M_o_R® Foundation – zarządzanie ryzykiem

cena netto: 2.300 zł /os
 • 23 - 25 września 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • 18 - 20 listopada 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,92
Ekspert prowadzący

M_o_R® Foundation

Akredytowany trener Zarządzania projektami

Opis i cel szkolenia

Szkolenie polega na prezentacji modelowych rozwiązań (opartych o najlepsze praktyki zgromadzone przez instytucje publiczne i prywatne) i jest przeplatane zajęciami warsztatowymi. Uczestnicy szkolenia są w jego trakcie konfrontowani z rzeczywistymi problemami, a następnie proszeni o wypracowanie ich zadaniem najlepszych rozwiązań.

W trakcie i po zakończeniu szkolenia, uczestnicy mają dostęp do przykładowych pytań egzaminacyjnych na poziomie Foundation, dzięki czemu mogą sprawdzić swoje umiejętności przy pomocy obiektywnego testu, sprawdzającego poziom pozyskanej w trakcie szkolenia wiedzy. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat M_o_R® Foundation.

PRINCE2®, MSP®, MoR®, MoP®, P3O® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenie zostanie zrealizowane przez ATO Synergit Sp. z o.o. Sp. K.

Korzyści dla uczestników

Efektywne zarządzanie ryzykiem stwarza szansę na poprawę osiągnięć w stosunku do założonych celów, głównie poprzez przyczynienie się do:

 • zmniejszenia liczby nagłych stresów i niemiłych niespodzianek,
 • lepszego wykorzystania zasobów,
 • redukcji marnotrawstwa,
 • ograniczenia defraudacji,
 • wysokiej jakości świadczonych usług,
 • redukcji czasu poświęcanego na „gaszenie pożarów”,
 • lepszego zarządzania utrzymaniem ruchu i rezerwami,
 • niższego kosztu kapitału,
 • wzrostu innowacyjności,
 • zwiększenia szans na przeprowadzenie założonych zmian,
 • lepszego wewnętrznego zaangażowania w robienie rzeczy właściwych i porządnie,
 • lepszego zaangażowania na zewnątrz w celu wypracowania efektywnych strategii rozwoju.

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia zgodnie z oficjalnym standardami M_o_R®

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne – 3 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Podstawowe pojęcia M_o_R – Koncepcje leżące u podstaw zarządzania ryzykiem. Co to jest ryzyko? Czym jest zarządzanie ryzykiem i dlaczego jest ono takie ważne? Idea zarządzania ryzykiem – zasady ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej. Gdzie i kiedy zarządzanie ryzykiem winno być stosowane? Powiązanie M_o_R® z innymi standardami. Definicje podstawowych pojęć.

2. Pryncypia zarządzania ryzykiem – (warunki, które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem) – Zgodność 
z celami. Dopasowanie do kontekstu. Zaangażowanie interesariuszy. Jasne reguły. Wsparcie w procesie podejmowania decyzji. Ciągle doskonalenie. Wspierająca kultura. Wymierne efekty

3. Podejście do zarządzania ryzykiem – (dokumenty definiujące reguły gry) – Polityka zarządzania ryzykiem. Opis procesu zarządzania ryzykiem. Strategia zarządzania ryzykiem. Rejestr ryzyka. Rejestr zagadnień. Plan rozwoju zarządzania ryzykiem. Plan komunikacji w zarządzaniu ryzykiem. Plany reakcji na ryzyko. Raporty dotyczące stanu ryzyka.

Dzień 2

4. Proces zarządzania ryzykiem – Idea procesu. Podstawowe bariery w jego realizacji. Komunikacja. Identyfikacja kontekstu. Identyfikacja ryzyka. Ocena zagrożeń i okazji. Ocena skumulowanego wpływu. Planowanie działań adresujących ryzyko. Wdrożenie działań adresujących ryzyko.

5. Wdrożenie i przeglądy – Przyjęcie pryncypiów. Zmiana kultury na potrzeby zarządzania ryzykiem. Pomiar efektów. Pokonywanie powszechnych barier. Identyfikacja i wykorzystanie okazji do przeprowadzenia zmian.

Dzień 3

6. Zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych – Perspektywa strategiczna w kontekście pryncypiów. Perspektywa programów w kontekście pryncypiów. Perspektywa projektów w kontekście pryncypiów. Perspektywa operacyjna w kontekście pryncypiów. Uzyskiwanie wartości dodanej. Integracja zarządzania ryzykiem między perspektywami. Role i odpowiedzialności.

7. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem – (zarys) – Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej. Zarządzanie incydentem i w kryzysie. Zarządzanie ryzykiem związanym bezpieczeństwem i higieną pracy. Zarządzanie ryzykiem związanym ochroną. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zarządzanie ryzykiem związanym z reputacją. Zarządzanie ryzykiem kontraktowym.

8. Egzamin M_o_R® Foundation

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 2300 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 23 - 25 września 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • 18 - 20 listopada 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem