Szkolenie: LFMEA – analiza przyczyn i skutków wad w procesach logistycznych

Opis i cel szkolenia

Metoda LFMEA (Failure Mode and Effect Analysis Procesów Logistycznych) to narzędzie zarządzania jakością wyrobów lub procesów łańcucha dostaw. Zajmuje się analizą przyczyn i skutków wad oraz projektowaniem i wdrażaniem stosownych zabezpieczeń w procesach odbioru, pakowania, transportu, wysyłki, magazynowania itp. LFMEA jest jedną z metod rodziny analiz opierających się na wspólnym modelu FMEA AIAG / VDA wyd 1:

 • DFMEA – Design FMEA – analiza przyczyn i skutków wad wyrobu,
 • PFMEA – Proces FMEA – analiza przyczyn I skutków wad procesów wytwórczych lub realizacji usług,
 • RFMEA – Reveres FMEA – analiza odwrotna FMEA – polega na weryfikacji FMEA w miejscu realizacji procesu,
 • LFMEA – Logistic FMEA – analiza przyczyn i skutków wad w procesach logistycznych,
 • MFMEA – Machine FMEA – analiza przyczyn i skutków wad działania maszyn.

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności analizy ryzyka procesów łańcucha dostaw, projektowania zabezpieczeń oraz doskonalenia procesów z wykorzystaniem metody Logistic – FMEA.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy warsztatów pozyskają:

 • Praktyczne umiejętności prowadzania analizy FMEA procesów łańcucha dostaw,
 • Świadomość korzyści wdrożenia FMEA,
 • Świadomość efektów i konsekwencji wad wyrobów za które odpowiada wadliwy process.
 • Praktyczne umiejętności analizy ryzyka poprzez prawidłowe definiowanie znaczenia wady, występowalności oraz wykrywalności,
 • Kompetencje planowania i wdrażania działań doskonalących wdrażających skuteczne zabezpieczenia ryzyk.

Uczestnicy warsztatów zapewnią Firmie:

 • Zwiększenie efektywności i poprawę wyniku biznesowego procesów łańcucha dostaw,
 • Eliminację kosztów występowania problemów w procesach łańcucha dostaw,
 • Poprawę jakości procesów logistycznych,
 • Zmniejszenie zmienności procesów łańcucha dostaw i zwiększenie ich przewidywalności.
 • Poprawę komunikacji uczestników procesów.

Metody szkolenia

 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • prezentacja multimedialna,
 • inspirująca dyskusja na przykładach,
 • studium przypadku.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Wprowadzenie do analizy ryzyka:
 • Istota i cele prowadzenia analizy LFMEA,
 • Korzyści biznesowe stosowania LFMEA,
 • Rola i miejsca LFMEA w zarządzaniu jakością I wynikiem biznesowym firmy,
 • Wykorzystanie LFMEA do zarządzania projektem,
 • Krytyczne czynniki rzutujące na efektywność i skuteczność LFMEA,
 • Zasady definiowania i priorytetyzacji ryzyk,
 • Omówienie formularza,

Uczestnicy zostaną zapoznani z istotą oceny ryzyka. Będą rozumieli jego istotę i podstawowe założenia. Poznają ograniczenia i zalety LFMEA

2. Organizacja analizy LFMEA, niezbędne zasoby I rola zespołu
3. Definiowanie procesu
 • Metody definiowania procesów łańcucha dostaw
 • Mapowanie łańcucha wartości dodanej – VSM
 • Określanie czynności procesów i ich celów,
 • Definiowanie wad,
 • Określanie znaczenia wady dla użytkownika / klienta,
 • Definiowanie parametru S – SEVERITY – Znaczenie

Warsztat praktyczny

4. Analiza przyczyn wad,
 • Warsztaty stosowania narzędzi pomocniczych:
  • Ishikawa,
  • FTA – Fault Tree Analysis,
 • Definiowanie parametru – O – Occurrence – Występowalność,
 • Warsztat praktyczny
5. Definiowanie mechanizmów kontrolnych:
 • Definiowanie kontroli
 • Definiowanie parametru – D- Detection – Kontrola,

Warsztat praktyczny,

6. Optymalizacja procesu – definiowanie planów działań i weryfikacja ich skuteczności
 • Definiowanie zabezpieczeń,
 • Określanie działań doskonalących,
 • Weryfikacja skuteczności – ponowna ocena.
7. Dokumentowanie realizacji działań.
8. Podsumowanie I zamknięcie warsztatów.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00