Szkolenie: Lean SIX SIGMA Green Belt – lesson project in 10 steps

cena netto: 5.400 zł /os
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file
Ocena szkolenia (w skali do 5)
5,00
Igor Łęgowski - trener ekspert One Step Up Master Black Belt
Ekspert prowadzący

Igor Łęgowski

Narzędzia jakościowe, Lean Six Sigma, Problem solving

Proaktywny trener Lean Six Sigma z tytułem Master Black Belt. Ukończył dwa kierunki na Politechnice Gdańskiej: robotykę na wydziale mechanicznym i europejski tytuł magistra inżyniera z inżynierii ekologicznej. Absolwent studiów MBA na Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Pracując w ciągu ostatnich 14 lat w wielu międzynarodowych organizacjach zdobył dodatkową wiedzę i […]

Opis i cel szkolenia

Lean Six Sigma Green Belt w One Step Up

Six Sigma to metoda doskonalenia jakości, która opiera się na pozyskiwaniu danych i eliminowaniu błędów jeszcze przed ich wystąpieniem. Zgodnie z ideologią „Zyskasz więcej, stosując mniej”

Nasze szkolenie bazuje na wspólnej realizacji projektu oraz rozwiązywania problemu występującego w środowisku pracy uczestnika. W ramach faz projektu każdy uczestnik wykorzystuje różnego rodzaju narzędzia w zależności od skomplikowania tematu, jego zakresu, rangi klienta czy ryzyka biznesowego kryjącego się za problemem.

 Cel szkolenia
 • Zrozumienie Lean Six Sigma: Zapoznanie się z podstawowymi założeniami i filozofią Lean Six Sigma oraz roli Green Belt w procesie doskonalenia jakości.
 • Metodologia DMAIC: Nauka procesu DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) jako struktury, która prowadzi do doskonalenia procesów biznesowych.
 • Narzędzia i techniki analizy: Poznanie różnych narzędzi i technik używanych w Lean Six Sigma, takich jak analiza przyczynowo-skutkowa, wykresy przyczyn i skutków, diagram Pareto, wykresy kontrolne, mapa strumienia wartości, itp.
 • Pomiar jakości: Nauczenie się, jak skutecznie zbierać i analizować dane w celu oceny wydajności procesów i identyfikacji obszarów do doskonalenia.
 • Rozwiązywanie problemów: Rozwijanie zdolności do identyfikacji i eliminacji przyczyn problemów oraz wdrażania rozwiązań zapobiegających ich powrotom.
 • Doskonalenie procesów: Wykorzystanie narzędzi i technik Lean Six Sigma do zwiększenia wydajności, redukcji marnotrawstwa, skracania cyklu produkcyjnego i poprawy jakości produktów i usług.
 • Wdrażanie zmian: Rozwijanie umiejętności w zarządzaniu zmianą, aby zapewnić skuteczne wdrożenie zidentyfikowanych usprawnień i unikanie oporu.
 • Praca z zespołami: Rozwijanie zdolności do efektywnej pracy w zespołach projektowych, które składają się z przedstawicieli różnych obszarów organizacji.
 • Proces kontroli: Nauka metodyki kontroli, która pozwala monitorować i utrzymywać osiągnięte wyniki, aby zapewnić, że poprawki są utrzymywane w czasie.
Forma i sposób prowadzenia zajęć:
 • Szkolenia realizowane są w formie zdalnych sesji z trenerem na platformie Zoom.us.
 • Zakres podzielony jest na małe tematy.
 • Każda sesja to jeden temat po którym uczestnik realizuje pracę domową.
 • Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają ok 60 minut.
 • Godzina sesji może być ustalona dowolnie z grupą (pierwsza sesja jest ustawiona na sztywno).
 • Sesje są nagrywane a materiał wideo jest udostępniany uczestnikom po każdym spotkaniu
 • w ramach zajęć uczestnik otrzymuje dedykowane materiały teoretyczne w formie .pdf
Terminy spotkań w 2024 r.:
 • kwiecień –  16 | 23 | 30 
 • maj – 07 | 14 | 21 | 28   
 • czerwiec – 04 | 11 | 18 

Korzyści z warsztatów

 

 • Redukcja kosztów poprzez zmniejszenie marnotrawstwa, nadprodukcji, wad i reklamacji.
 • Poprawa jakości produktów i usług poprzez zwiększenie zadowolenia klientów i lojalności.
 • Zwiększenie wydajności i efektywności procesów poprzez usprawnienie przepływu pracy i eliminację zbędnych czynności.
 • Wzrost innowacyjności i konkurencyjności poprzez stymulowanie kreatywności i ciągłego doskonalenia.
 • Poprawa kultury organizacyjnej poprzez zaangażowanie pracowników, współpracę i dążenie do doskonałości

Metody szkolenia

 • każde spotkanie opiera się o krótką bazę teoretyczną oraz ćwiczenia przygotowane przez prowadzącego

Czas trwania

20 godzin zegarowych – 10 dni

Dodatkowo:

 • sesja „zerowa” – omówienie warsztatów i tematyki projektów
 • 2 indywidualne sesje po 30 min dla każdego uczestnika

Program szkolenia

Faza DEFINE


Step 1. Problem?
Wejście

 • Rozmowa ze sponsorem.
 • Spotkanie zespołu analizującego wskaźniki firmy?
Wyjście

 • Wskazanie problemu.
 • Wstępne wybranie efektu, gdzie obserwowany jest problem.

SIPOC
Wejście

 • Efekt i czynności, które prowadzą do efektu
Wyjście

 • Wskazanie klienta mogącego doprecyzować oczekiwania odnośnie problemu.
 • Otoczenie procesu.
 
Step 2. CTQ
Wejście

 • Osoba, która oczekuje na efekt
Wyjście

 • Mierzalne, wraz z tolerancją oczekiwania do poprawnego efektu procesu.
 • Przymiar to oceny OK/nOK

PROJECT CHARTER
Wejście

 • SIPOC,
 • CTQ,
 • zakres,
 • wielkość problemu
Wyjście

 • Karta projektu,
 • zespół,
 • harmonogram,
 • cel projektu,
 • oszczędności.
 • Podpisy Sponsora i Lidera projektu

 

Faza MEASURE


Step 3. GAGE R&R
Wejście

 • CTQ
Wyjście

 • Wynik jak bardzo trzeba poprawić system pomiarowy, aby problem był prawidłowo pomierzony (Y).

HISTOGRAM
Wejście

 • Dane o Y.
Wyjście

 • Informacja jak bardzo rozkład jest zbliżony do idealnego.
 • Jak bardzo jest przewidywalny.
 • Czy system pomiarowy mierzy pełny zakres.
 • Informacje jak proces spełnia oczekiwania klienta odnośnie położenia i rozproszenia Cp, Cpk.

Step 4. Run chart
Wejście

 • Dane o Y.
Wyjście

 • Informacje: jak często Y zmieniał poziom w czasie.
 • Czy widać trendy i szablony zmienności?

PROCESS MAP
Wejście

 • SIPOC,
 • wizyta na GEMBA
Wyjście

 • Szczegółowa mapa procesu.

 

Faza ANALYSE


Step 5. BRAIN STORM – WHY?
Wejście

 • Histogram, run chart i mapa procesu
Wyjście

 • Lista potencjalnych przyczyn problemu

ISHIKAWA
Wejście

 • Potencjalne przyczyny problemu
Wyjście

 • Lista zmieniających się w czasie i możliwych do zmian przyczyn.

Step 6. PARETO
Wejście

 • Lista zmieniających się w czasie i możliwych do zmian przyczyn.
Wyjście

 • Lista najbardziej prawdopodobnych przyczyn problemu zgodnie z zasadą 20/80 – X

Testowanie hipotez
Wejście

 • Lista X
Wyjście

 • Dowody w formie wykresów i wyników obliczeń w którym przypadku prawdziwa jest Ho, a kiedy Ha

 

Faza IMPROVE


Step 7. BRAIN STROM – HOW?
Wejście

 • Lista X z prawdziwą Ha
Wyjście

 • Innowacyjne rozwiązania, które mogą wyeliminować przyczynę problemu.

Benchmarking + Lean tools
Wejście

 • Lista X z prawdziwą Ha
Wyjście

 • Przykład rozwiązań już istniejących lub wybrane narzędzia z pakietu Lean – Rozwiązania

Step 8. GANTT CHART
Wejście

 • Rozwiązania
Wyjście

 • Plan akcji jak wdrożyć rozwiązania: Co, Kto, Kiedy + ścieżka krytyczna

PILOT RUNS
Wejście

 • Rozwiązania
Wyjście

 • Planowane testy rozwiązań na mniejszej skali, aby potwierdzić założenia.

 

Faza CONTROL


Step 9. SOP
Wejście

 • Rozwiązania
Wyjście

 • Wszelkie standardy w formie jednoznacznych instrukcji wszędzie tam, gdzie zachodzi zmiana.

TWI
Wejście

 • SOP
Wyjście

 • Przygotowane działania mające na celu skuteczne przeszkolenie pracowników z nowych SOP.

Step 10. SPC
Wejście

 • System pomiarowy Y i X
Wyjście

 • Wdrożony system monitoringu zmienności wybranych miejsc w procesie. Wdrożone karty kontrolne.

Lesson Learned
Wejście

 • Zakończony projekt
Wyjście

 • Zaprezentowana prezentacja z projektu w organizacji. Najlepsze praktyki w projektach DMAIC. Obszary do poprawy.

 

Harmonogram szkolenia

Logowanie uczestnikówod godz. 8:45
Zajęcia09:00 - 09:30
Przerwa09:30 - 09:40
Zajęcia09:40 - 10:10
Podsumowanie10:10

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 5.400 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00