Szkolenie: Kreatywne rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach biznesowych

Opis i cel szkolenia

Większość zadań wymagających logicznych rozwiązań przejmują komputery. Przyszłość należy do ludzi wykorzystujących zasoby prawej półkuli mózgowej – myślących kreatywnie, twórczo. Przewagę zdobędą ci, którzy będą autorami oryginalnych pomysłów, niezwykłych rozwiązań – marzyciele z bogatą wyobraźnią, rozwiniętą intuicją, charakteryzujący się otwartością w myśleniu. Sztuka twórczego myślenia to ta szczególna właściwość umysłu, która pozwala nam rozwikłać pozornie nierozwiązywalne problemy i stworzyć zaskakującą nowość. Kreatywność jest zdolnością człowieka do tworzenia wytworów nowych i wartościowych, pozwala nam aktywnie podchodzić do przeszkód pojawiających się na naszej drodze, aktywnie dążyć do celu w sposób innowacyjny, aktywnie generować nowe pomysły. Każdy z nas może nauczyć się kreatywności.

GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Kształtowanie umiejętności kreatywnego znajdowania nowych form działania i kreatywnego rozwiązywania problemów. Pobudzenie umiejętności przezwyciężania przeszkód pojawiających się na drodze do celu – widzenie możliwości zamiast problemów.

CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest taka zmiana sposobu myślenia uczestników szkolenia tak, by rozwinęli swoją wyobraźnie, poznali metody usprawnienia pamięci, rozwinęli swoją intuicję, ale przede wszystkim rozwinęli swoją motywację twórczą dzięki której będą potrafili podejść do problemu z większym zaangażowaniem i spojrzeć na niego w nowy sposób.

Metody szkolenia

W ramach warsztatu stosujemy m.in.:
 • Po pierwsze: Case study – analiza przypadków (zaproponowanych w ramach zajęć oraz osobistych uczestników)
 • Po drugie: Zadania – angażujące w procesy społeczne i własne nawyki w celu omówienia wniosków
 • Po trzecie: Ćwiczenia – wybranych technik zarówno w wersji papierowej, jak i werbalnej
 • Po czwarte: Mini-wykład podparty przykładami
 • Po piąte: Prezentacja włącznie z fragmentami filmów
 • Po szóste: Dyskusja moderowana
 • Po siódme: Scenki symulacyjne
 • Oraz: Plan działań – przygotowywany w ramach programu przez uczestników

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

MODUŁ I – KREATYWNOŚĆ DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA

Pierwszy moduł skupiony jest na zrozumieniu czym jest twórczość i do czego może się nam przydać w pracy zawodowej. Uczestnicy będą mogli ocenić aktualny poziom swojej kreatywności i stworzyć plan rozwoju przyszłych działań twórczych tak, aby wspomóc swoje codzienne działania i zwiększyć możliwości swojego umysłu. Poznamy też złote zasady kreatywności – działania, które najmocniej wpływają na naszą efektywność i otwartość na zmiany

 • Definicja kreatywności
 • Czym charakteryzuje się kreatywność w życiu codziennym
 • Kreatywność i innowacyjność w miejscu pracy
 • Do czego potrzebna jest kreatywność i innowacyjność w miejscu pracy
 • Definiowanie własnej kreatywności
 • Jak rozwijać kreatywność i innowacyjne podejście do problemów
 • Podnoszenie skuteczności własnych działań

 

MODUŁ II – POBUDZIĆ KREATYWNOŚĆ

Moduł warsztatowy skoncentrowany w całości na stymulowaniu myślenia dywergencyjnego. To tworzenie kilku kreatywnych rozwiązań tego samego problemu. Spontaniczne, płynne oraz nielinearne podejście oparte na ciekawości i nonkonformizmie. Uczestnicy w specjalnie zaprojektowanych ćwiczeniach będą rozwijać płynność, giętkość i oryginalność myślenia, dzięki czemu zyskają świeże spojrzenie, wniosą energię oraz pomysłowość do swoich projektów. 

 • Koncentracja na przyszłych zadaniach twórczych
 • Klimat grupowy w twórczości
 • Stymulowanie myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego)
 • Płynność myślenia
 • Gietkość myslenia
 • Oryginalność myślenia

 

MODUŁ III – EKSPLORACJE – MYŚLENIE PYTAJNE

Moduł warsztatowy skoncentrowany w całości na stymulowaniu myślenia pytajnego. To wszelkie procesy poznawcze związane z czynnościami dostrzegania, formułowania i reformułowania pytań problemowych. Redefiniowanie sytuacji problemowej to kluczowy moment twórczego rozwiązania problemów, a umiejętność efektywnego redefiniowania problemów to jedną z ważniejszych zdolności pozwalających nam podejść do sytuacji problemowych w nowy, kreatywny sposób. Dzięki myśleniu pytajnemu potrafimy znajdować nowe drogi rozwiązywania nawet najtrudniejszych sytuacji. Uczestnicy w specjalnie zaprojektowanych ćwiczeniach będą rozwijać zdolność dostrzegania, formułowania i redefiniowania problemów.

 • Twórcze widzenia świata – ćwiczenie myślenia pytajnego
 • Dostrzeganie, formułowanie i reformowanie pytań problemowych miejscu pracy
 • Zdolność dostrzegania problemów i sytuacji problemowych
 • Zdolność formułowania pytań problemowych
 • Zdolność redefiniowania problemów (formułowania pytań)

 

MODUŁ IV – KOMBINACJE – MYŚLENIE ASOCJACYJNE

Moduł warsztatowy skoncentrowany w całości na stymulowaniu myślenia asocjacyjnego, czyli kombinacyjnego, Dzięki niemu powstają nowe idee poprzez łączenie (kojarzenie) starych pomysłów w nowy sposób. Kojarzenie przez podobieństwo, zwane myśleniem przez analogię odgrywa w twórczości podstawową rolę, pozwala zastosować sprawdzone rozwiązania w rozwiązywaniu nowych problemów, dzięki czemu powstaje nowa wartość. Uczestnicy w specjalnie zaprojektowanych ćwiczeniach będą rozwijać umiejętność łączenia rzeczy i idei odległych od siebie, szukania podobieństw i analogii a dzięki temu uzyskiwać nową perspektywę.

 • Powstawanie nowych idei poprzez łącznie (kojarzenie) starych pomysłów w nowy sposób
 • Łączenie rzeczy i idei odległych od siebie
 • Uzyskiwanie nowej perspektywy problemu

 

MODUŁ V –TRANSFORMACJE – MYŚLENIE TRANSFORMACYJNE

Moduł warsztatowy skoncentrowany w całości na stymulowaniu myślenia transformacyjnego, czyli zmienianie części lub wszystkich cech obiektu w taki sposób, by powstał nowy obiekt. Gdy mówimy „coś z niczego” mamy na myśli efekt właśnie myślenia transformacyjnego. Najbardziej znane narzędzia kreatywnego myślenia, takie jak burze mózgów oparte są właśnie na zasadach myślenia transformacyjnego, ale jak je przeprowadzać najbardziej efektywnie? Uczestnicy w specjalnie zaprojektowanych ćwiczeniach będą rozwijać umiejętność tworzenia wartościowych przekształceń tak, aby wykorzystać potencjał zespołu i korzystać z mądrości grupowej

 • Twórcze przekształcanie
 • Przekształcenia figuralne
 • Przekształcenia semantyczne
 • Przekształcenia behawioralne
 • Przekształcenia twórcze dalekosiężne i oryginalne
 • Przekształcenia zaskakujące, pomysłowe, nieoczekiwane a przy tym sensowne

 

MODUŁ VII – TECHNIKI KREATYWNE

Ostatni moduł warsztatowy skoncentrowany w całości na ćwiczeniu najbardziej efektywnych narzędzi kreatywnego myślenia grupowego. Przeprowadzimy i poznamy zasady prowadzenia efektywnej burzy mózgów, techniki scamper i wielu innych tak, aby móc je z powodzeniem i skutecznie przeprowadzać podczas pracy zespołów. Uczestnicy poznają zasady prowadzenia wszystkich technik, dowiedzą się w których monetach rozwiązywania trudnych sytuacji problemowych sprawdzi się każda z nich, dowiedzą się jak jeszcze sprawniej motywować siebie i współpracowników do znajdowania kreatywnych rozwiązań.

 • Technika superpozycji
 • Technika wymuszonego dopasowania
 • Koło możliwości
 • Technika „Brainwriting pool”
 • Technika kuli śniegowej
 • Burza mózgów, 625 (Brainwriting 625) i 635 (Brainwriting 635)
 • Gallery Method
 • Metoda meta planu
 • Technika „Bionic ideas”
 • Metoda SCAMPER

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00