Szkolenie: HR Project Management – jak sprawnie zarządzać projektami HR

cena netto: 1.600 zł /os
 • 16 - 17 września 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,90
Ekspert prowadzący

Lidia Borkowska

HR/ Zarządzanie zmianą / Kierowanie zespołem

Praktyk biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej, IT  i finansowej, które zdobywała jako Kierownik Działu Szkoleń, HR Business Partner i Kierownik Personalny w takich firmach jak: PTK Centertel (Operator sieci Orange), Polska Telefonia Cyfrowa (Operator sieci T-Mobile) i Lotte Wedel. Jako Head of HR w ProService Finteco odpowiadała także za wspierała […]

Opis i cel szkolenia

Celem szkolenia  HR Project Management jest zdobycie umiejętności skutecznego planowania i realizowania projektów z obszaru HR. Dzięki wykorzystaniu metod aktywnego uczestnictwa (learning by doing) Uczestnicy mają możliwość praktycznego przekładania wiedzy i zasad oraz stosowania narzędzi poznanych podczas szkolenia na codzienne życie zawodowe.

W trakcie szkolenia pracujemy na konkretnych przykładach projektów HR, każdy z Uczestników otrzymuje zestaw 14 narzędzi do efektywnego prowadzenia projektów – „Narzędziownik Sprawnego Projektu”, który w rezultacie pozwala na sprawne i metodyczne zarządzanie projektami w dziale HR.

Szkolenie jest dedykowane Dyrektorom HR, Kierownikom HR, HR Managerom, Specjalistom z obszaru HR, Kierownikom Projektów HR,  Właścicielom Firm oraz wszystkim, którzy chcieliby efektywnie realizować projekty z obszaru HR.  

Korzyści dla uczestników

W rezultacie szkolenia uczestnicy otrzymają takie korzyści jak:
 • umiejętne planowanie, realizacja, monitorowanie i raportowanie realizowanych projektów
 • znajomość narzędzi ułatwiających zarządzanie projektami
 • poznanie sposobów angażowania członków zespołu projektowego
 • diagnozowanie ryzyk oraz przewidywanie i rozwiązywanie problemów występujących podczas realizacji projektów
 • warsztatowa forma prowadzenia szkolenia
 • praca na konkretnych przykładach projektów z obszaru HR
 • zestaw praktycznych narzędzi do zastosowania w codziennej praktyce
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej

Uczestnicy otrzymają również możliwość konsultacji telefonicznych/online bez limitu czasu po szkoleniu.

Metody szkolenia

 • ćwiczenia
  • indywidualne
  •  w parach
  •  zespołowe
 • learning by doing
 • dyskusja moderowana
 • mini-wykłady interaktywne
 • autorefleksja
 • analiza przypadków
 • wymiana doświadczeń i pomysłów

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Podstawy HR Project Management
 • Portfel – Program – Projekt
 • Charakterystyczne cechy projektu
 • Przegląd wybranych metodyk i stylów projektowych
  • Waterfall
  • Agile
  • Cechy wspólne podejścia kaskadowego i zwinnego
 • Rodzaje projektów w HR
  • innowacyjne
  • pilotażowe
  • kopiowane
  • cykliczne
  • Mikroprojekty
2. Cykl życia projektu – FAZA: Przygotowanie projektu
 • Koncepcja projektu
 • Weryfikacja możliwości realizacyjnych projektu
 • Poszukiwanie best practices i benchmarków
3. Cykl życia projektu – FAZA: Planowanie projektu
 • Zdefiniowanie celów, efektów i produktów projektu
 • Określenie kluczowych osób w projekcie
 • Dobór wskaźników efektywności projektu
 • Określenie zadań i czynności realizowanych w projekcie
 • Ustalenie kolejności realizacji poszczególnych zadań i czynności
 • Podział odpowiedzialności w projekcie
 • Sprecyzowanie harmonogramu czasowego
 • Ustalenie budżetu projektu
 • Ustalenie listy ryzyk w projekcie i sposobów wprowadzania zmian
 • Zdefiniowanie sposobów monitorowania projektu
 • Przygotowanie planu B
 • Szacowanie długości sprintów w projekcie
4. Cykl życia projektu – FAZA: Realizacja projektu
 • Monitoring postępów w odniesieniu do planu i harmonogramu projektu
 • Raportowanie okresowe
 • Przekazywanie produktów projektu do Użytkowników
 • Uzyskiwanie akceptacji dla wdrożeń produktów projektu
 • Wprowadzanie korekt i usprawnień
  • Czasowych
  • Jakościowych
  • Kosztowych
 • Rozwiązywanie bieżących problemów w realizacji projektów
5. Cykl życia projektu – FAZA: Zakończenie projektu
 • Ewaluacja projektu w odniesieniu do założonych celów
 • Przygotowanie raportu końcowego
 • Gromadzenie doświadczeń
 • Archiwizacja dokumentacji projektowej
 • Celebrowanie sukcesu projektu
6. Efektywny Zespół projektowy
 • Role i odpowiedzialności Interesariuszy projektu
 • Współpraca z Dostawcą zewnętrznym w projekcie
 • Zlecanie zadań projektowych
 • Monitorowanie i egzekwowanie realizacji zadań projektowych
  • Instruowanie
  • Delegowanie
  • Informacja zwrotna
  • Rozmowa dyscyplinująca
  • Docenianie
 • Spotkania robocze i statusowe
  • Retrospektywa
  • Daily Status Meeting
 • Świętowanie sukcesów
7. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Główne problemy występujące podczas realizacji projektu i jak im zapobiegać
 • Identyfikacja i redukcja ryzyk
  • Zdefiniowanie ryzyk
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
  • Konsekwencje ryzyka
  • Podatność ryzyka
  • Działania minimalizujące i redukujące ryzyko
  • Wskaźniki wczesnego wykrycia zmian
8. Komunikacja w projekcie
 • Funkcje komunikacji w zespole projektowym
  • Przekazywanie informacji
  • Motywowanie
  • Wyrażanie emocji
  • Monitorowanie i kontrolowanie
 • Plan komunikacji
 • Odbiorcy komunikacji
 • PR projektu – co komunikować? komu? jak? kiedy? dlaczego?
 • Dobór narzędzi, kanałów i częstotliwości komunikacji
 • Bariery komunikacyjne w projekcie – jak sobie z nimi radzić
9. Narzędziownik Sprawnego Projektu (ToolBox)
 • Karta Projektu
 • Harmonogram Projektu
 • Cel projektu metodą SMARTER
 • Impact Mapa Projektu
  • Cel
  • Aktorzy
  • Działania
  • Rezultaty
 • Budżet Projektu
 • MoSCow – priorytetyzacja projektu
 • Macierz RACI – role i odpowiedzialności w projekcie
 • Tablica Kanban – monitoring i statusy projektu
 • Mapa Ryzyk
 • Karta Statusu Projektu
 • Notes Akcji
 • Plan Komunikacji
 • Prezentacja projektu przed Komitetem Sterującym
 • Wykres Gantta     

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu HR Project Management wynosi 1600 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie pdf., możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 16 - 17 września 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00