Szkolenie: ONLINE MS Access – Tworzenie baz danych od podstaw

Opis i cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają rozpocząć swoją prace z programem Access.

Korzyści dla uczestników

Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas szkolenia uczestnicy będą tworzyć relacyjne bazy danych, które zwiększą wydajność pracy i przyspieszą realizację codziennych zadań.

Metody szkolenia

Szkolenie oparte jest głównie na ćwiczeniach praktycznych, przeplatanych krótkimi wprowadzeniami do tematu.

 • ćwiczenia
 • case study
 • inne

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1 i 2

1. Wprowadzenie do baz danych
 • Typy baz danych
 • Systemy zarządzania bazą i ich cele
 • Podstawowe pojęcia stosowane w bazach danych
 • Model relacyjny
 • Klucz podstawowy
 • Etapy projektowania bazy danych
2. Tabele i relacje w programie Microsoft Office Access
 • Typy danych
 • Klucz główny
 • Reguły sprawdzania poprawności
 • Maski wprowadzania
 • Tworzenie tabel przy użyciu kreatora
 • Tworzenie tabel w widoku projektu
 • Modyfikowanie relacji pomiędzy tabelami
 • Wymuszenie więzów integralności
3. Kwerendy – tworzenie i modyfikacja
 • Kwerendy w bazie danych
 • Symbole wieloznaczne i operatory
 • Tworzenie kwerend przy użyciu kreatora i widoku projektu
4. Formularze jako interfejs bazy danych
 • Typy formularzy
 • Budowa formularza
 • Formanty
 • Tworzenie formularzy
5. Raporty
 • Tworzenie raportów przy użyciu kreatora
 • Tworzenie raportów przy użyciu widoku projektu
 • Przygotowanie raportów do druku
6. Praca z danymi zewnętrznymi
 • Import i eksport danych
 • Tabele połączone
 • Łączenie programów Excel i Access

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00