Eksport – Import – jak prawidłowo przewozić towary przez granicę UE – teoria i praktyka

cena netto: 1.250 zł /os
 • 15 - 16 czerwca 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,95
Ekspert prowadzący

dr Izabella Tymińska

Zespół Ekspertów Celnych

Wybitny ekspert, doradca i szkoleniowiec z zakresu zastosowania przepisów prawa celnego w praktyce. Aktywny wieloletni praktyk poszerzający swoją wiedzę o aktualne przepisy prawa celnego. Zagadnieniami prawa celnego zajmuje się nieprzerwanie od 2004r. Do jej zespołu trafiają sprawy najbardziej skomplikowane, zawiłe i wymagające indywidualnego podejścia. Aktualnie jest wykładowcą  w Akademii Sztuki Wojennej na wydziale Zarządzania i […]

Opis i cel szkolenia

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat ryzyka, odpowiedzialności, kosztów, możliwości i zagrożeń jakie towarzyszą pracy podmiotów produkcyjnych, agencji celnych, firm spedycyjnych, przewoźników oraz konsumentów. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

Korzyści dla uczestników

Jeśli chcesz:

 • poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą;
 • poznać procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą;
 • umieć zidentyfikować taryfowe i pozataryfowe ograniczenia w obrocie towarowym;
 • dowiedzieć się jak unikać błędów;
 • dowiedzieć się na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę;
 • wiedzieć co zrobić w momencie wykrycia nieprawidłowości;
 • dowiedzieć się jakie zmiany czekają nas w najbliższej przyszłości.

Metody szkolenia

 • prezentacja PowerPoint
 • case study
 • ćwiczenia
 • inne

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I

Prawo celne Art. 87 KRP – źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia:

1. Dorobek prawny UE

 • Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) NR 952/2013,
 • Rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2015/2445,
 • Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2015/2447.

2. Umowy Międzynarodowe

 • Konwencja CRM,
 • Konwencja ATA,
 • Konwencja TIR,
 • Konwencja o uproszczeniach celnych,
 • Konwencja o odprawie czasowej,
 • inne.

Moduł II

Procedury celne oraz ich zastosowanie

1. Procedura tranzytu,
2. Dopuszczenie do obrotu,
3. Procedura wywozu,
4. Składowanie celne,
5. Wolne obszary celne,
6. Odprawa czasowa,
7. Końcowe przeznaczenie,
8. Uszlachetnianie czynne,
9. Uszlachetnianie bierne.

Dzień 2

Moduł III

Towary wyprowadzane poza obszar celny Unii

1. Definicje:

 • Eksportera,
 • Status upoważnionego eksportera.

2. Zgłoszenie do procedury celnej,
3. Czasowe składowanie,
4. Przedstawienie,
5. Wyprowadzenie,
6. Dostawa towarów,
7. Zerowa stawka VAT przy eksporcie towarów:

 • Praktyczne przykłady,
 • Problemy.

Moduł IV

Towary wprowadzane na obszar celny Unii:

1. Definicja importera,
2. Wprowadzenie towaru i przywozowa deklaracja skrócona,
3. Przedstawienie towaru,
4. Czasowe składowanie towaru,
5. Status celny towarów,
6. Jak wystrzegać się błędów w określaniu elementów kalkulacyjnych.

Moduł V

Case study – najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców

1. Sample – jak poprawnie powinniśmy przesyłać próbki,
2. Kim jest upoważniony przedsiębiorca,
3. Rola i struktura KAS, co warto wiedzieć,
4. Pochodzenie towarów:

 • Pochodzenie preferencyjne,
 • Pochodzenie niepreferencyjne.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 250 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia

 

 • 15 - 16 czerwca 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Justyna Świętochowska

Starszy spec. ds. szkoleń

Michał Zalewski

Starszy spec. ds. szkoleń

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem