Szkolenie: Gospodarka magazynowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Opis i cel szkolenia

W procesach każdej organizacji pojawiają się zapasy – które trzeba przyjąć, składować, przygotować do wydania a wreszcie wydać. Gospodarka magazynowa jest jednym z podstawowych działań firm – zarówno produkcyjnych jak i handlowych czy usługowych. Płynny i niewymagających dużych nakładów przepływ towaru przez magazyn wymaga odpowiedniej organizacji samego procesu jak i jego właściwego wsparcia technicznego. Wykorzystanie coraz droższych zasobów ludzkich stawia wiele wyzwań dla właścicieli procesów magazynowych. Wymaganie coraz krótsze czasy reakcji na potrzeby klienta wymuszają integracje i automatyzacje przepływu informacji od zamówienia do dostawy do klienta. Jednocześnie spełnianie potrzeb klienta nie może generować dużych kosztów.

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z najlepszymi praktykami magazynowymi. Na przykładach i za pomocą ćwiczeń przeprowadzimy symulację procesów magazynowych, analizę i usprawnienia w celu zwiększenia efektywności wykorzystywania zasobów. Uczestnicy otrzymają również wskazówki do wprowadzenia wdrożenia dobrych praktyk we własnym środowisku pracy. 

Korzyści dla uczestników

 • Umiejętność analizy procesów magazynowych i wskazywania miejsc w których można je poprawić,
 • Budowanie narzędzi do analizy efektywności i niezawodności magazynu,
 • Umiejętność analizy i poprawy efektywności wykorzystania potencjału pracowników i środków technicznych,
 • Budowanie nowoczesnych procesów magazynowych na podstawie danych liczbowych i oczekiwań decydentów,
 • Znajomość zasad projektowania i przeprojektowania procesów i magazynu,
 • Umiejętność budowania systemu wskaźników do nadzorowania realizacji bieżących zadań magazynu.

Metody szkolenia

 • Warsztat
 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Case study
 • Dyskusja

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Organizacja magazynu – zasady i przykłady rozwiązań

 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów
 • wymagania przechowalnicze i ich wpływ na wybór urządzeń
 • wielkość strumienia materiału a organizacja magazynu

2. Procesy magazynowe – przegląd, przykłady i sposoby mierzenia efektywności procesów

 • przyjęcie do magazynu
 • składowanie
 • kompletacja
 • wydanie z magazynu
 • transport wewnętrzny

3. Wyposażenie techniczne magazynów

 • urządzenia transportowe
 • urządzenia do składowania
 • urządzenia pomocnicze

4. Efektywność procesów magazynowych

 • wskaźniki i mierniki KPI
 • koszt przepływu przez magazyn – przykład obliczeń
 • wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych – analiza i poprawa
 • niezawodność w magazynie – przykład analizy i wskazanie metod poprawy

Dzień 2

5. Warsztaty – dobre praktyki magazynowe

 • omówienie dobrych praktyk z innych magazynów w zakresie procesów magazynowych i rozwiązań dotyczących składowania
 • magazyny automatyczne – rozwiązania techniczne

6. Doskonalenie w magazynie – warsztaty z zakresu wyszukiwania i analizy miejsc z potencjałem do usprawnień

 • analiza danych liczbowych – zasady
 • przykłady obliczeń analiza ABC, XYZ i
 • wykorzystanie przestrzeni – przykład kalkulacji
 • analiza efektywności procesów magazynowych – ćwiczenie
 • niezawodność procesów magazynowych – analiza
 • analiza i określenie zapotrzebowania na sprzęt transportowy

7. Informatyzacja i automatyzacja procesów magazynowych

 • przepływy informacji – automatyczna wymiana danych pomiędzy procesami
 • RFID – łączenie przepływu informacji i materiałów
 • automatyczna inwentaryzacja
 • transport automatyczny i autonomiczny w magazynie

8. Organizacja i uczestnictwo w projektach usprawniających –  mechanizmy  wdrożenia, zagrożenia i zmniejszanie ryzyka

 • mechanizmy wdrożenia projektu – typowy przebieg wdrożenia
 • ryzyka, czynnik ludzki , inne zagrożenia
 • organizacja pracy w czasie wdrożenia
 • wykres Gantt’a i inne narzędzia wspierające wdrożenia

9. Gra symulacyjna –  magazyn  w  praktyce,  symulacja  procesów  magazynowych, usprawnienia,  zwiększanie  efektywności  wykorzystania  zasobów.

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00