Szkolenie: Konfiguracja i zarządzanie procesem produkcyjnym z poziomu inżyniera procesu

cena netto: 1.600 zł /os
 • 9 - 10 września 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 18 - 19 listopada 2024 Kraków
KROWODZA Centrum Konferencyjno-Hotelowe zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Opis i cel szkolenia

Opis szkolenia

Szkolenie Konfiguracja i zarządzanie procesem produkcyjnym ukierunkowane jest przede wszystkim na kreowanie głębszego spojrzenia na proces oraz na omówienie głównych zadań inżyniera procesu w zmieniającej się rzeczywistości tworzenia i zarządzania procesami. 

 Cel szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane zarówno z strukturą procesu produkcyjnego jak i jego przepływem w zależności od modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Struktura szkolenia oparta jest na omówieniu standardów pracy operacyjnej i projektowej zgodnej z cyklem SDCA i PDCA

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po tym szkoleniu dowiedzą się:
 • co jest fundamentem pracy inżyniera procesu w obszarze produkcyjnym
 • w jaki sposób powinno się stworzyć standardy pracy inżyniera procesu
 • w jaki sposób korzystać z narzędzi matrycowych
 • oraz rozwiną podstawowe kompetencje potrzebne do zarządzania procesami produkcyjnymi

Metody szkolenia

Warsztat „Konfiguracja i zarządzanie procesem produkcyjnym” realizowany jest w oparciu o liczne case study, w trakcie których omawiamy zagadnienia tworzenia produktu i jego procesu wytwarzania, standaryzacje z punktu widzenia jej wdrażania i egzekwowania, zagadnienia pracy z maszyną, komunikacji i filozofii ciągłego doskonalenia

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Model biznesowy przedsiębiorstwa, produkt i jego przepływ 
 • Model przepływowy sterowania przedsiębiorstwem,
 • Model biznesowy,
 • Proces główny i procesy pomocnicze,
 • Rola inżyniera procesu
2. SDCA/PDCA – praca operacyjna i projektowa
 • PDCA – Plan-Do-Check-Act 
  • Ishikawa
  • Cele ciągłej poprawy Shingeo Shingo
 • SPCA – Standarize-Do-Check-Act
  • 5W +2H
3. Produkt tworzenie się charakterystyk kluczowych dla klienta i ich mierników
 • Produkt, proces, zarządzanie
 • VOC / CTQ / mierniki
 • Matryca porównawcza
 • Tolerancje i zdolność procesu
4. Proces – budowa mapy dobrego procesu 
 • Diagram przepływu,
 • Diagram struktury procesu,
 • Mapa procesu – diagram Ishikawy,
 • Inne Rodzaje Map (VSM, Mapa Myśli, Mapa Koncentracji, Mapa Żółwia, SIPOC).
5. Standaryzacja 
 • Co to jest standard,
 • Narzędzia standaryzacji,
 • Trójkąt Doila,
 • Metoda antysolution,
6. Zmienność elementów procesu i jej wpływ na wynik – rola danych
 • Zasada 5G
 • Język faktów Inżyniera,
 • Rodzaje danych,
 • Zmienność procesu,
 • Zdolność i stabilność procesu,
7. Zarządzanie wyposażeniem technicznym
 • Matryca diagnostyki części maszyn,
 • Rola zamysłów w diagnozie maszyn,
 • Autonomiczne zarządzanie maszynami,
8. Metoda pracy – tworzenie sprzężenia komunikacyjne w obszarze produkcji
9. Pracownik – predyspozycje, kwalifikacje i ich rozwój
 • Struktura pracowników w firmie,
 • potrzeby ludzi,
 • kompetencje pracowników,
 • Matryca HERCA – efektywny pracownik (Human Error Root Causes Analyses)
10. Wskaźniki i ich rola w diagnostyce procesu
 • Model wskaźnikowy,
 • Koncepcja OEE,
 • Sterowanie optymalizacją procesów,
11. Szczupłe zarzadzanie – w ujęciu mikro i makro

 

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1600 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 9 - 10 września 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • 18 - 19 listopada 2024 Kraków
KROWODZA Centrum Konferencyjno-Hotelowe zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00