Szkolenie: Management 3.0 – Fundamentals Workshop

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia z zakresu Management 3.0 – Fundamentals Workshop jest uświadomienie różnic pomiędzy pryncypiami w różnego rodzaju podejściach do zarządzania, rozwijanie kompetencji menedżerskich zgodnie z najnowszymi trendami, poznanie kierunków rozwoju organizacji uczącej się, bazującej na empowermencie, kreatywności i innowacji oraz otwarcie drogi do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Management 3.0.

Zobacz terminy szkolenia otwartego

Dla kogo

Szkolenie Management 3.0 – Fundamentals Workshop kierowane jest do menedżerów nie tylko otwartych na nowy sposób myślenia o przywództwie i zarządzaniu, ale przede wszystkim do tych, którzy sami aktywnie poszukują alternatyw, bo zauważają, że dotychczasowe modele przywództwa i zarządzania już się nie sprawdzają.

Dlatego szkolenie to jest skierowane do menedżerów gotowych na:
 • Dzielenie się władzą z pracownikami, ale nie zrzucających z siebie odpowiedzialności
 • Indywidualne podejście do pracowników, przy jednoczesnym dążeniu do wspólnych celów
 • Umocowanie pracowników i zespołów, przy świadomym stosowaniu zasad przywództwa służebnego 
 • Nieustającą zmianę, elastyczność i zwinność, a jednocześnie niezmiennych w budowaniu kultury zaufania i ciągłego uczenia się w zespole i organizacji
 • Aktywne pełnienie roli facylitatora, mentora czy coacha, nawet jeśli by to wymagało od nich uczenia się tych ról od zera
 • Stosowaniu praktyk M 3.0. w codziennym funkcjonowaniu zespołu, co może wiązać się z koniecznością zmiany organizacji pracy zespołu i samego menedżera
 • Zainwestowanie czasu na wdrożenie zespołu w nowy model współdziałania i współodpowiedzialności 
 • Ciągłe doskonalenie własnych kompetencji, uczenie się nowych nawyków, zmiany postaw w obszarze przywództwa i zarządzania

Management 3.0 – Fundamentals Workshop to szkolenie dla tych, którzy wierzą, że inspirowanie, motywowanie, pomaganie w rozwoju, umocowanie, wspieranie procesów, usuwanie przeszkód, zachęcanie do podejmowania nawet ryzykownych działań może zastąpić kontrolę, wydawanie poleceń, karanie, rozkazywanie czy nadzorowanie.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Koncepcja Management 3.0 – zwinne przywództwo i systemowe myślenie
 • Model Management 3.0 – krótko o głównych założeniach i pryncypiach
 • Podejście 3.0, a 2.0 i 1.0 – które stosujesz w codziennej praktyce zarządzania
 • Praktyki M 3.0 – dyskusje i facylitacja
2. Zarządzanie i przywództwo wg Management. 3.0
 • Role lidera i menedżera w nowoczesnej organizacji
 • Servant Leadership –koncepcja przywództwa służebnego – budowanie kultury zaufania, kultury organizacji uczącej się i kultury feedbacku,
 • Praktyki M 3.0 – ćwiczenie, doświadczanie, dyskusja i facylitacja
3. Myślenie systemowe i złożoność systemu
 • Różnice pomiędzy złożonością a skomplikowaniem
 • Systemy złożone i bariery w myśleniu o złożoności
 • Najważniejsze atrybuty systemów, kryteria złożoności
 • Praktyki M 3.0 – Symulacja i doświadczanie złożoności – dyskusje i facylitacja
4. Motywacja i zaangażowanie – wpływ motywacji wewnętrznej na poziom zaangażowania i kreatywność pracowników
 • Motywacja i demotywujące działania wewnątrz organizacji i zespołów
 • Jak możesz sprawdzać poziom motywacji i zaangażowania – metody i techniki badania oraz wzmacniania motywacji
 • Praktyki M 3.0. – doświadczanie, dyskusje i facylitacja
5. Delegowanie i empowerment
 • Poziomy delegowania – wizualizacja delegowania uprawnień na różnych płaszczyznach obszarów decyzyjnych
 • Uprawomocnienie pracowników i budowanie odpowiedzialności
 • Zaufanie w zespole i organizacji, jako podstawa umocowania
 • Praktyki M 3.0. – doświadczanie, dyskusje i facylitacja
6. Rozwijanie kompetencji – budowanie kultury rozwoju
 • Macierz kompetencji zespołu jako metoda analizy poziomu kompetencji i uczenia się od siebie nawzajem
 • Siedem elementów rozwijania kompetencji i cztery składniki rozwoju osobistego
 • Metryki rozwoju, co sprawia, że zespoły są kompetentne
 • Feedback jako metoda rozwoju pracowników
 • Praktyki M 3.0. – doświadczanie, dyskusje i facylitacja
7. Definiowanie angażujących celów – uwspólnianie celów
 • Kaskadowanie strategii jako technika diagnozowania i eliminowania silosów
 • OKRs (Objectives and Key Results): przedstawienie koncepcji oraz przykładów OKRs
 • Metryki i zasady ich tworzenia
 • Zespoły funkcjonalne i multifunkcjonalne
 • Praktyki M 3.0. – doświadczanie, dyskusje i facylitacja
8. Sukcesy i porażki
 • Zarządzanie zmianą – wymiary zarządzania zmianą – podstawy
 • Narzędzia do retrospektywy
 • Narzędzia do przeprowadzania zmian
 • Praktyki M 3.0. – doświadczanie, dyskusje i facylitacja
9. Zakończenie szkolenia.

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00