MS Excel – poziom zaawansowany

cena netto: 900 zł /os
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,80
Ekspert prowadzący

Ekspert MS Excel, MS Office, MS Access

MS Excel

Absolwent magisterskich studiów na wydziale matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz studiów podyplomowych z Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Ekspert w dziedzinie szkoleń komputerowych pakiet MS Office, w szczególności MS Word, MS Excel, MS Access na wszystkich poziomach zaawansowania. Charakteryzuje się przystępnym i efektywnym językiem przekazu dydaktycznego, potrafiąc w zrozumiały sposób omówić i wytłumaczyć złożone funkcje danego programu, […]

Opis i cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które już pracowały z MS Excel. Podczas szkolenia Uczestnicy utrwalą dobre przyzwyczajenia związane z pracą w programie. Szkolenie rozpocznie się od przypomnienia podstaw programu, aby z każdym kolejnym etapem zwiększać poziom zaawansowania. Po szkoleniu każdy Uczestnik będzie potrafił sprawnie posługiwać się programem, począwszy od najprostszych elementów aż do zaawansowanych analiz biznesowych.

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • poruszać się po MS Excel
 • analizować dane za pomocą zaawansowanych narzędzi
 • korzystać z zaawansowanych funkcji oraz narzędzi
 • ustawiać różne poziomy zabezpieczeń arkusza i skoroszytu
 • tworzyć i korzystać z poleceń Makro
 • efektywnie tworzyć i wykorzystywać tabele i wykresy przestawne

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • case study
 • ćwiczenia
 • inne

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Powtórzenie podstaw programu Excel

 • adresowanie względne i bezwzględne
 • podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
 • wypełnianie serią danych,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty

2. Zaawansowane formuły

 • funkcje logiczne – (jeżeli, lub, oraz)
 • funkcje statystyczne i matematyczne – (licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki)
 • funkcje tekstowe – (lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery)
 • funkcje daty i czasu – (dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, data.różnica)
 • funkcje wyszukiwania i odwołań – (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo,)
 • zagnieżdżanie funkcji

3. Analiza i wyszukiwanie danych

 • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje
 • polecenie Znajdź/Zamień
 • filtrowanie danych, autofiltr

4. Tabele Przestawne

 • tworzenie tabeli przestawnej
 • obliczenia na wartościach
 • odświeżanie danych
 • grupowanie danych
 • elementy i pola obliczeniowe
 • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych
 • tworzenie tabeli przestawnych z danych zewnętrznych

Dzień 2

5. Formatowanie warunkowe

 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon
 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości
 • formatowanie niestandardowe
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych

6. Zaawansowane wykresy – wizualizacja danych

 • przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości
 • tworzenie wykresów złożonych
 • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów
 • zmiana zakresów danych
 • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi
 • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali
 • linia trendu
 • wykres z dwiema osiami

7. Ochrona arkusza i skoroszytu

 • ochrona arkusza i skoroszytu
 • ustawianie haseł dla różnych użytkowników
 • udostępnianie części chronionego arkusza
 • udostępnianie plików do pracy w sieci, wykorzystanie chmury
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych

8. Zaawansowane ustawienia drukowania

9. Makropolecenia

 • tworzenie
 • bezpieczeństwo
 • uruchamianie

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 900 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Justyna Świętochowska

Starszy spec. ds. szkoleń

Michał Zalewski

Starszy spec. ds. szkoleń

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem