Szkolenie: MS Excel – poziom średniozaawansowany

Opis i cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które już pracowały z MS Excel. Podczas szkolenia Uczestnicy utrwalą dobre przyzwyczajenia związane z pracą w programie. Szkolenie rozpocznie się od przypomnienia podstaw programu, aby z każdym kolejnym etapem zwiększać poziom zaawansowania. Po szkoleniu każdy Uczestnik będzie potrafił sprawnie posługiwać się programem, począwszy od najprostszych elementów aż do zaawansowanych analiz biznesowych.

 

Zobacz terminy szkolenia otwartego

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy nauczą się:

 • sprawnego posługiwania się skrótami klawiaturowymi
 • używania wielu popularnych i ułatwiających pracę formuł
 • jak sprawdzać dane i przygotowywać je do graficznej prezentacji

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • prezentacja PowerPoint
 • case study
 • ćwiczenia
 • inne

Szkolenie realizowane przy użyciu laptopów z pakietem MS Office. 

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Skróty klawiaturowe.

2. Przypomnienie podstaw programu MS Excel:

 • budowa i podstawowe pojęcia,
 • praca z arkuszami, kolumnami, wierszami,
 • edycja i wpisywanie danych,
 • kopiowanie i wklejanie danych,
 • formatowanie,
 • proste obiekty graficzne,
 • SmartArt.

Dzień 2

3. Formuły:

 • praca na wielu arkuszach,
 • praca z nazwami,
 • matematyczne:
 • suma/odejmowanie,
 • mnożenie/dzielenie,
 • potęga/pierwiastek,
 • kolejność wykonywania działań,
 • średnia/minumum/maksimum.
 • tekstowe:
 • prawy/lewy/fragment.tekstu,
 • złącz.teksty/konkatenacja,
 • zmiana wielkości liter,
 • długość tekstu.
 • data:
 • teraz/dziś,
 • rok/miesiąc/dzień/data,
 • dzień tygodnia, święta,
 • dni robocze,
 • działania na datach.
 • zaokrąglanie,
 • funkcje logiczne:
  • podstawowe,
  • lub,
  • oraz,
  • jeżeli,
  • zagnieżdżanie, łączenie wielu funkcji.
  • wyszukaj pionowo,
  • złożone funkcje.

4. Pakiet dodatkowy:

 • sprawdzanie poprawności danych,
 • ochrona – zabezpieczanie skoroszytu,
 • formatowanie warunkowe,
 • tekst jako kolumny,

5. Pakiet obowiązkowy:

 • graficzne przedstawienie danych,
 • zaawansowane opcje wydruku.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00