Metody oceny dostawców

Opis i cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla Kierowników Kategorii oraz Kupców. W trakcie szkolenia będziemy rozwijać metodologię oraz narzędzia służące ocenie dostawców. Rozwijać będziemy metodologię oceny zarówno dla zakupów strategicznych (rozwój dostawców w długim horyzoncie czasowym), taktycznych (wybór partnerów do współpracy) jak i operacyjnym (ocena bieżącej współpracy) oraz narzędzia audytowe.

Korzyści dla uczestników

  • poznasz profesjonalne narzędzia oceny dostawców
  • odróżnisz walidację oferty od oceny możliwości dostawcy
  • otrzymasz narzędzia elektroniczne oceny dostawców zgodne z systemami ISO i VDA
  • nauczysz się w sposób metodyczny prowadzić rozwój dostawców
  • zdobędziesz wiedzę od wciąż praktykującego eksperta

Metody szkolenia

  • Warsztat
  • Interaktywny wykład
  • Przentacja multimedialna
  • Case study
  • Dyskusja

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Wybór i ocena dostawców to kluczowe elementy w procesie zaopatrzenia. W module uczestnicy budują analizę dostawców wg różnych kryteriów. Rozpoczynamy pracę od oceny aktualnej bazy dostawców oraz ustalenia planu rozwoju dostawców oraz zarządzania ryzykiem braku dostaw. Na konkretnym przykładzie stworzymy narzędzie oceny dostawcy (w oparciu z system VDA) wykorzystywane w procesie wyboru dostawcy. Narzędzie oceny ryzyka współpracy – zanim nawiążemy współprace. W dalszej części zbudujemy profesjonalne narzędzie oceny bieżącej współpracy z dostawcami oraz omówimy w jaki sposób oceniać współpracę z dostawami. Uczestnicy stworzą system oceny dostawców. Omówione zostaną możliwości nowoczesnych systemów informatycznych służące do automatyzacji procesu oceny.

Moduł I – Ocena strategiczna dostawców.

Opis:
W pierwszej części omówimy modele oceny dostawców służące przede wszystkim długofalowym planom rozwoju bazy dostawców – mówimy o perspektywie dwóch lat lub dłużej w celu minimalizacji ryzyka dostaw oraz konsolidacji i zarządzania dostawcami z grupy C.

Realizowane zagadnienia:
1. Kategoryzacja dostawców – podział ze względu na kategorie zakupowe, technologie, surowce, wielkość wydatków.
2. Kategoryzacja ze względu na ryzyko związane z brakiem alternatyw – dostawcy komercyjni, strategiczni, rozwojowi, wąskie gardła oraz do usunięcia.
3. Macierz Kraljic jako podstawa do planowania długofalowego rozwoju dostawców.
4. Model wiatraka oraz model 11Cs jako narzędzia służące do priorytetyzacji pracy oraz budowania relacji z dostawcami.
5. Definiowanie ryzyka oraz model analizy ryzyka w łańcuchu dostaw. Kategoryzacja dostaw ze względu na bezpieczeństwo i krytyczność dla działania przedsiębiorstwa.
6. Model zarządzania dostawcami grupy C.
7. Przygotowanie planu audytów i polityka audytowa dostawców.

 

Dzień 2

Moduł II – Ocena w ujęciu taktycznym.

Opis:
W jaki sposób walidować dostawcę i walidować ofertę przed rozpoczęciem współpracy? Jak wybrać właściwego partnera? W tej części szkolenia skupimy się na ocenie podczas wyboru nowego dostawcy. Omówimy zagadnienia ryzyka związanego z możliwościami dostawcy, ryzyka finansowego oraz całkowitego kosztu posiadania we współpracy z dostawcami. Czyli jak ocenić , który dostawca jest solidny na tyle, że opłaca mi się zapłacić więcej.

Realizowane zagadnienia:
1. Walidacja dostawcy i walidacja oferty – narzędzie walidacji dostawcy podczas procesu sourcingowego.
2. Ocena możliwości dostawcy – kryteria możliwości produkcyjnych, technologii, kontroli jakości, bezpieczeństwa danych, możliwości logistycznych w tym magazynowania etc. Zgodnie z modelem VDA.
3. Ocena finansowa dostawcy – wskaźnik z-score oraz ocena stabilności finansowej i wskaźników finansowych dostawcy.
4. Ocena możliwości dostawcy w zakresie kontrybucji do wyników finansowych naszej firmy. Poziomy możliwej integracji w procesach kreacji nowego produktu, w procesach logistycznych w tym wykorzystanie EDI, VMI, CS
5. Ocena możliwości dostawcy w zakresie realizacji planów oszczędnościowych, prowadzenia „cost road map” i planów rozwoju produktów.
6. Przygotowanie do wizyty oceniającej oraz do audytu dostawcy – w jaki sposób przygotować narzędzia, komunikację i przeprowadzić audyt zgodnie z metodologią VDA.
7. Model oceny wsparcia posprzedażowego i komunikacji z dostawcą.
8. Ocena transparentności procesów produkcyjnych, logistycznych, komercyjnych po stronie dostawcy oraz możliwości udziału dostawcy w rozwoju produktów naszej firmy.
9. Wykorzystanie modelu TCO w procesie negocjacji i wyboru dostawcy. Ocena całkowitego kosztu posiadania.

Moduł III – Ocena operacyjna dostawców

Opis:
W jaki sposób dobrać mierniki bieżącej współpracy z dostawcami? Stworzymy narzędzia służące ocenie na podstawie , których będziemy planować rozwój dostawców. Kto poza działem zakupów powinien oceniać dostawców? Jednym z punktów poniższego modułu będzie stworzenie strukturalnego modelu oceny uwzględniającego multi-dyscyplinarny zespół oceniający. Na końcu ustalimy plan rozwoju dostawców oparty wskaźniki bieżącego „performance’u” oraz ryzyka strategicznego dla firmy.

Realizowane zagadnienia:
1. Mierniki oceny bieżącej współpracy („performance’u”) dostawców.
2. OTIF i OLIP – przykład zastosowania , obliczania i automatyzacja wskaźnika
3. Mierniki oceny wsparcia technicznego, serwisu posprzedażowego, komunikacji, innowacyjności dostawców.
4. Kto jeszcze poza działem zakupów prowadzi ocenę dostawców? W jaki sposób dobrać zespół oceniający bieżącą współpracę z dostawcą?
5. Mierniki oceny poziomu kosztów dostawcy i zarządzania kosztami złej jakości CONQ.
6. Ocena i monitorowanie dostawców komponentów krytycznych oraz dostawców na których nie mamy alternatywy.
7. W jaki sposób wykorzystać narzędzia oceny dostawców do stworzenia planu rozwoju dostawców.
8. Model komunikacji informacji zwrotnej z oceny dostawcy.
9. Polityka w zakresie sankcji komercyjnych i rozwoju dostawców o niskim poziomie wskaźników bieżącej współpracy.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Justyna Świętochowska

Starszy spec. ds. szkoleń

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem