Szkolenie: Lean Coaching jako narzędzie rozwiązywania problemów i rozwoju pracowników

Opis i cel szkolenia

Szkolenie ma na celu prezentację podejścia coachingowego w środowisku Lean (najczęściej firmach produkcyjnych), tak aby wykorzystać coaching do rozwiązywania problemów i doskonalenia kompetencji pracowników. Wykorzystanie coachingu pozwala na efektywniejsze i trwalsze zmiany nawyków niż w przypadku wprowadzania „twardych” narzędzi Lean management. Podczas szkolenia zaprezentowanych zostanie szereg narzędzi pracy Lean Coacha oraz przećwiczone najważniejsze kompetencje jakie powinien posiadać.

Zobacz terminy szkolenia otwartego

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie modelu wdrożenia i zastosowania elementów coachingu w miejscu pracy bez posiadania certyfikacji profesjonalnego coacha
 • Dostarczenie przełożonym narzędzi efektywnej realizacji celów długo i krótkoterminowych przy jednoczesnym rozwoju podległych pracowników
 • Wprowadzenie elementów „miękkiego” Leadershipu w środowisku „technicznym” – wpływ na zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów

Metody szkolenia

Forma zajęć: Warsztatowa z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych : dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, prezentacja interaktywna, demonstracja, symulacja rozmów, odgrywanie scenek, Informacja zwrotna.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1

1. Lean Coaching

 • coaching a inne metody rozwoju pracowników
 • coaching a inne metody rozwiązywania problemów
 • powiązanie Coachingu i Lean

2. Kompetencje Lean Coacha

 • znajomość narzędzi Lean
 • kompetencje dydaktyczne
 • zadawanie pytań
 • budowanie relacji
 • różnica między Lean Coaching a Lean Leadership

3. Narzędzia Lean Coacha

 • narzędzia wyznaczania celu
 • narzędzia budowania procesu
 • narzędzia pracy z motywacją
 • narzędzia pracy z przekonaniami i wartościami
 • narzędzia ewaluacji procesu

Dzień 2

4. Toyota Kata i Kata Doskonalenia w Lean Coachingu

 • coaching On The Job – założenia
 • technika 5 pytań
 • Kata Doskonalenia – mentoring w miejscu pracy

5. Raportowanie w formacie A3 jako narzędzie Lean Coachingu

 • tworzenie raportu
 • proces raportowania i doskonalenia
 • upowszechnienie formatu A3 do zarządzania całą organizacją

6. Wdrożenie Lean Coachingu w organizacji

 • przygotowanie organizacji
 • szkolenie Lean Coachów
 • doskonalenie kompetencji indywidualnych i organizacyjnych

Copyright 2019-2020 by One Step Up Sp. z o.o. All Rights Reserverd. (KG)

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00