w programie Excel
 • adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • tworzenie funkcji złożonych
 • przypisywanie i wykorzystywanie nazw zakresów komórek
 • praca z datami
 • kalkulacje przy użyciu funkcji
2. Zarządzanie danymi
 • łączenie i konsolidacja arkuszy
 • tworzenie i stosowanie konspektów
 • zaawansowane sortowanie oraz filtrowanie danych
 • sumy pośrednie (częściowe)
3. Formatowanie warunkowe
 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych
 • tworzenie formuł określających formatowane komórki
4. Magazynowanie
 • wykorzystanie funkcji wyszukujących
 • przygotowanie narzędzia do zarządzania magazynem
 • wykorzystanie formatowania warunkowego
5. Analiza istotności (ABC) i zmienności (XYZ)
 • analiza istotności (ABC)
 • macierz decyzyjna
 • analiza zmienności (XYZ)
6. Tabele przestawne
 • tworzenie oraz zmiana układu tabeli przestawnej
 • analiza sprzedawców
 • tworzenie formularza do analizy szczegółowej
 • analiza geograficzna
7. Tworzenie wykresów przestawnych
 • sporządzanie wykresu przestawnego z informacji pobranych z zewnętrznej bazy
 • zmiana układu wykresu przestawnego
 • filtrowanie pola wykresu przestawnego
 • zmiana typu wykresu przestawnego
8. Ochrona arkusza i skoroszytu
 • ochrona arkusza i skoroszytu
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Przerwa13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Przerwa13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu MS Excel w dziale logistyki wynosi 750 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 25 - 26 września 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00