Szkolenie ONLINE: MS Excel – poziom zaawansowany

cena netto: 750 zł /os
 • 21 - 22 października 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Opis i cel szkolenia

Szkolenie realizowane w formule ONLINE
Uczestnik musi posiadać dostęp do komputera ze stałym łączem Internetowym. Wskazane jest używanie słuchawek z mikrofonem oraz kamerki internetowej.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które już pracowały z MS Excel. Podczas szkolenia Uczestnicy utrwalą dobre przyzwyczajenia związane z pracą w programie. Szkolenie rozpocznie się od przypomnienia średniozaawansowanych formuł programu, aby z każdym kolejnym etapem zwiększać poziom zaawansowania. Po szkoleniu każdy Uczestnik będzie potrafił sprawnie posługiwać się programem, począwszy od najprostszych elementów aż do zaawansowanych analiz biznesowych.

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu MS Excel – poziom zaawansowany każdy uczestnik będzie umiał:
 • poruszać się po MS Excel z uwzględnieniem rzadziej używanych narzędzi
 • analizować dane za pomocą zaawansowanych narzędzi
 • korzystać z zaawansowanych funkcji oraz narzędzi
 • ustawiać różne poziomy zabezpieczeń arkusza i skoroszytu
 • tworzyć i korzystać z poleceń Makro
 • efektywnie tworzyć i wykorzystywać tabele i wykresy przestawne

Metody szkolenia

Szkolenie MS Excel – poziom zaawansowany oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • prezentacja PowerPoint
 • case study
 • ćwiczenia

Czas trwania

11 godzin  – 2 dni szkoleniowe
Ze względu na formułę online każdy dzień szkolenia trwa ok 5 godzin zegarowych

Program szkolenia

Dzień 1

1. Powtórzenie podstaw programu Excel
 • adresowanie względne i bezwzględne
 • podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
 • wypełnianie serią danych,
 • poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty
2. Zaawansowane formuły
 • funkcje logiczne – (jeżeli, lub, oraz)
 • funkcje statystyczne i matematyczne – (licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, licz.warunki)
 • funkcje tekstowe – (lewy, prawy, fragment.tekstu, dł, usuń.zbędne.odstępy, z.wielkiej.litery)
 • funkcje daty i czasu – (dziś, dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg, data.różnica)
 • funkcje wyszukiwania i odwołań – (wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo,)
 • zagnieżdżanie funkcji
3. Analiza i wyszukiwanie danych
 • sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje
 • polecenie Znajdź/Zamień
 • filtrowanie danych, autofiltr
4. Tabele Przestawne
 • tworzenie tabeli przestawnej
 • obliczenia na wartościach
 • odświeżanie danych
 • grupowanie danych
 • elementy i pola obliczeniowe
 • filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych
 • tworzenie tabeli przestawnych z danych zewnętrznych

Dzień 2

5. Formatowanie warunkowe
 • paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon
 • formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości
 • formatowanie niestandardowe
 • wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych
6. Zaawansowane wykresy – wizualizacja danych
 • przedstawienie danych o różnych rzędach wielkości
 • tworzenie wykresów złożonych
 • zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów
 • zmiana zakresów danych
 • wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi
 • ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali
 • linia trendu
 • wykres z dwiema osiami
7. Ochrona arkusza i skoroszytu
 • ochrona arkusza i skoroszytu
 • ustawianie haseł dla różnych użytkowników
 • udostępnianie części chronionego arkusza
 • udostępnianie plików do pracy w sieci, wykorzystanie chmury
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych
8. Zaawansowane ustawienia drukowania
9. Makropolecenia
  • tworzenie
  • bezpieczeństwo
  • uruchamianie

Harmonogram szkolenia

Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Przerwa13:00 - 13:30
Zajęcia13:30 - 15:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Przerwa13:00 - 13:30
Zajęcia13:30 - 15.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 750 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie pdf., możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 21 - 22 października 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00