Szkolenie: Inwentaryzacja w gospodarce magazynowej

Opis i cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących efektywnie przeprowadzać inwentaryzację w obszarze gospodarki magazynowej. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowym instrumentem weryfikacji zasobów firmy jakim jest inwentaryzacja. Podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z przeprowadzania inwentaryzacji i kontroli składowanych towarów w magazynie. Nabędą poprawnych przyzwyczajeń związanych z kontrolą towarów na każdym etapie procesu magazynowania. Poznają metody i narzędzia do kontroli stanów magazynowych, sposoby sprawdzania niedoborów, różnic oraz nadmiarów magazynowych.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia zwiększą i poszerzą wiedzę, zdobędą praktyczne umiejętności kontroli stanów magazynowych dzięki temu proces inwentaryzacji będzie przebiegał sprawniej i szybciej poprzez praktyczne przedstawienie zagadnień na podstawie analizy przypadków pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów procesu inwentaryzacji.

Metody szkolenia

 • Prezentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia grupowe

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych – 1 dzień szkoleniowy

Program szkolenia

Dzień 1

1. Ogólnie o inwentaryzacji

 • Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami
 • Cele i przyczyny gromadzenia zapasów
 • Strategie kontrolowania zapasów

2. Rodzaje inwentaryzacji

 • Zastosowanie systemu opartego na przeglądzie okresowym i cyklicznym
 • Elementy składowe kontroli zapasów
 • Znaczenie wskaźników KPI przeprowadzanej kontroli stanów magazynowych
 • Weryfikacja niezgodności lokacji magazynowych

3. Zasady, elementy, procedury przeprowadzania inwentaryzacji

 • Obowiązek i obowiązki osób związaną z kontrolą stanów magazynowych
 • Elementy gospodarki magazynowej w skutecznej kontroli procesów magazynowych
 • Instrukcje i procedury

4. Operacje i procesy w gospodarce magazynowej

 • kontrola przepływu towarów
 • strefy kontroli
 • przepływ informacji w procesach kontrolnych

5. Analiza przyczynowo skutkowa

 • metody analiz
 • wybrane funkcje analiz

6. Praktyczne wykorzystanie umiejętności kontrolingu w gospodarce magazynowej

 • case study
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusje
 • pomysły usprawniające

7. Zakończenie szkolenia

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestników10:00 - 11:00
Zajęcia11:00 - 12:00
Przerwa12:00 - 13:00
Zajęcia13:00 - 14:00
Obiad14:00 - 15:00
Zajęcia15:00 - 16:00
Przerwa16:00 - 17:00
Zajęcia8:00 - 12:00
Przerwa12:00 - 12:30
Obiad12:30 - 13:00
Zajęcia13:00 - 18:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00