Szkolenie: Klientocentryczność – budowanie przewagi konkurencyjnej w obsłudze Klienta

Opis i cel szkolenia

Szkolenie ma na celu pokazanie uczestnikom jak ważne w dzisiejszym świecie jest stawianie Klienta w centrum uwagi. 

W ramach szkolenia uczestnicy pozwają wiele technik, które poprawią komunikację z Klientami, pokażą jak budować z nim realacje, jak udzielać komunikatów zwrotnych i radzić sobie z trudnymi sytuacjami w taki sposób aby zadbać o dobro swoje jak i drugiej strony.

Korzyści dla uczestników

 • Efektywne przekazywanie i przyjmowanie feedbacków,
 • Podnoszenie jakości komunikacji z Klientem,
 • Poznanie najefektywniejszych działań i komunikatów budujących relacje z Klientem
 • Poznanie narzędzi pomagających doprecyzowywać oczekiwania klienta:
  • Jak cierpliwie precyzować oczekiwania klienta?
  • Jak aktywnie słychać?
  • Jak zadawać pytania otwarte?
  • Jak zdobywać potrzebne informacje?
  • Jak okazać wsparcie i pomóc dobrać trafne rozwiązanie?
  • Jak podsumowywać ustalenia?
 • Nauka asertywnej postawy w trudnych sytuacjach.

Metody szkolenia

 • ćwiczenia indywidualne
 • praca w parach i małych grupach
 • ćwiczenia zespołowe
 • dyskusja
 • burza mózgów
 • odwrócona burza mózgów
 • narzędzia design thinking
 • analiza przypadków
 • mini-wykłady interaktywne
 • wymiana doświadczeń i pomysłów

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Jak przekazywać i przyjmować informację zwrotną czyli informacja zwrotna ukierunkowana na efekty:

 • Model Pendletona czyli angażująca informacja zwrotna
 • Model SDI czyli sytuacyjna informacja zwrotna
 • Metoda feedforward czyli zorientowanie na pozytywy
 • Model GOLD
 • Model kwadratu komunikacyjnego von Thuna
 • Pozycja percepcyjna
 • SSC – Start-Stop-Continue

2. Siła relacji w obsłudze Klienta:

 • 10 przykazań kultury obsługi Klienta wg Tony’ego Hsieha
 • Budowanie zaufania w relacji z Klientem – model zaufania ABCD:
  • Able (zdolność)
  • Belivable (wiarygodność)
  • Connected (bliskość)
  • Dependable (niezawodność)
 • Nawyki budowania wiarygodności w relacji z Klientem
  • Walk Your Talk czyli siła dotrzymywania obietnic
  • Be Here&Now czyli jestem dostępny
  • Just in Time czyli w dobrym czasie i w dobrym miejscu
  • Got Respect czyli szanuję i jestem szanowany
 • Moc słów w budowaniu relacji z Klientem
  • Empatyczny model komunikacji „Język szakala” i „Język żyrafy”
  • Słowa „parzące” i słowa „budujące”
  • Nie szukam winnych – szukam rozwiązań

3. Komunikacja w trudnych sytuacjach

 • Rozpoznawanie jawnych i ukrytych przyczyn obiekcji Klienta
  • Techniki aktywnego słuchania
  • Rola pytań zamkniętych i otwartych
  • Budowanie lejka pytań
  • Pytania precyzujące i uszczegóławiające
  • Parafraza
  • Klaryfikacja
  • Doprecyzowanie
  • Oddzielenie faktów od emocji
 • Zaangażowanie Klienta w poszukiwanie satysfakcjonujących rozwiązań:
  • Powiedziane, ale nie usłyszane
  • Usłyszane, ale nie zrozumiane
  • Zrozumiane, ale nie zaakceptowane

4. Asertywne sposoby radzenia sobie z krytyką, narzekaniem i oczekiwaniami Klientów:

 • Technika SMAD:
  • Słucham
  • Mam wpływ
  • Akceptuję
  • Działam
 • Metoda PWW
  • Przyjęcie
  • Wzmocnienie
  • Wyjście
 • Metoda Trójkąta Bermudzkiego
  • Słuchaj
  • Badaj
  • Mów
 • Technika PIWO
  • Przyjęcie
  • Intencja
  • Wzmocnienie
  • Odejście

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00