Konwencja CMR – prawo przewozowe, reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie

Opis i cel szkolenia

W ramach szkolenia omówimy najważniejsze aspekty prawa przewozowego. Uczestnicy poznają zakres odpowiedzialności przewoźnika, formy ubezpieczeń oraz nauczą się jak prawidłowo dochodzić roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów. Szkolenie zakończy moduł pytań i dyskusji z prowadzącym,  na case’ach uczestników odpowiemy na najczęstsze trudności z jakimi borykają się przewoźnicy i spedytorzy.

Szkolenie możemy zrealizować w formule Online – tylko dla pracowników Państwa firmy. Szkolenie może zostać skrócone do 1 dnia.
Zobacz terminy szkolenia otwartego

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy poszerzą i zaktualizują swoją wiedzę  obejmującą:

 • prawo przewozowe
 • reklamacje i dochodzenie roszczeń
 • umów spedycyjnych
 • ubezpieczeń OC i ładunku CARGO

Metody szkolenia

 • Dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty
 • Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora

 • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu
 • zakres odpowiedzialności spedytora
 • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem
 • czego klient ma prawo wymagać od spedytora a czego raczej nie
 • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi
 • instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora
 • reklamacje z tytułu umowy spedycji, kiedy spedytor odpowiada jak przewoźnik
 • problem fałszywych przewoźników i podwykonawców – procedury zaradcze

2. Ubezpieczenia: OC Przewoźnika Drogowego, OC Spedytora, ubezpieczenie ładunku CARGO

 • co należy obowiązkowo sprawdzić w ubezpieczeniu przewoźnika
 • najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej
 • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek
 • zakres ubezpieczenia CARGO
 • czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?
 • WAŻNE: co najmniej cztery powody, że nawet najlepsze i najszersze OC Przewoźnika nie zastąpi CARGO

Dzień 2

3. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR).

 • podstawy prawne,
 • zakres odpowiedzialności przewoźnika,
 • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron) np. w Konwencji CMR kary umowne za opóźnienie w dostawie nie maja mocy prawnej,
 • treść zlecenia/umowy przewozu: kiedy umowa jest zawarta, niedopuszczalne kary umowne, zapisy nieważne z uwagi na niedyspozytywny charakter przepisów przewozowych – na co trzeba zwracać uwagę
 • czy kierowca ma obowiązek pomagać przy załadunku i wyładunku
 • kto ma obowiązek załadować, rozładować towar, kto ma mocować towar na pojeździe, podstawy prawne, wysokie kary dla nadawców i załadowców
 • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
 • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych,
 • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
 • przesłanki zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie, ubytek, utratę towaru oraz za opóźnienie w dostawie
 • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),
 • przykłady praktyczne,
 • jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja,
 • jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika.

4. Pytania, dyskusja

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem