Szkolenie: MS Excel jako narzędzie wsparcia procesów produkcyjnych

Opis i cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się planowaniem i nadzorem procesów produkcyjnych, które zamierzają szybko podejmować właściwe decyzje z wykorzystaniem raportów w formie tabel przestawnych. Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas szkolenia uczestnicy będą tworzyć zaawansowane, zagnieżdżone formuły oraz wykorzystując tabele przestawne tworzyć spójne i przejrzyste raporty.

 

Zobacz terminy szkolenia otwartego

Korzyści dla uczestników

Na szkoleniu pokażymy jak:

 • korzystać z najczęściej wykorzystywanych formuł Excela
 • tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi
 • przygotować analizę PARETO,
 • poprawić wydajność pracy,
 • rejestrować zdarzenia,
 • zarządzać danymi wielu arkuszy.

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • case study – praca na przykładach z działów techniczno-produkcyjnych
 • ćwiczenia
 • inne

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1.  Formuły i funkcje w programie MS Excel

 • adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • tworzenie funkcji złożonych
 • przypisywanie i wykorzystywanie nazw zakresów komórek
 • praca z datami i czasem

2. Zarządzanie danymi

 • łączenie i konsolidacja arkuszy
 • tworzenie i stosowanie konspektów
 • zaawansowane sortowanie danych
 • zaawansowane filtrowanie danych
 • sumy pośrednie (częściowe)

3. Poprawa wydajność pracy

 • dobre praktyki zbierania danych z produkcji
 • tworzenie bazy danych w Excelu
 • obróbka danych
 • tabele jako wskaźniki wydajności

 

4. Analiza Pareto

 • przygotowanie danych w tabeli
 • wyznaczenie udziałów procentowych poszczególnych przyczyn
 • wyznaczenie skumulowanych udziałów
 • określenie 20 % kluczowych przyczyn
 • wizualizacja wyników

 

5. Rejestr zdarzeń

 • wdrożenie rejestru awarii maszyn i urządzeń
 • opracowanie formularza do aktualizacji wykazu maszyn

6. Korzystanie z raportów tabel przestawnych

 • podstawowe informacje o tabelach przestawnych
 • przegląd pól raportu tabeli przestawnej
 • tworzenie raportu tabeli przestawnej
 • filtrowanie pola
 • zmiana typu obliczeń pola danych
 • grupowanie elementów danych tabeli przestawnej
 • dodawanie pola obliczeniowego
 • dodawanie elementu obliczeniowego

7. Tworzenie wykresów przestawnych

 • sporządzanie wykresu przestawnego z informacji pobranych z zewnętrznej bazy
 • zmiana układu wykresu przestawnego
 • zmiana typu wykresu przestawnego
 • filtrowanie pola wykresu przestawnego

8. Ochrona arkusza i skoroszytu

 • ochrona arkusza i skoroszytu
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00