Szkolenie: MS Excel – poziom zaawansowany

Opis i cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które już pracowały z MS Excel. Podczas szkolenia Uczestnicy utrwalą dobre przyzwyczajenia związane z pracą w programie. Szkolenie rozpocznie się od przypomnienia podstaw programu, aby z każdym kolejnym etapem zwiększać poziom zaawansowania. Po szkoleniu każdy Uczestnik będzie potrafił sprawnie posługiwać się programem, począwszy od najprostszych elementów aż do zaawansowanych analiz biznesowych.

 

Zobacz terminy szkolenia otwartego

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • poruszać się po MS Excel z uwzględnieniem rzadziej używanych narzędzi
 • analizować dane za pomocą zaawansowanych narzędzi
 • korzystać z zaawansowanych funkcji oraz narzędzi
 • ustawiać różne poziomy zabezpieczeń arkusza i skoroszytu
 • tworzyć i korzystać z poleceń Makro
 • efektywnie tworzyć i wykorzystywać tabele i wykresy przestawne

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • case study
 • ćwiczenia
 • inne

Szkolenie realizowane przy użyciu laptopów z pakietem MS Office. 

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Powtórzenie podstaw programu Excel

 • adresowanie względne i bezwzględne
 • podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
 • wypełnianie serią danych,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty

2. Zaawansowane formuły

 • funkcje logiczne – (jeżeli, lub, oraz)
 • funkcje statystyczne i matematyczne – (licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki)
 • funkcje tekstowe – (lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery)
 • funkcje daty i czasu – (dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, data.różnica)
 • funkcje wyszukiwania i odwołań – (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo,)
 • zagnieżdżanie funkcji

3. Analiza i wyszukiwanie danych

 • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje
 • polecenie Znajdź/Zamień
 • filtrowanie danych, autofiltr

4. Tabele Przestawne

 • tworzenie tabeli przestawnej
 • obliczenia na wartościach
 • odświeżanie danych
 • grupowanie danych
 • elementy i pola obliczeniowe
 • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych
 • tworzenie tabeli przestawnych z danych zewnętrznych

Dzień 2

5. Formatowanie warunkowe

 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon
 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości
 • formatowanie niestandardowe
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych

6. Zaawansowane wykresy – wizualizacja danych

 • przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości
 • tworzenie wykresów złożonych
 • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów
 • zmiana zakresów danych
 • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi
 • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali
 • linia trendu
 • wykres z dwiema osiami

7. Ochrona arkusza i skoroszytu

 • ochrona arkusza i skoroszytu
 • ustawianie haseł dla różnych użytkowników
 • udostępnianie części chronionego arkusza
 • udostępnianie plików do pracy w sieci, wykorzystanie chmury
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych

8. Zaawansowane ustawienia drukowania

9. Makropolecenia

 • tworzenie
 • bezpieczeństwo
 • uruchamianie

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00