Management 3.0 – Fundamentals Workshop

cena netto: 1.600 zł /os
 • 9 - 10 października 2023 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 20 - 21 listopada 2023 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • 19 - 20 lutego 2024 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
5,00
Bożena Janowska_One Step Up
Ekspert prowadzący

Bożena Janowska, MBA

Szkolenia menadżerskie / Symulacje i gry hybrydowe / Badanie potencjału

Praktyk biznesu, coach ICC, konsultant zarządzania i HR, doradca zawodowy, psycholog, asesor AC/DC, menedżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. W branży szkoleniowo doradczej pracuje od […]

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia z zakresu Management 3.0 – Fundamentals Workshop jest uświadomienie różnic pomiędzy pryncypiami w różnego rodzaju podejściach do zarządzania, rozwijanie kompetencji menedżerskich zgodnie z najnowszymi trendami, poznanie kierunków rozwoju organizacji uczącej się, bazującej na empowermencie, kreatywności i innowacji oraz otwarcie drogi do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Management 3.0.

Cena nie zawiera oficjalnego certyfikatu Management 3.0, ale szkolenie uprawnia do jego uzyskania.  Przy grupie ok 10 os. koszt uzyskania oficjalnego certyfikatu to 300-350zł netto. Uczestnicy podejmują decyzję przed rozpoczęciem szkolenia. Koszt certyfikatu doliczany jest do kosztu szkolenia. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami uzyskania licencji Facylitatora Management 3.0

Dla kogo

Szkolenie Management 3.0 – Fundamentals Workshop kierowane jest do menedżerów nie tylko otwartych na nowy sposób myślenia o przywództwie i zarządzaniu, ale przede wszystkim do tych, którzy sami aktywnie poszukują alternatyw, bo zauważają, że dotychczasowe modele przywództwa i zarządzania już się nie sprawdzają.

Dlatego szkolenie to jest skierowane do menedżerów gotowych na:
 • Dzielenie się władzą z pracownikami, ale nie zrzucających z siebie odpowiedzialności
 • Indywidualne podejście do pracowników, przy jednoczesnym dążeniu do wspólnych celów
 • Umocowanie pracowników i zespołów, przy świadomym stosowaniu zasad przywództwa służebnego 
 • Nieustającą zmianę, elastyczność i zwinność, a jednocześnie niezmiennych w budowaniu kultury zaufania i ciągłego uczenia się w zespole i organizacji
 • Aktywne pełnienie roli facylitatora, mentora czy coacha, nawet jeśli by to wymagało od nich uczenia się tych ról od zera
 • Stosowaniu praktyk M 3.0. w codziennym funkcjonowaniu zespołu, co może wiązać się z koniecznością zmiany organizacji pracy zespołu i samego menedżera
 • Zainwestowanie czasu na wdrożenie zespołu w nowy model współdziałania i współodpowiedzialności 
 • Ciągłe doskonalenie własnych kompetencji, uczenie się nowych nawyków, zmiany postaw w obszarze przywództwa i zarządzania

Management 3.0 – Fundamentals Workshop to szkolenie dla tych, którzy wierzą, że inspirowanie, motywowanie, pomaganie w rozwoju, umocowanie, wspieranie procesów, usuwanie przeszkód, zachęcanie do podejmowania nawet ryzykownych działań może zastąpić kontrolę, wydawanie poleceń, karanie, rozkazywanie czy nadzorowanie.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Koncepcja Management 3.0 – zwinne przywództwo i systemowe myślenie
 • Model Management 3.0 – krótko o głównych założeniach i pryncypiach
 • Podejście 3.0, a 2.0 i 1.0 – które stosujesz w codziennej praktyce zarządzania
 • Praktyki M 3.0 – dyskusje i facylitacja
2. Zarządzanie i przywództwo wg Management. 3.0
 • Role lidera i menedżera w nowoczesnej organizacji
 • Servant Leadership –koncepcja przywództwa służebnego – budowanie kultury zaufania, kultury organizacji uczącej się i kultury feedbacku,
 • Praktyki M 3.0 – ćwiczenie, doświadczanie, dyskusja i facylitacja
3. Myślenie systemowe i złożoność systemu
 • Różnice pomiędzy złożonością a skomplikowaniem
 • Systemy złożone i bariery w myśleniu o złożoności
 • Najważniejsze atrybuty systemów, kryteria złożoności
 • Praktyki M 3.0 – Symulacja i doświadczanie złożoności – dyskusje i facylitacja
4. Motywacja i zaangażowanie – wpływ motywacji wewnętrznej na poziom zaangażowania i kreatywność pracowników
 • Motywacja i demotywujące działania wewnątrz organizacji i zespołów
 • Jak możesz sprawdzać poziom motywacji i zaangażowania – metody i techniki badania oraz wzmacniania motywacji
 • Praktyki M 3.0. – doświadczanie, dyskusje i facylitacja
5. Delegowanie i empowerment
 • Poziomy delegowania – wizualizacja delegowania uprawnień na różnych płaszczyznach obszarów decyzyjnych
 • Uprawomocnienie pracowników i budowanie odpowiedzialności
 • Zaufanie w zespole i organizacji, jako podstawa umocowania
 • Praktyki M 3.0. – doświadczanie, dyskusje i facylitacja
6. Rozwijanie kompetencji – budowanie kultury rozwoju
 • Macierz kompetencji zespołu jako metoda analizy poziomu kompetencji i uczenia się od siebie nawzajem
 • Siedem elementów rozwijania kompetencji i cztery składniki rozwoju osobistego
 • Metryki rozwoju, co sprawia, że zespoły są kompetentne
 • Feedback jako metoda rozwoju pracowników
 • Praktyki M 3.0. – doświadczanie, dyskusje i facylitacja
7. Definiowanie angażujących celów – uwspólnianie celów
 • Kaskadowanie strategii jako technika diagnozowania i eliminowania silosów
 • OKRs (Objectives and Key Results): przedstawienie koncepcji oraz przykładów OKRs
 • Metryki i zasady ich tworzenia
 • Zespoły funkcjonalne i multifunkcjonalne
 • Praktyki M 3.0. – doświadczanie, dyskusje i facylitacja
8. Sukcesy i porażki
 • Zarządzanie zmianą – wymiary zarządzania zmianą – podstawy
 • Narzędzia do retrospektywy
 • Narzędzia do przeprowadzania zmian
 • Praktyki M 3.0. – doświadczanie, dyskusje i facylitacja
9. Zakończenie szkolenia.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1600 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia szkolenia wydawany przez One Step Up, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia

Przy dodatkowej opłacie możliwość otrzymania oficjalnego certyfikatu Management 3.0.

 • 9 - 10 października 2023 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 20 - 21 listopada 2023 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • 19 - 20 lutego 2024 Warszawa
Szawa Conference | OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem