ONLINE: MS Excel jako narzędzie wsparcia procesów produkcyjnych

cena netto: 650 zł /os
 • 7 - 8 grudnia 2023 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 18 - 19 marca 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 8 - 9 lipca 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Opis i cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się planowaniem i nadzorem procesów produkcyjnych, które zamierzają szybko podejmować właściwe decyzje z wykorzystaniem raportów w formie tabel przestawnych. Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas szkolenia uczestnicy będą tworzyć zaawansowane, zagnieżdżone formuły oraz wykorzystując tabele przestawne tworzyć spójne i przejrzyste raporty.

Korzyści dla uczestników

Na szkoleniu pokażemy jak:

 • korzystać z najczęściej wykorzystywanych formuł Excela
 • tworzyć i posługiwać się tabelami przestawnymi
 • przygotować analizę PARETO,
 • poprawić wydajność pracy,
 • rejestrować zdarzenia,
 • zarządzać danymi wielu arkuszy.

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • case study – praca na przykładach z działów techniczno-produkcyjnych
 • ćwiczenia
 • inne

Czas trwania

do 11 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1.  Formuły i funkcje w programie MS Excel
 • adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • tworzenie funkcji złożonych
 • przypisywanie i wykorzystywanie nazw zakresów komórek
 • praca z datami i czasem
2. Zarządzanie danymi
 • łączenie i konsolidacja arkuszy
 • tworzenie i stosowanie konspektów
 • zaawansowane sortowanie danych
 • zaawansowane filtrowanie danych
 • sumy pośrednie (częściowe)
3. Poprawa wydajność pracy
 • dobre praktyki zbierania danych z produkcji
 • tworzenie bazy danych w Excelu
 • obróbka danych
 • tabele jako wskaźniki wydajności
4. Analiza Pareto
 • przygotowanie danych w tabeli
 • wyznaczenie udziałów procentowych poszczególnych przyczyn
 • wyznaczenie skumulowanych udziałów
 • określenie 20 % kluczowych przyczyn
 • wizualizacja wyników
5. Rejestr zdarzeń
 • wdrożenie rejestru awarii maszyn i urządzeń
 • opracowanie formularza do aktualizacji wykazu maszyn
6. Korzystanie z raportów tabel przestawnych
 • podstawowe informacje o tabelach przestawnych
 • przegląd pól raportu tabeli przestawnej
 • tworzenie raportu tabeli przestawnej
 • filtrowanie pola
 • zmiana typu obliczeń pola danych
 • grupowanie elementów danych tabeli przestawnej
 • dodawanie pola obliczeniowego
 • dodawanie elementu obliczeniowego
7. Tworzenie wykresów przestawnych
 • sporządzanie wykresu przestawnego z informacji pobranych z zewnętrznej bazy
 • zmiana układu wykresu przestawnego
 • zmiana typu wykresu przestawnego
 • filtrowanie pola wykresu przestawnego
8. Ochrona arkusza i skoroszytu
 • ochrona arkusza i skoroszytu
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Przerwa13:00 - 13:30
Zajęcia13:30 - 15:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Przerwa13:00 - 13:30
Zajęcia13:30 - 15.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 650 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 7 - 8 grudnia 2023 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 18 - 19 marca 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • 8 - 9 lipca 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem