Szkolenie ONLINE: MS Excel – poziom średniozaawansowany

cena netto: 750 zł /os
 • 17 - 18 czerwca 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 24 - 25 października 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Opis i cel szkolenia

Szkolenie realizowane w formule ONLINE
Uczestnik musi posiadać dostęp do komputera ze stałym łączem Internetowym. Wskazane jest używanie słuchawek z mikrofonem oraz kamerki internetowej.

MS Excel poziom średniozaawansowany to szkolenie skierowane do wszystkich osób, które już pracowały z MS Excel. Podczas szkolenia Uczestnicy utrwalą dobre przyzwyczajenia związane z pracą w programie. Szkolenie rozpocznie się od przypomnienia podstaw programu, aby z każdym kolejnym etapem zwiększać poziom zaawansowania. Po szkoleniu każdy Uczestnik będzie potrafił sprawnie posługiwać się programem, począwszy od najprostszych elementów aż do zaawansowanych analiz biznesowych.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy nauczą się:

 • sprawnego posługiwania się skrótami klawiaturowymi
 • używania wielu popularnych i ułatwiających pracę formuł
 • jak sprawdzać dane i przygotowywać je do graficznej prezentacji

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • prezentacja PowerPoint
 • case study
 • ćwiczenia
 • inne

Szkolenie MS Excel poziom średniozaawansowany realizowane przy użyciu laptopów z pakietem MS Office. 

Czas trwania

11  godzin  – 2 dni szkoleniowe
Ze względu na formułę online każdy dzień szkolenia trwa ok 5 godzin zegarowych

Program szkolenia

Dzień 1

1. Najważniejsze skróty klawiaturowe,
2. Przypomnienie podstaw programu MS Excel:
 • budowa i podstawowe pojęcia,
 • praca z arkuszami, kolumnami, wierszami,
 • edycja i wpisywanie danych,
 • kopiowanie i wklejanie danych,
 • formatowanie,
 • proste obiekty graficzne,
 • SmartArt.

Dzień 2

3. Formuły:
 • praca na wielu arkuszach,
 • praca z nazwami,
 • matematyczne:
 • suma/odejmowanie,
 • mnożenie/dzielenie,
 • potęga/pierwiastek,
 • kolejność wykonywania działań,
 • średnia/minumum/maksimum.
 • tekstowe:
 • prawy/lewy/fragment.tekstu,
 • złącz.teksty/konkatenacja,
 • zmiana wielkości liter,
 • długość tekstu.
 • data:
 • teraz/dziś,
 • rok/miesiąc/dzień/data,
 • dzień tygodnia, święta,
 • dni robocze,
 • działania na datach.
 • zaokrąglanie,
 • funkcje logiczne:
  • podstawowe,
  • lub,
  • oraz,
  • jeżeli,
  • zagnieżdżanie, łączenie wielu funkcji.
  • wyszukaj pionowo,
  • złożone funkcje.
 • Pakiet dodatkowy:
  • sprawdzanie poprawności danych,
  • ochrona – zabezpieczanie skoroszytu,
  • formatowanie warunkowe,
  • tekst jako kolumny,
 • Pakiet obowiązkowy:
  • graficzne przedstawienie danych,
  • zaawansowane opcje wydruku.

Harmonogram szkolenia

Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Przerwa13:00 - 13:30
Zajęcia13:30 - 15:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:30
Zajęcia13:30 - 15.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 750 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf., możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 17 - 18 czerwca 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 24 - 25 października 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00