Kierowanie zespołem pracowników

cena netto: 1.300 zł /os
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,78
Ekspert prowadzący

Sławomir Zieliński

Kierowanie zespołem

Trener grup, motywujący animator zespołów, budowniczy zespołów. Moderator negocjacji i strategicznych wydarzeń towarzyszących wprowadzaniu zmian w organizacji. Interim Menedżer dla audytu procesów zarządzania, projektowania zmian oraz wdrożeń innowacji systemowych. Lider w projektach wymagających współdziałania kompetencji miękkich i twardych z współczynnikami wyników biznesowych, tak dla Kadry Zarządzającej jak i dla Zespołów Pracowniczych, w celu uzyskania mierzalnego […]

Opis i cel szkolenia

Opis
Zarządzanie w sytuacji ciągłych zmian to realizacja celów firmowych za pośrednictwem ludzi, infrastruktury, finansów, maszyn i urządzeń itd.. W dynamicznym środowisku produkcyjnym manager mimo ogromnego zaangażowania może nie być wystarczająco efektywny. W firmach i organizacjach wdrażających ciągłe zmiany, ważne jest aby na każdym poziomie i na różnych szczeblach zarządzania, ludzie byli wyposażeni w kompetencje gwarantujące osiągnięcie zamierzonych celów.
Świadomość znaczenia i roli zmian w organizacji to jedna z kluczowych kompetencji managerów. Szkolenie nasze kładzie największy nacisk na to aby lider w sytuacjach zmian, był przygotowany na opór przed zmianą ze strony zespołu, ale także świadomie promował zmianę w roli tzw agenta zmiany i aby podejmował efektywne decyzje związane z całym procesem zmian.

Cele szkolenia
Warsztaty nakierowane będą głownie na

 • zmianę postaw i zachowań kadry kierowniczej a pośrednio ich podwładnych,
 • podniesienie zaangażowania,
 • wzmocnienie motywacji,
 • wzmocnienie samodzielności, autonomii działania
 • przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu odpowiedzialności za własne decyzje (na poziomie kierowniczym).
 • podwyższenie umiejętność akceptacji i przechodzenia przez zmianę,
 • kaskadowania jej w zespołach,
 • wdrażanie nowych rozwiązań (nie zawsze popularnych) wobec podległych pracowników.

Korzyści dla uczestników

Jak dzięki temu szkoleniu poszerzysz swoje kwalifikacje i wiedzę.

 • Będziesz potrafił dostrzec kim jesteś jako menedżer i czego oczekuje od ciebie organizacja jako od człowieka.
 • Poznasz swoje indywidualne preferencje, styl zarządzania i mechanizmy które tobą kierują w zmianie.
 • Nauczysz się stosowania kilku metod kontroli nad sobą oraz obserwacji podwładnych
 • Przekonasz się, czy warto opanować techniki zarządzania unikając rządzenia.
 • Poznasz metodykę Zarządzania przez Cele.
 • Będziesz wiedział jak wprowadzić Zarządzanie przez Cele w swojej organizacji.
 • Dowiesz się, na jakim poziomie możesz jeszcze rozwijać swoje kierownicze kwalifikacje.
 • Usprawnisz swoje metody oceny i rozwoju podwładnych.

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:

 • pracę w małych grupach,
 • dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia,
 • studia przypadków,
 • scenki rodzajowe,
 • pracę indywidualną,
 • symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną.
 • trening poprzez doświadczenie, uczestnicy ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
 • trening poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Rozwój menadżera poziomu wyższego ( misja, funkcja, obowiązek, droga )
2. Znane metody kierowania działaniami ludzi
3. Co to takiego Techniki Wpływu ?
4. Po co komu autorytet i co to takiego?
5. Czy można stosować techniki wpływania aby zbudować autorytet?
6. Metoda “ix4” inspire, invent, iniciate, implement. Inspiruj, odkrywaj, rozpoczynaj, wprowadzaj.
7. KAIZEN stosowane jako technika wpływu
8. “5x why?” wpływanie przez zadawanie pytań.
9. Zarządzanie Projektem jako najwyższa forma kwalifikacji w kierowaniu przez stosowanie wpływu.
10. Ocena Okresowa jako metoda aktywacji pracownika i technika wpływu na poziom realizacji zadań.

 • Arkusz oceny personalnej.
 • Oceniane 9 obszarów aktywności podwładnego.
 • Oceniane 5 stopniową skalą
 • Spotkanie Oceny Okresowej.

11. Co wiesz o konflikcie w organizacji i jak nim zarządzać.

 • 6 Faz Konfliktu
 • Rodzaje konfliktów.
 • 5 Modeli postawy podwładnego wobec konfliktu
 • Działania lidera zespołu w konflikcie „ Zarządzanie Zgodą” czyli 5 faz budowy zaufania
 • 7 kroków aby poznać wartość stojącą za stanowiskiem podwładnego w konflikcie.

12. Kierowanie podwładnymi po przez zadawanie pytań
13. Fazy radzenia sobie ze Zmianą przez pracowników i metody przeprowadzenia personelu do kolejnych następnych faz przez zaangażowanego lidera zespołu.

 • Wyparcie,
 • Opór,
 • Próbowanie,
 • Adaptacja

14. Jak wprowadzić tą metodę kierowania personelem
15. Zarządzanie przez cele
16. Cele ich cechy i parametry
17. Jak budować cele i jak je delegować techniką dekretowania
18. Kaskada celów organizacji
19. Technika Expose
20. Czy umiesz przewidzieć zachowanie twojego podwładnego w sytuacjach manipulacyjnych , gdy zastosujesz techniki wpływu?

Dzień 2

1. Znane metody i style w zarządzania podwładnym.
2. Co to jest zarządzanie poprzez cele.

 • Zbadasz rzeczywistość
 • Rozpoznasz możliwości
 • Poznasz techniki
 • Dlaczego „Tak” dla takiego typu kierowania ludźmi
 • Co to da tobie.
 • Co to umożliwi twoim podwładnym.
 • Co to przyniesie całej organizacji
 • Gdzie i dlaczego to nie zadziała, ryzyka

3. Jak wprowadzić tą metodę kierowania personelem
4. Uruchomienie Zarządzania przez cele
5. Cele ich cechy i parametry
6. Jak budować cele i jak je delegować techniką dekretowania
7. Kaskada celów organizacji
8. Technika Expose
9. Zachowanie lidera w zmianie
10. Technika przeprowadzenia podwładnych przez każdą z faz zmiany
11. Model GROW, metodyka rozmowy poświęconej delegowaniu celów .
Pytania otwarte i pytania zamknięte w procesie badania rzeczywistości, możliwych opcji i wyboru sposobu dla realizacji celów przez pracownika.
12. Technika uzyskania potwierdzenia przyjęcia delegowanych zadań przez pracownika.

 • Rozmowa stylem partycypacyjna
 • Rozmowa stylem konsultacyjnym
 • Rozmowa stylem informacyjnym

13. Cykl Deminga jako technika samokontroli realizacji zadań i elastyczności podjętych celów
14. Feed-back-echo, Informacja zwrotna „Echo” jako metoda codziennej komunikacji w zespołowej realizacji zadań .

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1300 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Justyna Świętochowska

Starszy spec. ds. szkoleń

Michał Zalewski

Starszy spec. ds. szkoleń

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem