Finanse dla menadżerów – warsztaty dla niefinansistów

cena netto: 1.550 zł /os
 • 20 - 21 maja 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file
Ocena szkolenia (w skali do 5)
5,00
Ekspert prowadzący

Dr Inż. Michał Kowalski

Finanse / Controlling / Rachunkowość

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych […]

Opis i cel szkolenia

Finanse dla menadżerów – warsztaty dla niefinansistów to szkolenie,
który odpowie na pytanie co powinien wiedzieć o finansach każdy menadżer.

Warsztat dedykowany jest menadżerom, współpracującym z działami finansowymi, od których wymaga się rozumienia dokumentów finansowych oraz umiejętności interpretacji wskaźników finansowych.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, pozwalającej ułatwić menadżerom komunikację z działami finansowymi, analitykami o raz księgowymi.

Korzyści dla uczestników

Uczestnik warsztatów Finanse dla menadżerów nabędzie wiedzę dotyczącą:
 • najnowszych tendencji i rozwiązań stosowanych w zakresie finansowej informacji zarządczej i controllingu,
 • mechanizmów rządzących finansami przedsiębiorstw, czynników kształtowania ryzyka operacyjnego i finansowego,
 • narzędzi wspierających zarządzanie kosztami i efektywnością operacyjną w tym bazujących na analizie kosztów procesów i działań,
 • komunikacji z analitykami w zakresie oceny efektywności ekonomicznej projektów czy wyceny wartości, 

Metody szkolenia

 • ćwiczenia
 • dyskusja moderowana
 • mini-wykłady
 • analiza przypadków
 • wymiana doświadczeń i pomysłów

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1-2

1. Wprowadzenie: system finansowy przedsiębiorstwa
 • Służby finansowe i ich zadania – rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa – zadania, podobieństwa, różnice,
 • Odpowiedzialność kierownika jednostki a odpowiedzialność głównego księgowego,
 • Finansowe uregulowania prawne, czyli standardy i praktyki rachunkowości, prawo bilansowe, prawo podatkowe
2. Filary finansów, czyli praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości
3. Sprawozdawczość finansowa i zarządcza
 • Bilans przedsiębiorstwa – najważniejsze sprawozdanie finansowe
 • Rachunek zysków i strat (rodzaje wyników finansowych – terminologia dotycząca wyniku: EBIT, EBITDA, NOPAT)
 • Cash flow – rachunek przepływów pieniężnych (dlaczego koszt to nie to samo co wydatek a przychód nie zawsze oznacza wpływ pieniądza, CF zarządczy)
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych pro-forma – jak przełożyć pomysł biznesowy na język finansów (warsztat)
5. Wskaźniki finansowe – czyli jak oceniać informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych
 • Przegląd głównych wskaźników finansowych (co znaczy rentowność, płynność, zadłużenie, jak je mierzyć, jak oceniać)
 • Model scoringowe – czyli jak banki i instytucje finansowe oceniają zdolność płatniczą przedsiębiorstw
6. Czy to wiarygodny partner biznesowy? Warsztat z czytania sprawozdań finansowych spółki lub wybranego kontrahenta.
7. Raportowanie menadżerskie, czyli przegląd zadań controllingu i rachunkowości zarządczej
 • Rachunkowość zarządcza a controlling – funkcje, cele, korzyści, zadania
 • Zasady controllingowej alokacji kosztów i wyników – miejsca powstawania kosztów, centra zysków, rozliczanie kosztów
 • Przykłady raportowania menadżerskiego
 • Budżetowanie i planowanie finansowe – rola, zadania
8. Wartość i zarządzanie wartością jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa
 • Kapitał i koszt kapitału – czyli dlaczego zysk i sprzedaż to nie wszystko
 • Czynniki, które mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa i cenę akcji.
 • Ekonomiczna wartość dodana (EVA) i stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROIC) – spojrzenie menadżerskie
 • Menadżerskie narzędzia zarządzania kapitałem, czyli jak moje decyzje wpływają na kapitał zaangażowany w biznes
 • Systemy motywacyjne ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa
9. Decyzje inwestycyjne
 • Zwrot, czas i ryzyko, czyli filary długoterminowych decyzji menadżerskich
 • Zmienna wartość pieniądza w czasie – konsekwencje dla decyzji długoterminowych
 • Projektowanie przepływów pieniężnych związanych z projektem inwestycyjnym
 • Tradycyjne metody oceny projektów inwestycyjnych i pułapki jakie są z nimi związane (okres zwrotu)
 • Metody dyskontowe – co powinien wiedzieć menadżer o pojmowaniu decyzji inwestycyjnych (NPV, IRR) – warsztat czy warto kupić tą maszynę, czy warto podpisać ten kontrakt.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu Finanse dla menadżerów wynosi 1550 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 20 - 21 maja 2024 Wrocław
Scandic Wrocław **** zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: file

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem