Szkolenie: FMEA procesów logistycznych

cena netto: 1.600 zł /os
 • 22 - 23 sierpnia 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file
Leszek Skórniewicz_One Step Up
Ekspert prowadzący

Leszek Skórniewicz

Narzędzia jakościowe

Ukończył studia z tytułem magistra inżyniera chemii ze specjalnością inżynieria chemiczna, na Politechnice Krakowskiej. W swojej karierze zawodowej miał okazję pracować na stanowiskach Mistrza zmiany, Technologa, Pełnomocnika Jakości, Dyrektora Produkcji m.in. w branży okiennej i automotive. Jego projekty wspierały także sektor publiczny, bankowy i telekom. Posiada certyfikaty audytora wiodącego systemów zarządzania jakością ISO 9001, środowiskiem […]

Opis i cel szkolenia

Metoda LFMEA (Failure Mode and Effect Analysis Procesów Logistycznych) to narzędzie zarządzania jakością wyrobów lub procesów łańcucha dostaw. Zajmuje się analizą przyczyn i skutków wad oraz projektowaniem i wdrażaniem stosownych zabezpieczeń w procesach odbioru, pakowania, transportu, wysyłki, magazynowania itp.. LFMEA jest jedną z metod rodziny analiz opierających się na wspólnym modelu FMEA AIAG / VDA wyd 1:

 • DFMEA – Design FMEA – analiza przyczyn i skutków wad wyrobu,
 • PFMEA – Proces FMEA – analiza przyczyn I skutków wad procesów wytwórczych lub realizacji usług,
 • RFMEA – Reveres FMEA – analiza odwrotna FMEA – polega na weryfikacji FMEA w miejscu realizacji procesu,
 • LFMEA – Logistic FMEA – analiza przyczyn i skutków wad w procesach logistycznych,
 • MFMEA – Machine FMEA – analiza przyczyn i skutków wad działania maszyn.

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności analizy ryzyka procesów łańcucha dostaw, projektowania zabezpieczeń oraz doskonalenia procesów z wykorzystaniem metody Logistic – FMEA.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy warsztatów pozyskają:

 • Praktyczne umiejętności prowadzania analizy FMEA procesów łańcucha dostaw,
 • Świadomość korzyści wdrożenia FMEA,
 • Świadomość efektów i konsekwencji wad wyrobów za które odpowiada wadliwy process.
 • Praktyczne umiejętności analizy ryzyka poprzez prawidłowe definiowanie znaczenia wady, występowalności oraz wykrywalności,
 • Kompetencje planowania i wdrażania działań doskonalących wdrażających skuteczne zabezpieczenia ryzyk.

Uczestnicy warsztatów zapewnią Firmie:

 • Zwiększenie efektywności i poprawę wyniku biznesowego procesów łańcucha dostaw,
 • Eliminację kosztów występowania problemów w procesach łańcucha dostaw,
 • Poprawę jakości procesów logistycznych,
 • Zmniejszenie zmienności procesów łańcucha dostaw i zwiększenie ich przewidywalności.
 • Poprawę komunikacji uczestników procesów.

Metody szkolenia

 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • prezentacja multimedialna,
 • inspirująca dyskusja na przykładach,
 • studium przypadku.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Wprowadzenie do analizy ryzyka:
 • Istota i cele prowadzenia analizy LFMEA,
 • Korzyści biznesowe stosowania LFMEA,
 • Rola i miejsca LFMEA w zarządzaniu jakością I wynikiem biznesowym firmy,
 • Wykorzystanie LFMEA do zarządzania projektem,
 • Krytyczne czynniki rzutujące na efektywność i skuteczność LFMEA,
 • Zasady definiowania i priorytetyzacji ryzyk,
 • Omówienie formularza,

Uczestnicy zostaną zapoznani z istotą oceny ryzyka. Będą rozumieli jego istotę i podstawowe założenia. Poznają ograniczenia i zalety LFMEA

2. Organizacja analizy LFMEA, niezbędne zasoby I rola zespołu
3. Definiowanie procesu
 • Metody definiowania procesów łańcucha dostaw
 • Mapowanie łańcucha wartości dodanej – VSM
 • Określanie czynności procesów i ich celów,
 • Definiowanie wad,
 • Określanie znaczenia wady dla użytkownika / klienta,
 • Definiowanie parametru S – SEVERITY – Znaczenie

Warsztat praktyczny

4. Analiza przyczyn wad,
 • Warsztaty stosowania narzędzi pomocniczych:
  • Ishikawa,
  • FTA – Fault Tree Analysis,
 • Definiowanie parametru – O – Occurrence – Występowalność,
 • Warsztat praktyczny
5. Definiowanie mechanizmów kontrolnych:
 • Definiowanie kontroli
 • Definiowanie parametru – D- Detection – Kontrola,

Warsztat praktyczny,

6. Optymalizacja procesu – definiowanie planów działań i weryfikacja ich skuteczności
 • Definiowanie zabezpieczeń,
 • Określanie działań doskonalących,
 • Weryfikacja skuteczności – ponowna ocena.
7. Dokumentowanie realizacji działań.
8. Podsumowanie I zamknięcie warsztatów.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15.00
Przerwa15.00 - 15.10
Zajęcia15:10 - 16:00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1600 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 22 - 23 sierpnia 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00