Szkolenie: Konflikty w łańcuchu transportowym

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia Konflikty w łańcuchu transportowym jest przekazanie uczestnikom wiedzy nt. praw jakie posiadają zleceniodawcy względem przewoźnika. Szkolenie poparte jest przykładami nt. najczęściej występujących konfliktów w łańcuchu transportowym.

Szkolenie kierujemy m.in. do:
 • Właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników firm zlecający przewozy,
 • Właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników firm wykonujących przewozy,
 • Kierowców,
 • Zarządzających transportem i kierowcami,
 • Dyspozytorów,
 • I innych zainteresowanych tematem

Metody szkolenia

 • Dyskusja na przykładach,
 • Prezentacja multimedialna,
 • Case study.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Planowanie transportów:
 • pojęcia i definicje, które należy uwzględnić przy planowaniu przewozu,
 • analiza ładunku, który ma być przewieziony,
 • planowanie trasy przewozu,
 • zamawianie środka transportu,
 • przygotowanie zlecenia przewozowego,
 • przewozy ładunków nie normatywnych,
 • przewozy drewna,
 • przewozy ładunków rodzajowych,
 • kontrola i sankcje.
2. Czas pracy kierowcy
 • dokumenty normatywne,
 • kiedy trzeba rejestrować czas pracy kierowcy
 • normy czasu pracy kierowcy,
 • praca załogi wieloosobowej,
 • praca w godzinach nocnych,
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy i archiwizacja danych.
 • kontrola i sankcje.
 • odpowiedzialność
3. Zasady unieruchamiania ładunku według normy EN 12195-1
 • obowiązki i odpowiedzialność uczestników łańcucha transportowego
 • dokumenty normatywne
 • standardy wytrzymałościowe nadwozi ładunkowych
 • metody mocowania
 • środki mocujące i ich parametry.
 • plan załadunku,
 • kontrola i sankcje,
 • odpowiedzialność
 • dochodzenie roszczeń.
4. Planowani transportów kabotażowych
 • definicje przewozów kabotażowych,
 • warunki wykonywania kabotażu,
 • zezwolenia dla przewoźników z poza WE.
5. Przewozy towarów wrażliwych
 • system SENT,
 • towary podlegające zgłaszaniu,
 • wyposażenie pojazdów,
 • obowiązki i odpowiedzialność uczestników łańcucha transportowego,
 • platforma PUESC
 • kontrola i sankcje,
6. Zakazy ruchu pojazdów ciężarowych
 • kogo obowiązują zakazy jazdy,
 • Przewozy, których zakazy nie dotyczą,
 • dokumentowanie pracy dla odbiorcy pracującego w ruchu ciągłym.
 • kontrola i sankcje.
7. Postanowienia Pakietu Mobilności:
 • zmiany w rozliczaniu czasu pracy kierowcy,
 • możliwości wydłużenia czasu jazdy,
 • obowiązkowe powroty kierowców i pojazdów do kraju,
 • zmiany w wyposażeniu pojazdów,

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00